Inno Coatings - Quickdry Coating - sneldrogende vloercoating

Productomschrijving Inno Coatings - Quickdry Coating
Inno Coatings Quickdry coating is een sneldrogende vloercoating en al na 90 minuten mechanisch belastbaar. Droogt snel en tot 2 graden boven nul verwerkbaar. Toch heeft het product een potlife van 4 uur. Na opbrengen in 90 minuten zeer hard en uitgewerkt. Een vloercoating met een extreem lange potlife en een zeer korte droogtijd na aanbrengen op ondergrond. Balustrades, belijningen, etc Vloeren die continue belast worden kunnen zo in delen geschilderd worden. Bakkerijen, magazijn vloeren. Belijning in magazijn vloeren. Kortom alle vloeren waar een continue belasting op plaats vind en die toch geschilderd dienen te worden.

Het is een oplosmiddelvrij watergedragen 2 component product in kleur op basis van epoxy hars en een oplossing van alifatische polyamine als verharder. Verkrijgbaar in alle RAL kleuren en is uiteindelijk zijde mat
 
Toepassing(en): Inno Coatings - Quickdry Vloercoating
 • magazijnvloeren
 • bakkerijvloeren
 • Vloeren of wanden van beton, steen, hout, bitumen
 • Belijningen ( alle officiële belijnings kleuren)
Kenmerken: Inno Coatings - Quickdry Coating - sneldrogende vloercoating
 • Slijtvast
 • Chemisch resistent
 • Bestand tegen zuren, logen, zouten en oplosmiddelen
 • Reinigbaar
 • Onbrandbaar
 • Vloeistofdicht
 • Dampdiffuus
 • Oplosmiddelvrij
 • Bijna reukloos
 • Zeer slijtvast
Kleur / Uiterlijk: Inno Coatings - Quickdry Coating - sneldrogende vloercoating
 • Kleur: nagenoeg alle RAL kleuren verkrijgbaar
 • Glans: zijdemat
 • Dekkend
Technische Eigenschappen Inno Coatings - Quickdry Vloercoating
 • Basis: Watergedragen
 • Inhoudsstoffen:  epoxy hars en een oplossing van alifatische polyamine als verharder
 • Applicatie: voor binnen en buiten
 • Soortelijke massa: 1350 kg/m³
 • Vaste stofgehalte: 60%
 • Temperatuur bestandheid: Tussen -20º en + 50ºC.; geen thermische schokbelasting
 • Slijtvastheid:  slijtwiel CS 17,1000 omw/1000 gr. belasting slijtage 30 mg
 • Vlampunt: > 65ºC
 • Hechting: 4 N/mm² op beton B60
 • Verbruik: pot van 1 kg = ca 4m² (220-250 gr. / m² )
 • Component: 2K
 • Mengverhouding  bij 2K: zie verpakking
 • Verwerkingstemperatuur: tussen 15º en 20ºC
 • Verwerkingstijd na menging: 4,5 uur
 • Stofdroog: na 1 uur
 • Beloopbaar: na 1 uur
 • Licht belastbaar: na 1 uur
 • Volledig belastbaar: na 1,5 uur
 • Verdunning: Waterverdunbaar.  Schoon leidingwater. Max. 5 %
 • Voorbehandelen: Zuigende ondergronden met primer
 • Aanbevolen verflagen: Minimaal 2
 • Primer toepassen: Aanbevolen. Situatie afhankelijk.
 • Verpakkingen: 1 kg, 2,5 kg, 5 kg en 10 kg
 • Gereedschap: geschikt voor verfspuit, kwast, vachtroller
 • Reinigen: met water
 • Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking. Product  tegen vorst en vocht beschermen. Optimale opslag temperatuur 15° 25°C.
Gebruiksaanwijzingen: Inno Coatings - Quickdry Coating - sneldrogende vloercoating
 
De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil, stof, cementhuid, verf e.d. grondig verwijderen door stralen, frezen of schuren en voorstrijken met Inno Vloerprimer en/of egaliseren. Gaten en scheuren vooraf repareren. Eventueel benodigd afschot (max. 1%) dient in de ondervloer aanwezig te zijn, tenzij anders vermeld in het advies. Cementgebonden ondergronden dienen minimaal 28 dagen oud te zijn, en het vochtpercentage op een diepte van 20 mm mag niet hoger zijn dan 4 % gemeten met een CM apparaat. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 70% en de temperatuur van de omgeving niet lager dan 15°C, tenzij anders vermeld in het advies. De temperatuur van het te bewerken oppervlakte mag minimaal 10°C en moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.

Om te voldoen aan de technische en esthetische waarden  moet de verwerkingstemperatuur tussen 15º en 20ºC liggen.  De minimale doorhardingstemperatuur bedraagt 10ºC; bij deze temperatuur zal de doorhardingstijd langer zijn. Grondig (mechanisch) mengen totdat een volledig homogene massa wordt verkregen. Aanbrengen d.m.v. een kwast, vachtroller of spuitapparatuur.

Bijzondere Opmerkingen: Inno Coatings - Quickdry Coating - sneldrogende vloercoating
 • Informatie op het etiket van de bus raadplegen.
 • In alle bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.
 • Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.
 • Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden.
 • De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte.
 • Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur – c.q. glansverschillen te voorkomen.
 • Restanten van gemengde verf niet afsluiten, maar laten indrogen. Wanneer u het blik afsluit, kan er door de chemische reactie van de 2-componenten te veel druk ontstaan en kan het blik exploderen.
 • 2-componentenverf bevat verharder. Hierdoor kunt u na menging de verf beperkte tijd aanbrengen. Let daarom voor u begint op de verwerkingstijd en pas de hoeveelheid die u mengt daarop aan.
 • De quick drycoat heeft een potlife van 4,5 uur. Na aanbrengen van de coating is hij na 1,5 uur mechanisch belastbaar. Beneden de 2 graden is hij na 2,5 mechanisch belastbaar.
Vos Gehalte: Inno Coatings - Quickdry Coating - sneldrogende vloercoating
 • n.v.t.
Veiligheids Aanbevelingen: Inno Coatings - Quickdry Coating - sneldrogende vloercoating
 • Kan een allergische reactie veroorzaken bij contact met de huid.
 • Na aanraking met de huid, onmiddelijk wassen met veel water en zeep.
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • Veroorzaakt huidirritatie
 • Gebruik geschikte handschoenen en een bescherming voor de ogen/het gezicht.
 • Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Damp en spuitnevel niet inademen.
 • Niet roken, eten of drinken tijdens het aanbrengen.
 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
 • Zie MSDS voor meer informatie.
Afvalverwerking : Inno Coatings - Quickdry Coating

Geheel leeggemaakte verpakkingen van verf en kunststof worden niet aangemerkt als gevaarlijk afval waarop het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) toepasbaar is en kunnen tot het normale bedrijfsafval gerekend worden.  Producten in niet uitgeharde toestand moeten als gevaarlijk afval in de zin van het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen aangemerkt worden. Professionele verwerkers dienen hun restanten af te voeren via de officiële inzamelaars.

Gevaren Aanduidingen: Inno Coatings - Quickdry Coating - sneldrogende vloercoating
 • Component A is geen gevaarlijke mengsel in de zin van de wet milieu gevaarlijke stoffen en behoeft derhalve geen veiligheidsetikettering.
 • Component B bevat Diglycidyl Bisphenol A epoxy hars