Inno Coatings - Betonverf 2K vloercoating

Productomschrijving Inno Coatings - Betonverf 2K vloercoating

Inno Coatings Betonverf 2K is een watergedragen 2-componenten vloercoating en is zowel verkrijgbaar als dekkende coating in nagenoeg alle RAL kleuren en als transparante coating. De verf is geschikt voor gebruik binnen en buiten. Deze betonverf kunt u toepassen op vloeren en wanden van steenachtige ondergronden, troffelvloeren, houten vloeren, chipsvloeren en kunststofoppervlakken.

De coating is zeer kras- en slijtvast en daarom de verf bij uitstek voor vloeren die intensief gebruikt worden. Ook maakt deze betonverf uw vloer of wand vloeistofdicht, waardoor deze ideaal is voor gebruik in de keuken of badkamer. De transparante coating is zeer kras- en slijtvast en goed te gebruiken om uw vloer of wand te beschermen tegen slijtage en weersinvloeden. Na behandeling met deze coating is uw vloer of wand ook uitstekend schoon te maken, waardoor deze coating uitermate geschikt is als afwerking op bijvoorbeeld vandalisme-gevoelige plaatsen.

Deze Inno Coatings 2-componenten betonverf droogt zeer snel, wat prettig is als de ruimte weer snel in gebruik genomen moet worden. Voor vloeren die bestand moeten zijn tegen weekmakers kunt u beter de 2-componenten Garagevloerverf gebruiken.

Toepassingen: Inno Coatings - Betonverf 2K vloercoating

 • Vloeren en wanden van steenachtige ondergronden
 • Troffelvloeren
 • Houten vloeren
 • Chipsvloeren
 • Aluminium oppervlaktes
 • Zandcement dekvloeren
 • Anhydriet vloeren
 • Monoliet afgewerkte vloeren
 • Betonnen vloeren
 • Vloeren die als eindbestemming een zware belasting hebben.
 • Direct op gietvloeren aan te brengen zonder primer.
 • Alle Ral kleuren leverbaar

Kenmerken: Inno Coatings - Betonverf 2K vloercoating

 • De coating in kleur is chemisch resistent, de transparante vloercoating is zeer hoog chemisch resistent
 • Bestand tegen zuren, logen, zouten en oplosmiddelen
 • Reinigbaar
 • Duurzaam, kras- en slijtvast
 • Naadloos
 • Sneldrogend
 • Uitstekend UV bestand
 • Stofvrij
 • NMP vrij
 • Bijna reukloos
 • Potlife 2,5 uur

Kleur / Uiterlijk: Inno Coatings - Betonverf 2K

 • Kleur: nagenoeg alle RAL kleuren
 • Glans: mat, zijdeglans en glans. De transparante coating is er ook in zijdemat.
 • Dekkend en transparant

Technische Eigenschappen: Inno Coatings - Betonverf 2K vloercoating

 • Basis: Watergedragen
 • Inhoudsstoffen:  alifatische polyurthanen, siloxanen en een alifatische isocyanaat als verharder
 • Applicatie: binnen en buiten
 • Soortelijke massa: in kleur 1290 kg/m³, transparant 1005 kg/m³
 • Vaste stofgehalte: in kleur 52%, transparant 37%
 • Temperatuur bestandheid: Tussen -20º en +75ºC.; geen thermische schokbelasting
 • Slijtvastheid: slijtwiel CS 17,1000 omw/1000 gr. belasting slijtage in kleur 25 mg, slijtage transparant  30 mg
 • Vlampunt: > 200ºC
 • Hechting: 4 N/mm² op beton B60 (Breuk in beton)
 • 4 N/mm² op aangeschuurde epoxy gietvloer
 • 5 N/mm² op aangeschuurd aluminium ST-51
 • Verbruik in kleur: pot van 1 kg = ca 8m² (120 – 130 gr. / m² )
 • Verbruik transparant: pot van 1 kg =  10m² (100 gr. / m² )
 • Component: 2K
 • Mengverhouding  bij 2K in kleur: 80:20 A:B in gewichtsverhouding
 • Mengverhouding bij 2K transparant: 90:10 A:B in gewichtsverhouding
 • Verwerkingstemperatuur: tussen 15º en 20ºC
 • Verwerkingstijd in kleur: 360 minuten
 • Verwerkingstijd transparant: 60 minuten
 • Stofdroog: na 50 minuten
 • Licht belastbaar: na 24 uur
 • Volledig belastbaar: na 7 dagen
 • Verdunning: Waterverdunbaar.  Schoon leidingwater. Max. 5 %
 • Voorbehandelen: Zuigende ondergronden met primer
 • Aanbevolen verflagen: Minimaal 2
 • Primer toepassen: Aanbevolen. Situatie afhankelijk.
 • Verpakkingen: 1kg, 2,5 kg, 5 kg en 10 kg
 • Gereedschap: geschikt voor verfspuit, kwast, vachtroller
 • Reinigen: met water
 • Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking. Product  tegen vorst en vocht beschermen. Optimale opslag temperatuur 15° 25°C.

