Inno Coatings - Grindvloer Coating

Productomschrijving Inno Coatings - Grindvloer Coating

Inno Coatings - Grindvloer Coating is een vloercoating voor grindvloeren en grindtegels. Een gemakkelijk verwerkbaar, stofvrij, vloeistofdicht, slijtvast coating. Ook goed bestand tegen zuren logen, zouten en oplosmiddelen.

Het is een vloercoating welke oplosmiddelvrij en watergedragen is. Sommige grindvloeren zijn geseald en sommige hebben een “open” structuur. Bij een gesealde variant is het soms zinvol om een primer te gebruiken. Is een 2 componenten product op basis van epoxy hars en alifatische polyamine als verharder. Alles wat gemengd is heeft een uitharding tijd van 2,5 uur. Daarna is de verf niet meer bruikbaar. dus afgepaste hoeveelheden aanmaken. Na mengen van de coating geen deksel op de pot aanbrengen.

Toepassing(en): Inno Coatings - Vloercoating voor grindvloeren

 • Grindvloeren
 • Grindtegels
 • Als slijtlaag op ondergronden van beton, asfalt, metaal, zandcement, anhydriet en hout.

Kenmerken: Inno Coatings - Grindvloer Coating

 • Slijtvast
 • Geheel naadloos
 • Chemisch resistent
 • Goed bestand tegen zuren, logen, zouten en oplosmiddelen
 • Reinigbaar
 • Onbrandbaar
 • Vloeistofdicht
 • Dampdiffuus
 • Stofvrij
 • Oplosmiddelvrij
 • Bijna reukloos

Kleur / Uiterlijk: Inno Coatings - Grindvloer Coating

 • Kleur: nagenoeg alle RAL en NCS kleuren verkrijgbaar (charges van eenzelfde kleur kunnen onderling in geringe mate afwijken)
 • Glans: zijdeglans
 • Dekkend

Technische Eigenschappen: Inno Coatings - Grindvloer Coating

 • Basis: Watergedragen
 • Inhoudsstoffen: Epoxy hars en een oplossing van alifatische polyamine als verharder.
 • Applicatie: binnen en buiten
 • Soortelijke massa: 1350 kg/m³, kleur afhankelijk
 • Vaste stofgehalte: 60%
 • Temperatuur bestandheid: Tussen -20º en +50ºC.; geen thermische schokbelasting
 • Slijtvastheid:  slijtwiel CS 17,1000 rpm/1000 gr. belasting slijtage 30 mg
 • Vlampunt: > 65ºC
 • Hechting: 4 N/mm² op beton B60 (breuk in beton)
 • Verbruik: pot van 1 kg =  ca 4 m² (220 – 250 gr. / m² )
 • Component: 2K
 • Mengverhouding  bij 2K: 84:16 A:B in gewichtsverhouding
 • Verwerkingstemperatuur: tussen 15º en 20ºC
 • Verwerkingstijd na menging: ca. 60 minuten
 • Stofdroog: na       
 • Beloopbaar: na 24 uur
 • Licht belastbaar: na 48 uur
 • Volledig belastbaar: na 7 dagen
 • Verdunning: Waterverdunbaar.  Schoon leidingwater. Max. 5 %
 • Voorbehandelen: Zuigende ondergronden met primer
 • Aanbevolen verflagen: Minimaal 2
 • Primer toepassen: Aanbevolen. Situatie afhankelijk.
 • Verpakkingen: 1 kg, 2,5 kg, 5 kg en 10 kg
 • Gereedschap: geschikt voor verfspuit, kwast, vachtroller
 • Reinigen: met water
 • Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking. Product  tegen vorst en vocht beschermen. Optimale opslag temperatuur 15° 25°C.

Gebruiksaanwijzingen: Inno Coatings - Grindvloer Coating

De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil, stof, verf, e.d. grondig verwijderen door stralen, frezen of schuren en voorstrijken met een primer of egaliseren. Gaten en scheuren repareren.  Eventueel benodigd afschot (max. 1%) dient in de ondervloer aanwezig te zijn, tenzij anders vermeld in het advies. Om te voldoen aan de technische en esthetische waarden  moet de verwerkingstemperatuur tussen 15º en 20ºC liggen.

Cementgebonden ondergronden dienen minimaal 28 dagen oud te zijn, en het vochtpercentage op een diepte van 20 mm mag niet hoger zijn dan 4 % gemeten met een CM apparaat. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 70% en de temperatuur van de omgeving niet lager dan 15°C, tenzij anders vermeld in het advies. De temperatuur van het te bewerken oppervlakte mag minimaal 10°C en moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.
De minimale uithardingstemperatuur bedraagt 10°C; bij deze temperatuur zal de doorhardingstijd aanmerkelijk langer zijn.

Grondig (mechanisch) mengen totdat een volledig homogene massa wordt verkregen. Aanbrengen d.m.v. een kwast, vachtroller of spuitapparatuur.

Bijzondere Opmerkingen: Inno Coatings - Grindvloer Coating

 • Informatie op het etiket van de bus raadplegen.
 • In alle bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.
 • Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.
 • Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden.
 • De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte.
 • Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur – c.q. glansverschillen te voorkomen.
 • Restanten van gemengde verf niet afsluiten, maar laten indrogen. Wanneer u het blik afsluit, kan er door de chemische reactie van de 2-componenten te veel druk ontstaan en kan het blik exploderen.
 • 2-componentenverf bevat verharder. Hierdoor kunt u na menging de verf beperkte tijd aanbrengen. Let daarom voor u begint op de verwerkingstijd en pas de hoeveelheid die u mengt daarop aan.
 • Bij een gesloten grindvloer kan het raadzaam zijn om eerst een primer te gebruiken. Dit in overleg. Bij een open grindvloer kan zonder primer gewerkt worden en kan de vloer afgewerkt worden met 2 kleurlagen.

Vos Gehalte: Inno Coatings - Grindvloer Coating

 • n.v.t.

Veiligheids Aanbevelingen: Inno Coatings - Grindvloer Coating

 • Veroorzaakt huidirritatie
 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Na aanraking met de huid, onmiddellijk wassen met veel water en zeep.
 • Gebruik geschikte handschoenen en een bescherming voor de ogen/het gezicht.
 • Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Damp en spuitnevel niet inademen.
 • Niet roken, eten of drinken tijdens het aanbrengen.
 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
 • Zie MSDS voor meer informatie.

Afvalverwerking: Inno Coatings - Grindvloer Coating

Geheel leeggemaakte verpakkingen van verf en kunststof worden niet aangemerkt als gevaarlijk afval waarop het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) toepasbaar is en kunnen tot het normale bedrijfsafval gerekend worden.  Producten in niet uitgeharde toestand moeten als gevaarlijk afval in de zin van het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen aangemerkt worden. Professionele verwerkers dienen hun restanten af te voeren via de officiële inzamelaars.

Gevaren Aanduidingen: Inno Coatings - Grindvloer Coating

 • Component A is geen gevaarlijke stof  in de zin van de wet milieu gevaarlijke stoffen en behoeft derhalve geen veiligheidsetikettering.
 • Component B bevat: Gemodificeerd Bisphenol-A/F Epoxyhars