• PRODUCTEN

betonverf producten voor uw gietvloer, betonvloer, epoxyvloer, garagevloer, woonkamervloer, badkamervloer, magazijnvloer, e.d.

Scanofloor Multiplamuur - Epoxy PlamuurHOME >> PRODUCT >> SCANOFLOOR VLOERVERF >> SCANOFLOOR MULTIPLAMUUR - EPOXY PLAMUUR

 
 
Productomschrijving Scanofloor Multiplamuur - Epoxy Plamuur

Oplosmiddelvrije en krimpvrije 2 componenten epoxy plamuur en vloer egalisatie en vloer reparatie middel voor binnen en buiten. Scanofloor Multiplamuur wordt gebruikt voor het uitvlakken van betonvloeren, het dichten van gietgallen, gaten en grindnesten en het verlijmen van profielen op steenachtige, stalen en houten ondergronden. Tevens uitstekend geschikt voor het afronden van plinten bij een vloeistofdicht totaalsysteem. Af te werken met alle typen dekkende vloercoatings.


Product Voordelen Scanofloor Multiplamuur - Epoxy Plamuur
 • Volledig krimpvrij.
 • Uitstekende hechting op minerale ondergronden, staal en hout.
 • Hoge belastbaarheid.
 • Bestand tegen de meeste chemicaliën en oliën.
 • Een resistentielijst is op aanvraag verkrijgbaar.
 • Kan in dikke lagen worden aangebracht.
 
 
Technische Gegevens Scanofloor Multiplamuur - Epoxy Plamuur
 • Type: Oplosmiddelvrije 2-K epoxyplamuur voor binnen en buiten
 • Kleur: Standaard wit. 
 • Glansgraad: Glanzend
 • Soortelijkgewicht: Ca. 1,9 kg/dm3(A + B component)
 • Verpakking: Sets van 1 en 5 Kg (A + B component)
 • Vaste stofgehalte: 100%  
 • Verbruik: 1,9 kg/mm/m2
 • Verdunning: Niet toegestaan
 • Vochtigheid bij verwerking cementgebonden ondergronden: maximaal 3%, gemeten met CM apparaat op 20 mm diepte
 • Vochtigheid bij verwerking hout: maximaal 15%
 • Verwerkingstemperatuur Ondergrond: minimaal 10°C, ruimte minimaal 15°C
 • Verwerkingstijd (potlife): 30 minuten bij 15°C (een hoge temperatuur zal de potlife verkorten).
 • Let op: Na het verstrijken van de potlife mag het product niet meer verwerkt worden
 • Verwerkingsgereedschap: Plamuurmes, plamuurrubber of spatel
 • Doorharding: Na 12 uur doorharding bij 15°C schuurbaar en overschilderbaar.
 • Volledig uitgehard: na 7 dagen bij 15°C
 • Hardheid Shore: D 82
 • Druk/buigsterkte: 78/34 N/mm2
 • Hechting: 6  N/mm2op beton B60 (breuk in beton) // 37 N/mm2op staal
 • Temperatuursbestandheid: tussen –20 en +65°C (geen thermische schokbelasting)
 • Vlampunt: > 65°C
 • Mengverhouding: zie etiket op het blik
 • Houdbaarheid: Minimaal 1 jaar na productiedatum in ongeopende verpakking.
 • Opslag: Vorstvrij en op een droge plaats bewaren.
 • Optimale opslagtemperatuur: 15ºC - 25ºC


Gebruiksaanwijzingen Scanofloor Multiplamuur - Epoxy Plamuur

Voorbehandeling
 • Het te behandelen oppervlak moet schoon, droog, zuiver en gezond zijn.
 • Vet en vuil verwijderen door reinigen met water en Pingo Cleaner
 • Verfresten en cementhuid e.d. grondig verwijderen door stralen, frezen of schuren.
 • Nieuwe betonvloeren en cementdekvloeren dienen vier tot zes weken oud te zijn voordat met de behandeling wordt gestart.
 • Vocht vanuit de ondergrond kan de hechting van de plamuur negatief beïnvloeden.
 • Beton- en cement- dekvloeren kunnen op vocht getest worden door op een aantal plaatsen een vierkante meter plastic folie luchtdicht af te plakken. Indien na 48 uur het plastic folie en de vloer nog droog zijn kan de vloer worden behandeld. Als er vocht op de vloer en onder het plastic aanwezig is, kan de vloer nog niet behandeld worden.
 • Zuigende oppervlakken voorbehandelen met Scanofloor Uniprimer volgens voorschrift.
Afwerking