Gebruiksaanwijzingen: Inno Coatings - Betonverf 2K vloercoating

De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil, stof, verf, e.d. grondig verwijderen door schuren en ontvetten. Zuigende ondergronden impregneren met een primer op advies. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 70% en de temperatuur van de ruimte niet lager dan 10ºC, tenzij anders vermeld in het advies. De temperatuur van het te bewerken oppervlak moet minimaal 10º C zijn en moet tenminste 3º C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen. Om te voldoen aan de technische en esthetische waarden  moet de verwerkingstemperatuur tussen 15º en 20ºC liggen. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 70% en de temperatuur van de ruimte niet lager dan 10ºC, tenzij anders vermeld in het advies.

De minimale uithardingstemperatuur bedraagt 10ºC; bij deze temperatuur zal de doorhardingstijd aanmerkelijk langer zijn.

Beide componenten zeer grondig (mechanisch) mengen totdat een volledig homogene massa wordt verkregen. Aanbrengen d.m.v. een kwast, vachtroller of spuitapparatuur.

Bijzondere Opmerkingen: Inno Coatings - Betonverf 2K vloercoating

 • Informatie op het etiket van de bus raadplegen.
 • In alle bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.
 • Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.
 • Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden.
 • De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte.
 • Restanten van gemengde verf niet afsluiten, maar laten indrogen. Wanneer u het blik afsluit, kan er door de chemische reactie van de 2-componenten te veel druk ontstaan en kan het blik exploderen.
 • 2-componentenverf bevat verharder. Hierdoor kunt u na menging de verf beperkte tijd aanbrengen. Let daarom voor u begint op de verwerkingstijd en pas de hoeveelheid die u mengt daarop aan.

Vos Gehalte: Inno Coatings - Betonverf 2K vloercoating

 • Coating in kleur: 52 gram per liter
 • Coating transparant: n.v.t.

Veiligheids Aanbevelingen: Inno Coatings - Betonverf 2K vloercoating

 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • Veroorzaakt huidirritatie
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • Schadelijk bij inademing
 • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • Na aanraking met de huid, onmiddellijk wassen met veel water en zeep.
 • Gebruik geschikte handschoenen en een bescherming voor de ogen/het gezicht.
 • Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Damp en spuitnevel niet inademen.
 • Niet roken, eten of drinken tijdens het aanbrengen.
 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
 • Zie MSDS voor meer informatie.

Afvalverwerking: Inno Coatings - Betonverf 2K vloercoating

Geheel leeggemaakte verpakkingen van verf en kunststof worden niet aangemerkt als gevaarlijk afval waarop het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) toepasbaar is en kunnen tot het normale bedrijfsafval gerekend worden.  Producten in niet uitgeharde toestand moeten als gevaarlijk afval in de zin van het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen aangemerkt worden. Professionele verwerkers dienen hun restanten af te voeren via de officiële inzamelaars.

Gevaren Aanduidingen: Inno Coatings - Betonverf 2K vloercoating

 • Component A bevat geen gevaarlijke stof in de zin van de wet milieu gevaarlijke stoffen en behoeft derhalve geen veiligheidsetikettering.
 • Component B bevat:  Hexamethylene Di-isocyanate, Oligomerisatieproduct