Inno Coatings - Houtenvloer Coating

Productomschrijving Inno Coatings - Houtenvloer Coating
 
Inno Coatings - Houtenvloer coating geeft hout een transparante bescherming maar behoudt de natuurlijk uitstraling. Deze vloercoating voor houten vloeren is supermat, vergeelt niet en is zeer slijtvast. Er is nauwelijks te zien dat er iets is aangebracht. Bovendien zorgt deze coating ervoor dat de houten vloeren niet zo snel donkerder worden. Zeer makkelijk in eigen beheer aan te brengen.

Dit is een watergedragen 2 component product op basis van polyurethaan, polycarbonaat en een alifatische isocyanaat als verharder. Transparant en mat.

Toepassing(en): Inno Coatings - Houtenvloer Coating
 • vloeren, tafels en wanden van hout
Kenmerken: Inno Coatings - Houtenvloer Coating
 • Hoge slijtvastheid
 • Geheel naadloos
 • Waterafstotend
 • Hygiënisch
 • Chemisch resistent
 • Niet vergelend
 • Bestand tegen zuren, logen, zouten en zeer goed bestand tegen oplosmiddelen
 • Reinigbaar
 • Natuurlijk uitstraling op hout
 • UV bestendig
 • NMP vrij
 • Lange potlife
 • Eenvoudig aan te brengen
Kleur / Uiterlijk: Inno Coatings - Houtenvloer Coating
 • Kleur: transparant, white finish
 • Glans: mat
 • Verdonkert de oppervlakte van het hout totaal niet,
 • Super mat waardoor je de absolute natuurlijke uitstraling van het hout blijft zien.
Technische Eigenschappen: Inno Coatings - Houtenvloer Coating
 • Basis: Watergedragen
 • Inhoudsstoffen:  Polyurethaan, polycarbonaat en een alifatische isocyanaat als verharder
 • Applicatie: binnen
 • Soortelijke massa: 1010 kg/m³, kleur afhankelijk
 • Vaste stofgehalte: 36%
 • Temperatuur bestandheid: Tussen -20º en + 75ºC.; geen thermische schokbelasting
 • Slijtvastheid:  slijtwiel CS 17,1000 omw/1000 gr. belasting slijtage 15 mg
 • Vlampunt: > 100ºC
 • Hechting: 2 N/mm² op aangeschuurd, onbehandeld eikenhout
 • Verbruik: pot van 1 kg =  10m² (100 gr. / m² )
 • Component: 2K
 • Mengverhouding  bij 2K: 90:10 A:B in gewichtsverhouding
 • Verwerkingstemperatuur: tussen 15º en 20ºC
 • Verwerkingstijd na menging: 360 minuten
 • Stofdroog: na 2 uur
 • Beloopbaar: na 6 uur
 • Volledig belastbaar: na 7 dagen
 • Verdunning: Waterverdunbaar.  Schoon leidingwater. Max. 5 %
 • Voorbehandelen: Zuigende ondergronden met primer
 • Aanbevolen verflagen: Minimaal 2
 • Primer toepassen: Aanbevolen. Situatie afhankelijk.
 • Verpakkingen: 1 kg, 2,5 kg, 5 kg en 10 kg
 • Gereedschap: geschikt voor verfspuit, kwast, vachtroller
 • Reinigen: met water
 • Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking. Product  tegen vorst en vocht beschermen. Optimale opslag temperatuur 15° 25°C.
Gebruiksaanwijzingen: Inno Coatings - Vloercoating voor hout

Houten ondergronden dienen schoon en droog te zijn en vrij van oliën en wassen. Vet, vuil, stof, verf, e.d. grondig verwijderen door schuren en ontvetten. Sterk zuigende ondergronden zoals beuken, essen, robijn dienen eerste behandeld te worden met een primer op advies. Evenals tapis en plankenvloeren die niet zwevend zijn gelegd, ter vermindering van randverlijming.

Om te voldoen aan de technische en esthetische waarden  moet de verwerkingstemperatuur tussen 15º en 20ºC liggen.

Bij direct zonlicht, tocht en vloerverwarming extra water toevoegen om te snelle droging te voorkomen. De relatieve luchtvochtigheid moet tussen 30% en 70% liggen en de temperatuur van de ruimte tussen de 10 en 25ºC, tenzij anders vermeld in het advies. De temperatuur van het te bewerken oppervlak moet minimaal 10ºC zijn en moet tenminste 3ºC boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen. Om te voldoen aan de technische en esthetische waarden  moet de verwerkingstemperatuur tussen 15º en 20ºC liggen. De minimale uithardingstemperatuur bedraagt 10ºC; bij deze temperatuur zal de doorhardingstijd aanmerkelijk langer zijn.

Grondig (mechanisch) mengen totdat een volledig homogene massa wordt verkregen. Aanbrengen d.m.v. een kwast, vachtroller of spuitapparatuur.

Bijzondere Opmerkingen: Inno Coatings - Houtenvloer Coating
 • Informatie op het etiket van de bus raadplegen.
 • In alle bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.
 • Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.
 • Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden.
 • De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte.
 • Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur – c.q. glansverschillen te voorkomen.
 • Restanten van gemengde verf niet afsluiten, maar laten indrogen. Wanneer u het blik afsluit, kan er door de chemische reactie van de 2-componenten te veel druk ontstaan en kan het blik exploderen.
 • 2-componentenverf bevat verharder. Hierdoor kunt u na menging de verf beperkte tijd aanbrengen. Let daarom voor u begint op de verwerkingstijd en pas de hoeveelheid die u mengt daarop aan.
Vos Gehalte: Inno Coatings - Houtenvloer Coating
 • n.v.t.
Veiligheids Aanbevelingen: Inno Coatings - Houtenvloer Coating
 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • Veroorzaakt huidirritatie
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • Schadelijk bij inademing
 • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
 • Na aanraking met de huid, onmiddellijk wassen met veel water en zeep.
 • Gebruik geschikte handschoenen en een bescherming voor de ogen/het gezicht.
 • Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Damp en spuitnevel niet inademen.
 • Niet roken, eten of drinken tijdens het aanbrengen.
 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
 • Zie MSDS voor meer informatie.
Afvalverwerking: Inno Coatings - Houtenvloer Coating
 
Geheel leeggemaakte verpakkingen van verf en kunststof worden niet aangemerkt als gevaarlijk afval waarop het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) toepasbaar is en kunnen tot het normale bedrijfsafval gerekend worden.  Producten in niet uitgeharde toestand moeten als gevaarlijk afval in de zin van het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen aangemerkt worden. Professionele verwerkers dienen hun restanten af te voeren via de officiële inzamelaars.

Gevaren Aanduidingen: Inno Coatings - Houtenvloer Coating
 • Component A is geen gevaarlijke mengsel in de zin van de wet milieu gevaarlijke stoffen en behoeft derhalve geen veiligheidsetikettering.
 • Component B bevat Hexamethylene Di-isocyanate, Oligomerisatieproduct