Om de gespecificeerde esthetische en technische eigenschappen te bereiken dienen de temperatuur en vochtigheid tijdens de verwerking en doorharding van Scanofloor Multiplamuur aan de volgende waarden te voldoen:
 • Tijdens verwerking: Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 70%
 • Omgevingstemperatuur: 15ºC-20ºC; temperatuur van het te behandelen object: minimaal 10ºC en - om condensvorming te voorkomen: minimaal 3ºC boven het dauwpunt.
 • Tijdens doorharding: Omgevingstemperatuur 15ºC - 20ºC. Een lagere omgevingstemperatuur tot minimaal 5ºC kan worden toegestaan maar bij lage temperaturen zal het langer duren voordat de plamuur schuurbaar en overschilderbaar is.
 • Componenten A en B dienen zorgvuldig gemengd te worden in de verhouding zoals op de bus aangegeven, totdat een homogene massa is verkregen. Dit is
 • Goed te controleren door een kleurverschil in beide componenten.
 • Na het mengen van de componenten dient de Scanofloor Multiplamuur binnen 30 minuten (bij 15ºC) verwerkt te worden.
 • Na overschrijding van de potlife mag het product niet meer worden toegepast.
 • Bij temperaturen hoger dan 15ºC is de potlife korter dan 30 minuten;
 • Het product aanbrengen met een plamuurmes, plamuurrubber of spatel die de juiste afwerkvorm heeft.
 • Na uitharding schuren en afwerken met een dekkende vloercoating


Veiligheidsinformatie Scanofloor Multiplamuur - Epoxy Plamuur
 • Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Comp. A bevat alkyl glycidylether en een reactieproduct uit bisphenol A en epichloor- hydrine met molgew <700.
 • Irriterend voor de ogen en de huid.
 • Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
 • Schadelijk voor in het water levende organismen.
 • Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
 • Component B bevat: Cycloaliphatische amine.
 • Veroorzaakt brandwonden.
 • Irriterend voor de huid.
 • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
 • Geschikte beschermende kleding, handschoenen en een bescherming voor de ogen / het gezicht dragen.
 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.


Additionele Gegevens Scanofloor Multiplamuur - Epoxy Plamuur
 • Informatie op het etiket van de bus raadplegen.
 • Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.
 • In bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.

Behulpzame Artikelen m.b.t. Scanofloor Multiplamuur - Epoxy Plamuur


* De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden.

 
Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Voorgenoemde informatie is gebaseerd op laboratoriumtesten en praktijkervaringen en is naar beste weten verstrekt. Onze adviezen met betrekking tot de toepassing worden naar beste weten verstrekt en gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Omdat het product veelal wordt toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, is de applicatie van de verfproducten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. Wij kunnen niet meer garanderen dan de kwaliteit van het product zelf.
 
Onze adviezen met betrekking tot de toepassing worden naar beste weten verstrekt en gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Wij kunnen niet meer garanderen dan de kwaliteit van het product zelf. Onze producten worden toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, daarom zult u begrijpen dat de applicatie van de producten altijd uw eigen verantwoordelijkheid is. Op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing


Betonverf Advies en Producten voor Gietvloer, Betonvloer, Epoxyvloer, Grindvloer, e.d.
Vloeren-Coatings.nl, Atlas Complex, Africa Building, Hoogoorddreef 9, 1101 BA, Amsterdam, Nederland, Copyright 2015
BTW # NL 821759255 B 01 - Kvk # 30189843vloeren-coatings.nl on Facebook vloeren-coatings.nl on Google+ vloeren-coatings.nl on Pinterest vloeren-coatings.nl on YouTube