Inno Coatings - Garagevloer Coating

Inno Coatings Garagevloer Coating is een 1-component vloercoating die zeer geschikt is voor particuliere garagevloeren die normaal belast worden. Deze vloercoating is goed bestand tegen autobanden. Voor professionele garagevloeren of vloeren die zwaarbelast worden adviseren we Garagevloer Coating 2K. Toepasbaar op steenachtige, betonnen, houten en bitumen ondergronden. Het is een watergedragen en oplosmiddelvrije coating op basis van alifatische acrylaten. Garagevloer Coating 1K is slijtvast, vloeistofdicht en UV-bestand en kan zowel binnen als buiten gebruikt worden. Gemakkelijk verwerkbaar en eenvoudig te reinigen.

Verkrijgbaar in vrijwel alle RAL-kleuren in zijdemat. Het verbruik is ca. 5 tot 7m² per kg (afhankelijk van de zuiging van ondergrond) per laag. 

Toepassing:

Anhydrietvloeren, betonvloeren, gietvloeren (pu en epoxy), zandcementdekvloeren, grindvloeren, egaline, natuursteen, baksteenvloeren, tegels (open en geglazuurd), grindtegels, betontegels, bitumen, monolietvloeren, pleistervloeren, cement.

Kenmerken:

 • Productsoort: Toplaag
 • Locatie: Binnen en buiten
 • Vloerbelasting: Normaal
 • Component: 1-component (1K)
 • Kleur: RAL- en NCS-kleuren
 • Glansgraad: Zijdemat
 • Basis: Acrylaat
 • Aanbevolen lagen: 2
 • Stofdroog (overschilderbaar): 2 uur 15°C
 • Beloopbaar: 6 uur 15°C
 • Licht belastbaar: 24 uur 15°C
 • Volledig belastbaar na: 7 dagen 15°C
 • Watergedragen: Ja
 • Autobanden-bestendig: Ja
 • Vloeistofdicht: Ja
 • Dampdoorlatend: Ja
 • Warmtebestendig: Ja
 • Chemisch resistent: Ja
 • Niet vergelend: Ja
 • UV-bestendig: Ja
 • Mengverhouding: n.v.t.
 • Verbruik ca: 5 tot 7 m² per kg.

Kleur / Uiterlijk:

 • Zijdemat en leverbaar in vrijwel alle RAL- en NCS-kleuren.

Technische Eigenschappen:

 • Primer of toplaag: Toplaag
 • Belasting: Normaal
 • Component: 1K
 • Mengverhouding: n.v.t.
 • Basis: Acrylaat
 • Kleur: RAL- en NCS-kleuren
 • Glansgraad: Zijdemat
 • Locatie: Binnen en buiten
 • Weekmaker-(autobanden)bestendig: Ja
 • Waterbasis: Ja
 • Vloeistofdicht: Ja
 • Dampdoorlatend / defuse: Ja
 • Niet vergelend: Ja
 • UV bestendig: Ja
 • Chemisch resistent: Ja
 • Warmtebestendig: Ja
 • Verbruik: 1 kg = 5 - 7m² (150-200 gr/m²)
 • Verwerkingstemperatuur: tussen 15°C en 20°C
 • Verwerkingstijd: n.v.t.
 • Stofdroog: na 2 uur bij 20°C
 • Beloopbaar: na 12 uur bij 20°C
 • Licht belastbaar: na 24 uur bij 20°C
 • Volledig belastbaar: na 7 dagen bij 20°C
 • Verdunning: Waterverdunbaar. Schoon leidingwater - max. 5 %
 • Voorbehandelen: Zuigende ondergronden met primer
 • Aanbevolen verflagen: Minimaal 2
 • Inhoudsstoffen: Alifatische acrylaten
 • Soortelijke massa: 1230 kg/m³, kleur afhankelijk
 • Vaste stofgehalte: 60%
 • Temperatuur bestandheid: Tussen -20°C en +55°C.; geen thermische schokbelasting
 • Slijtvastheid: slijtwiel CS 17,1000 rpm/1000 gr. belasting slijtage 31 mg (zeer slijtvast)
 • Vlampunt: > 65°C
 • Hechting: 2,5 N/mm² op beton B60
 • Verpakkingen: 1kg, 2,5 kg, 5 kg en 10 kg
 • Gereedschap: geschikt voor verfspuit, kwast, vachtroller
 • Reinigen: met water
 • Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking.
  Product tegen vorst en vocht beschermen. Optimale opslag temperatuur 15°C - 25°C.

Gebruiksaanwijzing:

De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil, stof, verf, e.d. grondig verwijderen door schuren en ontvetten (Inno Vloerreiniger). Zuigende of onbehandelde ondergronden impregneren met Inno Vloerprimer 1K. Breng 2 lagen Garagevloer Coating aan. Houd tussen de lagen de aangegeven droogtijden aan.

Technische informatie bij gebruik:

Om te voldoen aan de technische en esthetische waarden moet de verwerkingstemperatuur tussen 15°C en 20°C liggen. De minimale doorhardingstemperatuur bedraagt 5°C; bij deze temperatuur zal de doorhardingstijd langer zijn. Grondig (mechanisch) mengen totdat een volledig homogene massa wordt verkregen. Aanbrengen d.m.v. een kwast, vachtroller of spuitapparatuur.

Bijzondere opmerkingen:

 • Informatie op het etiket van de bus raadplegen.
 • In alle bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.
 • Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.
 • Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden.
 • De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte.
 • Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur – c.q. glansverschillen te voorkomen.

Vos Gehalte:

 • n.v.t.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • Irriterend voor de ogen en de huid.
 • Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
 • Na aanraking met de huid, onmiddellijk wassen met veel water en zeep.
 • Gebruik geschikte handschoenen en een bescherming voor de ogen/het gezicht.
 • Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Damp en spuitnevel niet inademen.
 • Niet roken, eten of drinken tijdens het aanbrengen.
 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
 • Zie MSDS voor meer informatie.

Afvalverwerking:

Geheel leeggemaakte verpakkingen van verf en kunststof worden niet aangemerkt als gevaarlijk afval waarop het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) toepasbaar is en kunnen tot het normale bedrijfsafval gerekend worden. Producten in niet uitgeharde toestand moeten als gevaarlijk afval in de zin van het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen aangemerkt worden. Professionele verwerkers dienen hun restanten af te voeren via de officiële inzamelaars.

Gevarenaanduidingen:

Is geen gevaarlijk mengsel in de zin van de wet milieugevaarlijke stoffen en behoeft derhalve geen veiligheidsetikettering.