Inno Coatings - Tegelprimer voor Vloercoating

Productomschrijving Inno Coatings - Tegelprimer voor Vloercoatings

Inno Tegelprimer is een transparante hechtprimer voor op glas, geglazuurde tegels en emaille. De tegelprimer zorgt voor een uitstekende hechting op gladde ondergronden. U kunt de ondergrond na het aanbrengen van Inno Tegelprimer overschilderen met vloercoating. Dankzij de extreem korte droogtijd van de Tegelprimer kan de ondergrond snel afgewerkt worden. Deze watergedragen 1-component primer is op basis van silanen, diverse benatters en hechtverbeteraars.

Productvoordelen Inno Coatings - Tegelprimer voor Vloercoatings

 • Extreem goede hechting op glas, emaille en keramische ondergronden
 • Zeer snel drogend
 • Weinig vochtgevoelig
 • Eenvoudig te verwerken
 • NMP vrij
 • Bijna reukloos Kleur

Technische gegevens Inno Coatings - Tegelprimer voor Vloercoatings

 • Basis: Watergedragen
 • Applicatie: binnen en buiten
 • Soortelijke massa: 1000 kg/m³
 • Vaste stofgehalte: 10%
 • Temperatuur bestandheid: Tussen -20°C en 140°C geen thermische schokbelasting 
 • Vlampunt:>85°C
 • Hechting: 6 N/mm² op glas (breuk in glas)
 • Verbruik: pot van 1 liter = 20-25m² (ca. 60 gr/m² ) zo dun mogelijk aanbrengen
 • Component: 1K
 • Verwerkingstemperatuur: tussen 15°C en 20°C
 • Verwerkingstijd: n.v.t.
 • Stofdroog: na 30 minuten
 • Overschilderbaar: na 30 minuten, binnen 2 uur moet coating worden aangebracht
 • Volledig belastbaar: na 7 dagen
 • Verdunning: niet toegestaan
 • Aanbevolen laag: 1
 • Verpakkingen: 1 liter
 • Gereedschap: aanbrengen met schone, pluisvrije en stofvrije doek
 • Reinigen: met water, zolang het materiaal nog niet is uitgehard
 • Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking. Product tegen vorst en vocht beschermen. Optimale opslag temperatuur 15°C -25°C.

 

Gebruiksaanwijzing Inno Coatings - Tegelprimer voor Vloercoatings

 

Voorbehandeling

 • De ondergrond moet schoon en droog zijn
 • Gebruik voor het reinigen een hiervoor vloerreiniger of verdund zoutzuur
 • Na reiniging grondig naspoelen met water
 • Het product goed schudden voor gebruik
 • Aanbrengen met schone, droge pluisvrije doek heef de voorkeur of spuitapparatuur
 • De temperatuur van de omgeving moeten minimaal 15 graden zijn

 

Afwerking

 • De tegelprimer dient flinterdun aangebracht te worden
 • Nooit meer dan 1 laag aanbrengen
 • Breng de eindcoating aan na circa 30 minuten droging én voordat de primer is uitgehard (na twee uur)
 • Neem alle normale veiligheidsmaatregelen in acht en volg de technische informatie die bij het product wordt geleverd. Een liter tegelprimer is voldoende voor de behandeling van 20 tot 25 m².

 

Bijzondere Opmerkingen Inno Coatings - Tegelprimer

 • Informatie op het etiket van de bus raadplegen.
 • In alle bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.
 • Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.
 • Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden.
 • De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte.
 • Eventuele vloerverwarming uit tijdens applicatie.
 •  

Veiligheidsgaanbevelingen: Inno Coatings - Tegelprimer

 • Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen en of beschermende crèmes. 
 • Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Damp en spuitnevel niet inademen.
 • Niet roken, eten of drinken tijdens het aanbrengen.
 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
 • Zie MSDS voor meer informatie.
 •  

Afvalverwerking Inno Coatings - Tegelprimer

Geheel leeggemaakte verpakkingen van verf en kunststof worden niet aangemerkt als gevaarlijk afval waarop het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) toepasbaar is en kunnen tot het normale bedrijfsafval gerekend worden. Producten in niet uitgeharde toestand moeten als gevaarlijk afval in de zin van het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen aangemerkt worden. Professionele verwerkers dienen hun restanten af te voeren via de officiële inzamelaars.

 

Gevarenaanduidingen: Inno Coatings - Tegelprimer

 • Is geen gevaarlijk mengsel in de zin van de wet milieugevaarlijke stoffen en behoef derhalve geen veiligheidsetikettering.