Inno Coatings - Vloerprimer 2K

Productomschrijving Inno Coatings - Vloerprimer 2K
 
Inno Coatings - Vloerprimer 2K is een transparante, watergedragen en sneldrogende 2-componenten primer op basis van epoxy hars en een oplossing van alifatische polyamine als verharder en geschikt voor gebruik op beton en overige steenachtige, houten en kunststof ondergronden. Deze primer is zowel binnen als buiten te gebruiken. Ideaal als voorbehandeling voor vloercoatings. 

Inno Coatings - Vloerprimer 2K zorgt voor een mooie dichting van zuigende ondergronden en uitstekende hechting van de afwerkingslaag en is ook geschikt om vloeren stofvrij te maken. De primer is al na 10 uur overschilderbaar met transparante of gekleurde 2-componenten betoncoating.

Toepassing(en): Inno Coatings - Vloerprimer 2K
 • Voorbehandeling van muren en vloeren van beton voor vloercoatings
 • Steen
 • Anhydriet
 • zandcement
 • dekvloeren.
 • Geeft ook een goede hechting op hout en aluminium.
Kenmerken: Inno Coatings - Vloerprimer 2K
 • Chemisch resistent
 • Stofvrij
 • Onbrandbaar
 • Snel drogend
 • Bestand tegen zuren, logen, zouten en oplosmiddelen
 • Reinigbaar
 • Bijna reukloos
Kleur / Uiterlijk: Inno Coatings - Vloerprimer 2K
 • Kleur: transparant
 • Glans: glans
Technische Eigenschappen: Inno Coatings - Vloerprimer 2K
 • Basis: Watergedragen
 • Inhoudsstoffen: epoxy hars en een oplossing van alifatische polyamine als verharder.
 • Applicatie: binnen en buiten
 • Soortelijke massa: 1110 kg/m³
 • Vaste stofgehalte: 35%
 • Temperatuur bestandheid: Tussen -20º en + 50ºC.; geen thermische schokbelasting
 • Slijtvastheid:  slijtwiel CS 17,1000 omw/1000 gr. belasting slijtage 26 mg
 • Vlampunt: > 65ºC
 • Hechting: 2,5 N/mm² op beton B60
 • Verbruik: pot van 1 kg =  ca. 10m² (100-120 gr. / m² ) onverdund
 • Component: 2K
 • Mengverhouding  bij 2K: zie verpakking
 • Verwerkingstemperatuur: tussen 15º en 20ºC
 • Verwerkingstijd na menging: ca. 120 minuten
 • Stofdroog: na 4 uur
 • Beloopbaar: na 12 uur
 • Licht belastbaar na 24 uur
 • Volledig belastbaar: na 7 dagen
 • Verdunning: Waterverdunbaar.  Schoon leidingwater. Max. 20%
 • Voorbehandelen: Zuigende ondergronden met primer
 • Aanbevolen verflagen: Minimaal 1
 • Verpakkingen: 1 kg, 2,5 kg, 5 kg en 10 kg
 • Gereedschap: geschikt voor verfspuit, kwast, vachtroller
 • Reinigen: met water
 • Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking. Product  tegen vorst en vocht beschermen. Optimale opslag temperatuur 15° 25°C.
Gebruiksaanwijzingen: Inno Coatings - Vloerprimer 2K

De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil, stof, cementhuid, verf e.d.  grondig verwijderen door stralen, frezen of schuren. Gaten en scheuren en repareren met de vloerfix. Eventueel benodigd afschot dient in de ondervloer aanwezig te zijn, tenzij anders vermeld in het advies. Cementgebonden ondergronden dienen minimaal 8 dagen oud te zijn.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 70 % en de temperatuur van de ruimte niet lager dan 15ºC, tenzij anders vermeld in het advies. De temperatuur van het te bewerken oppervlak moet minimaal 10°C zijn en moet tenminste 3ºC boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen. Om te voldoen aan de  technische en esthetische waarden moet de verwerkingstemperatuur tussen 15° en 20°C liggen. De minimale uithardingstemperatuur bedraagt 5°C; bij deze temperatuur zal de doorhardingstijd aanmerkelijk langer zijn.

Grondig (mechanisch) mengen totdat een volledig homogene massa wordt verkregen. Aanbrengen d.m.v. een kwast, vachtroller of spuitapparatuur.

Bijzondere Opmerkingen: Inno Coatings - Vloerprimer 2K
 • Informatie op het etiket van de bus raadplegen.
 • In alle bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.
 • Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.
 • Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden.
 • De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte.
 • Restanten van gemengde verf niet afsluiten, maar laten indrogen. Wanneer u het blik afsluit, kan er door de chemische reactie van de 2-componenten te veel druk ontstaan en kan het blik exploderen.
 • 2-componentenverf bevat verharder. Hierdoor kunt u na menging de verf beperkte tijd aanbrengen. Let daarom voor u begint op de verwerkingstijd en pas de hoeveelheid die u mengt daarop aan.
Vos Gehalte: Inno Coatings - Vloerprimer 2K
 • n.v.t.
Veiligheids Aanbevelingen: Inno Coatings - Vloerprimer 2K
 • Veroorzaakt huidirritatie
 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • Na aanraking met de huid, onmiddellijk wassen met veel water en zeep.
 • Gebruik geschikte handschoenen en een bescherming voor de ogen/het gezicht.
 • Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Damp en spuitnevel niet inademen.
 • Niet roken, eten of drinken tijdens het aanbrengen.
 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
 • Zie MSDS voor meer informatie.
Afvalverwerking: Inno Coatings - Vloerprimer 2K
 
Geheel leeggemaakte verpakkingen van verf en kunststof worden niet aangemerkt als gevaarlijk afval waarop het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) toepasbaar is en kunnen tot het normale bedrijfsafval gerekend worden.  Producten in niet uitgeharde toestand moeten als gevaarlijk afval in de zin van het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen aangemerkt worden. Professionele verwerkers dienen hun restanten af te voeren via de officiële inzamelaars.

Gevaren Aanduidingen: Inno Coatings - Vloerprimer 2K
 • Component A is geen gevaarlijke mengsel in de zin van de wet milieu gevaarlijke stoffen en behoeft derhalve geen veiligheidsetikettering.
 • Component B bevat Diglycidyl Bisphenol A epoxy hars