Inno Coatings - Vloerfix

Productomschrijving Inno Coatings - Vloerfix
 
Inno Coatings - Vloerfix is een 2-componenten plamuur op basis van epoxyhars en polyamine als verharder. Vloerfix wordt gebruikt voor het uitvlakken van hout, beton, metaal en diverse kunststof ondergronden. Het is een krimpvrije plamuur die in grote laagdiktes opgebracht kan worden en snel droogt. Ondergronden die geplamuurd zijn met Inno Vloerfix kunnen al na 4 uur geschuurd en geverfd worden. Tip: door het plamuurmes in terpentine te dopen kan de plamuur makkelijker uitgestreken worden en krijgt u een gladder resultaat. Voor moeilijk bereikbare hoeken en lasnaden kunt u een kitspuit vullen met de plamuur, waarna u met een in een oplosmiddel gedoopte penseel een strakke afwerking kunt realiseren. Ideaal als voorbereiding bij vloercoatings.
 
De 2 componenten dienen zorgvuldig te worden gemengd voor gebruik. Na het mengen is de plamuur ca. 15 minuten verwerkbaar.
 
Toepassing(en) Inno Coatings - Vloerfix
 • repareren en uitvlakken van hout, beton, metaal en diverse kunststof ondergronden, speciaal voor verticaal en horizontaal hangend werk
Kenmerken Inno Coatings - Vloerfix
 • Chemisch bestand
 • Bestand tegen zuren, logen, zouten en oplosmiddelen
 • Vochtwerend
 • Krimpvrij
 • Snel uithardend
 • In grote laagdiktes aan te brengen
 • Goed schuurbaar
 • Geschikt als voorbereiding op verdere behandeling met vloercoatings
Kleur / Uiterlijk Inno Coatings - Vloerfix
 • Kleur: lichtgrijs
 • Glans: mat
Technische Eigenschappen Inno Coatings - Vloerfix
 • Basis: Watergedragen
 • Inhoudsstoffen:  epoxyharsen en een polyamine als verharder
 • Applicatie: binnen en buiten
 • Soortelijke massa: 1070 kg/m³
 • Vaste stofgehalte: 100%
 • Temperatuur bestandheid: Tussen -20º en + 65ºC.; geen thermische schokbelasting
 • Hardheid: shore D62
 • Vlampunt: > 65ºC
 • Hechting: 4 N/mm² op beton B60 (Breuk in beton), 2 N/mm2 op hout (scheur in het hout)
 • Component: 2K
 • Mengverhouding  bij 2K: 1 : 1 A:B in gewichtsverhouding
 • Verwerkingstijd na menging: ca. 15 minuten
 • Schuurbaar/overschilderbaar: na 4 uur
 • Schuurbaar: na 4 uur
 • Verdunning: Niet toegestaan
 • Voorbehandelen: Zuigende ondergronden met primer
 • Aanbevolen verflagen: Minimaal 2
 • Primer toepassen: bij kritische ondergronden
 • Verpakkingen: 1 kg, 5 kg, 10kg en 40 kg
 • Gereedschap: geschikt voor plamuurmes, plamuurrubber, spatel, kitspuit
 • Reinigen: gereedschap reinigen met reinigingsmiddel zoals terpentine
 • Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking. Product  tegen vorst en vocht beschermen. Optimale opslag temperatuur 15° 25°C.
Gebruiksaanwijzingen Inno Coatings - Vloerfix

De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil, stof, cementhuid, verf e.d. grondig verwijderen door slijpen, frezen of schuren. Kritische ondergronden voorzien van 1 laag primer.
Cementgebonden ondergronden dienen minimaal 28 dagen oud te zijn.
De minimale doorhardingstemperatuur bedraagt 5ºC; bij deze temperatuur zal de doorhardingstijd langer zijn.

Grondig (mechanisch) mengen totdat een volledig homogene massa wordt verkregen. Aanbrengen d.m.v. plamuurmes, plamuurrubber, spatel, kitspuit

Bijzondere Opmerkingen Inno Coatings - Vloerfix
 • Informatie op het etiket van de bus raadplegen.
 • In alle bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.
 • Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.
 • Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden.
 • De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte.
 • Restanten van gemengde plamuur niet afsluiten, maar laten indrogen. Wanneer u het blik afsluit, kan er door de chemische reactie van de 2-componenten te veel druk ontstaan en kan het blik exploderen.
 • 2-componentenplamuur bevat verharder. Hierdoor kunt u na menging de plamuur beperkte tijd aanbrengen. Let daarom voor u begint op de verwerkingstijd en pas de hoeveelheid die u mengt daarop aan. 
 • Om de plamuur makkelijker uit te strijken kunt u het plamuurmes het beste eerst in de terpentinedopen. De plamuur plakt dan niet aan het mes en kan eenvoudiger verwerkt worden.
Vos Gehalte Inno Coatings - Vloerfix
 • n.v.t.
Veiligheids Aanbevelingen Inno Coatings - Vloerfix
 • Schadelijk bij inslikken
 • Schadelijk bij contact met de huid
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • Veroorzaakt huidirritatie
 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • Schadelijk bij inademing
 • Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Na aanraking met de huid, onmiddellijk wassen met veel water en zeep.
 • Gebruik geschikte handschoenen en een bescherming voor de ogen/het gezicht.
 • Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Niet roken, eten of drinken tijdens het aanbrengen.
 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
 • Zie MSDS voor meer informatie.
Afvalverwerking Inno Coatings - Vloerfix

Geheel leeggemaakte verpakkingen van verf en kunststof worden niet aangemerkt als gevaarlijk afval waarop het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) toepasbaar is en kunnen tot het normale bedrijfsafval gerekend worden.  Producten in niet uitgeharde toestand moeten als gevaarlijk afval in de zin van het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen aangemerkt worden. Professionele verwerkers dienen hun restanten af te voeren via de officiële inzamelaars.

Gevaren Aanduidingen Inno Coatings - Vloerfix
 • Component A bevat Epoxyhars, Number average molecular weight <700
 • Comp. B bevat: Alifatische polyamine