Inno Coatings Vloerstripper

Productomschrijving Inno Coatings - Vloerstripper
Inno Coatings - Vloerstripper is een multifunctioneel product voor het veilig strippen van linoleum en marmoleum vloeren, verwijderen van wax lagen en ook het moeiteloos reinigen/ontvetten van zwaar vervuilde waterbestendige oppervlakken. Deze reiniger is niet milieu belastend en onschadelijk voor mens en dier. Laat de oppervlakte even 10-15 min wat vochtig zodat de zeep goed zijn werk kan doen. De vloer nadien nog 1x met schoon water nadweilen.

Het is eenvoudig in gebruik met een enigszins scherpe reuk.  Dit concentraat is gebaseerd op diverse diverse oppervlakteactieve stoffen, desinfecterende middelen en diverse additieven. Onmisbaar bij de voorbereiding als u een vloercoating wilt aanbrengen. 

Toepassing(en): Inno Coatings - Vloerstripper
 • strippen van linoleum, marmoleum, laminaat
 • verwijderen waxlagen op vloeren
 • reinigen van zwaar vervuilde waterbestendige oppervlakken
Kenmerken: Inno Coatings - Vloerstripper
 • Watergedragen concentraat
 • Sterk ontvettend
 • Veilig voor linoleum
 • Enigszins scherpe geur
Technische Eigenschappen: Inno Coatings - Vloerstripper
 • Basis: Watergedragen
 • Inhoudsstoffen: concentraat gebaseerd op diverse niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen en diverse additieven.
 • Applicatie: binnen en buiten
 • PH: Alkalisch pH = 11
 • Verbruik: Verdund 40 – 80 ml per m2, afhankelijk van de ondergrond
 • Verdunning: 1 liter concentraat per 5 liter water (schoon leidingwater)
 • Verpakkingen: 2,5 en 5 liter
 • Reinigen: naspoelen met leidingwater
 • Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking. Product  tegen vorst en vocht beschermen. Optimale opslag temperatuur 15° 25°C.
Gebruiksaanwijzingen: Inno Coatings - Vloerstripper

Stof en grof vuil verwijderen met een bezem. Niet bestendige plinten/muren en objecten afdekken.   Verdunnen 1 liter concentraat met 5 liter koud water, afhankelijk van het type vloer en de laagdikte. Enkele minuten laten inwerken, vervolgens opzuigen met waterzuiger en/of spoelen met zuiver water. Ruimte ventileren tijdens werkzaamheden. Afvalstroom verdund via riolering wegspoelen.

Bijzondere Opmerkingen: Inno Coatings - Vloerstripper
 • Informatie op het etiket van de bus raadplegen.
 • In alle bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.
 • Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.
Veiligheids Aanbevelingen: Inno Coatings - Vloerstripper
 • Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen.
 • Ruimte goed ventileren,
 • Niet roken, eten of drinken tijdens de verwerking.
 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
 • Zie MSDS voor meer informatie.Irriterend voor de ogen en de huid.
Afvalverwerking: Inno Coatings - Vloerstripper

Afvalstroom verdund via riolering wegspoelen. Lege verpakkingen met veel water naspoelen en sterk verdund via riolering wegspoelen. Schone lege verpakkingen kunnen tot het normale bedrijfsafval gerekend worden.

Gevaren Aanduidingen: Inno Coatings - Vloerstripper

 • Is geen gevaarlijke mengsel in de zin van de wet milieu gevaarlijke stoffen en behoeft derhalve geen veiligheidsetikettering.