Inno Coatings - Garagevloer Coating

Productomschrijving Inno Coatings - Garagevloer Coating

Inno Coatings - Garagevloer Coating is een watergedragen 1 component vloercoating voor garagevloeren. Een vloercoating die goed bestand is tegen autobanden. Toepasbaar op steenachtige, houten en bitumen ondergronden. Basis van product is alifatische acrylate waardoor deze coating goed kras bestendig is en UV bestand. Gemakkelijk verwerkbaar en eenvoudig te reinigen.

Deze 1 componenten is gemaakt voor garagevloeren die ”normaal” belast worden. Niet voor professionele garages. Zeer eenvoudig te verwerken en zeer goed in eigen beheer te doen. Alle ral kleuren leverbaar. Er is geen verwerkingstijd voor deze coating, direct uit de pot te gebruiken.

Toepassing(en): Inno Coatings - Vloercoating voor Garages

 • Garagevloeren
 • Kleine particulieren werkplaatsen

Kenmerken: Inno Coatings - Garagevloer Coating

 • Vloeren of wanden van beton, steen, hout, bitumen
 • Goed bestand tegen weekmakers (van o.a. autobanden)
 • Bestand tegen zuren, logen, zouten en oplosmiddelen
 • Reinigbaar
 • Duurzaam, slijtvast
 • Niet vergelend
 • UV bestendig
 • Nmp vrij
 • Bijna reukloos
 • Zeer geschikt voor vloeren met vloerverwarming
 • Zeer eenvoudig te verwerken

Kleur / Uiterlijk: Inno Coatings - Garagevloer Coating

 • Kleur: nagenoeg alle RAL kleuren verkrijgbaar
 • Glans: halfmat
 • Dekkend

Technische Eigenschappen: Inno Coatings - Garagevloer Coating

 • Basis: Watergedragen
 • Inhoudsstoffen: Alifatische acrylaten
 • Applicatie: binnen en buiten
 • Soortelijke massa: 1230 kg/m³, kleur afhankelijk
 • Vaste stofgehalte: 60%
 • Temperatuur bestandheid: Tussen -20º en +55ºC.; geen thermische schokbelasting
 • Slijtvastheid:  slijtwiel CS 17,1000 rpm/1000 gr. belasting slijtage 31 mg (zeer slijtvast)
 • Vlampunt: > 65ºC
 • Hechting: 2,5 N/mm² op beton B60
 • Verbruik: pot van 1 kg =  5 – 7m² (150-200 gr. / m² )
 • Component: 1K
 • Mengverhouding  bij 2K: n.v.t.
 • Verwerkingstemperatuur: tussen 15º en 20ºC
 • Verwerkingstijd: n.v.t.
 • Stofdroog: na 2 uur
 • Beloopbaar: na 6 uur
 • Volledig belastbaar: na 7 dagen
 • Verdunning: Waterverdunbaar.  Schoon leidingwater. Max. 5 %
 • Voorbehandelen: Zuigende ondergronden met primer
 • Aanbevolen verflagen: Minimaal 2
 • Primer toepassen: Aanbevolen. Situatie afhankelijk.
 • Verpakkingen: 1kg, 2,5 kg, 5 kg en 10 kg
 • Gereedschap: geschikt voor verfspuit, kwast, vachtroller
 • Reinigen: met water
 • Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking. Product  tegen vorst en vocht beschermen. Optimale opslag temperatuur 15° 25°C.

Gebruiksaanwijzingen: Inno Coatings - Garagevloer Coating

De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil, stof, verf, e.d. grondig verwijderen door schuren en ontvetten. Zuigende ondergronden impregneren met een primer op advies. Om te voldoen aan de technische en esthetische waarden  moet de verwerkingstemperatuur tussen 15º en 20ºC liggen.

De minimale doorhardingstemperatuur bedraagt 5ºC; bij deze temperatuur zal de doorhardingstijd langer zijn. Om vloeren niet te laten opdonkeren bij een transparante coating eerst 2 lagen Inno Vloerprimer 1K aanbrengen van minimaal 100 gram per m²

Grondig (mechanisch) mengen totdat een volledig homogene massa wordt verkregen. aanbrengen d.m.v. een kwast, vachtroller of spuitapparatuur.

Bijzondere Opmerkingen: Inno Coatings - Garagevloer Coating

 • Informatie op het etiket van de bus raadplegen.
 • In alle bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.
 • Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.
 • Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden.
 • De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte.
 • Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur – c.q. glansverschillen te voorkomen.

Vos Gehalte: Inno Coatings - Garagevloercoating

 • n.v.t.

Veiligheids Aanbevelingen: Inno Coatings - Garagevloer Coating

 • Irriterend voor de ogen en de huid.
 • Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
 • Na aanraking met de huid, onmiddellijk wassen met veel water en zeep.
 • Gebruik geschikte handschoenen en een bescherming voor de ogen/het gezicht.
 • Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Damp en spuitnevel niet inademen.
 • Niet roken, eten of drinken tijdens het aanbrengen.
 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
 • Zie MSDS voor meer informatie.

Afvalverwerking: Inno Coatings - Garagevloer Coating

Geheel leeggemaakte verpakkingen van verf en kunststof worden niet aangemerkt als gevaarlijk afval waarop het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) toepasbaar is en kunnen tot het normale bedrijfsafval gerekend worden.  Producten in niet uitgeharde toestand moeten als gevaarlijk afval in de zin van het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen worden aangemerkt worden. Professionele verwerkers dienen hun restanten af te voeren via de officiële inzamelaars.

Gevaren Aanduidingen: Inno Coatings - Garagevloer Coating

 • Is geen gevaarlijke mengsel in de zin van de wet milieu gevaarlijke stoffen en behoefd derhalve geen veiligheidsetikettering.