Inno Coatings - Quickdry Coating - sneldrogende vloercoating

Inno Coatings Quickdry Coating is een 2-componenten vloercoating voor vloeren die zwaarbelast worden. Quickdry Coating heeft veelal dezelfde eigenschappen als Inno Coatings Topcoat 2K Pro. Het grote verschil is dat Quickdry Coating al na 4 uur mechanisch belastbaar is. Dit maakt deze coating uitermate geschikt voor ruimtes die in productie moeten blijven, zoals magazijnvloeren, fabrieksvloeren, maar ook galerijen en trappenhuizen van woningbouw. Quickdry Coating is watergedragen, 2-componenten vloercoating op basis van epoxy.

De coating kan binnen en buiten toegepast worden. Quickdry Coating is autobanden-bestendig, vloeistofdicht, dampdoorlatend en zeer chemisch resistent. Minder geschikt voor vloeren met vloerverwarming. In vrijwel alle RAL-kleuren leverbaar in zijdeglans. Aanbrengen in 2 lagen.
Het verbruik is ca. 5m²/kg (afhankelijk van de zuiging van ondergrond) per laag.

Toepassing:

Anhydrietvloeren, betonvloeren, gietvloeren (pu en epoxy), zandcementdekvloeren, grindvloeren, egaline, natuursteen, baksteenvloeren, tegels (open), grindtegels, betontegels, monolietvloeren, pleistervloeren, cement.

Kenmerken:

 • Product soort: Toplaag
 • Locatie: Binnen en buiten
 • Vloerbelasting: Zwaar
 • Component: 2-componenten (2K)
 • Kleur: RAL-kleuren
 • Glansgraad: Zijdeglans
 • Basis: Epoxy
 • Aanbevolen lagen: 2
 • Stofdroog (overschilderbaar): 12 uur 15°C
 • Licht belastbaar: 48 uur 15°C
 • Volledig belastbaar na: 7 dagen 15°C
 • Watergedragen: Ja
 • Autobanden-bestendig: Ja
 • Vloeistofdicht: Ja
 • Dampdoorlatend: Ja
 • Warmtebestendig: Nee
 • Chemisch resistent: Ja
 • Niet vergelend: Nee
 • UV-bestendig: Nee
 • Mengverhouding: 90:10
 • Potlife: 120 minuten
 • Verbruik ca: 5 m²/kg)

Kleur / Uiterlijk:

 • Dekkend in zijdeglans, leverbaar in vrijwel alle RAL-kleuren.

Technische eigenschappen:

 • Primer of toplaag: Toplaag
 • Belasting: Zwaar
 • Applicatie: Complexer
 • Component: 2K
 • Mengverhouding: 90:10 A:B in gewichtsverhouding
 • Basis: Epoxy
 • Kleur: RAL-kleuren
 • Glansgraad: Zijdeglans
 • Locatie: Binnen en buiten
 • Weekmaker-(autobanden)bestendig: Ja
 • Waterbasis: Ja
 • Vloeistofdicht: Ja
 • Dampdoorlatend / defuse: Ja
 • Niet-vergelend: Nee
 • UV-bestendig: Nee
 • Chemisch resistent: Ja
 • Warmtebestendig: Nee
 • Verbruik per laag: 1 kg = ca. 4-5m² (220-250 gr/m²)
 • Verwerkingstemperatuur: tussen 15°C - 20°C
 • Verwerkingstijd na menging: 120 minuten
 • Stofdroog: na 1 uur bij 15°C
 • Beloopbaar: na 1 uur bij 15°C
 • Licht belastbaar: na 12 uur bij 15°C
 • Volledig belastbaar: na 7 dagen
 • Verdunning: Waterverdunbaar. Schoon leidingwater - max. 5 %
 • Mengen: Grondig opmengen tot een homogene massa
 • Aanbevolen verflagen: 2
 • Inhoudsstoffen: Epoxyhars en een oplossing van alifatische polyamine als verharder
 • Soortelijke massa: 1350 kg/m³
 • Vaste stofgehalte: 60%
 • Temperatuur bestandheid: Tussen -20°C en + 50°C.; geen thermische schokbelasting
 • Slijtvastheid: Slijtwiel CS 17,1000 omw/1000 gr. belasting slijtage 30 mg
 • Vlampunt: > 65°C
 • Hechting: 4 N/mm² op beton B60
 • Verpakkingen: 1 kg, 2,5 kg, 5 kg en 10 kg
 • Gereedschap: geschikt voor verfspuit, kwast, vachtroller
 • Reinigen: met water
 • Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking. Product tegen vorst en vocht beschermen. Optimale opslag temperatuur 15°C - 25°C. 

Gebruiksaanwijzing:

De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil, stof, cementhuid, verf e.d. grondig verwijderen door stralen, frezen of schuren. Gaten en scheuren repareren. Voorstrijken met Vloerprimer 2K.

Voor gebruik grondig (mechanisch) mengen totdat een volledig homogene massa wordt verkregen. Hebt u vloerverwarming, zet deze dan ruim voordat u begint met schilderen uit. Voor het beste resultaat brengt u 2 lagen aan. Houd tussen de lagen de aangegeven droogtijd aan. U kunt de coating aanbrengen met kwast, vachtroller of spuitapparatuur. Gebruik kortharige, harde rollers. De Quickdry Coating heeft een potlife van 120 minuten. Wanneer u niet de volledige inhoud van het blik mengt: houd de aangegeven mengverhoudingen goed aan. Na aanbrengen van de coating is hij bij 15°C na 1,5 uur mechanisch belastbaar. Beneden de 2°C is hij na 2,5 uur mechanisch belastbaar.

Technische informatie bij gebruik:

Eventueel benodigd afschot (max. 1%) dient in de ondervloer aanwezig te zijn, tenzij anders vermeld in het advies. Cementgebonden ondergronden dienen minimaal 28 dagen oud te zijn, en het vochtpercentage op een diepte van 20 mm mag niet hoger zijn dan 4% gemeten met een CM apparaat. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 70% en de temperatuur van de omgeving niet lager dan 15°C, tenzij anders vermeld in het advies. De temperatuur van het te bewerken oppervlakte mag minimaal 10°C en moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen. Om te voldoen aan de technische en esthetische waarden moet de verwerkingstemperatuur tussen 15°C - 20°C liggen. De minimale doorhardingstemperatuur bedraagt 10°C; bij deze temperatuur zal de doorhardingstijd langer zijn. Grondig (mechanisch) mengen totdat een volledig homogene massa wordt verkregen.

Bijzondere opmerkingen:

 • Informatie op het etiket van de bus raadplegen.
 • In alle bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.
 • Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.
 • Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden.
 • De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte.
 • Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur – c.q. glansverschillen te voorkomen.
 • Restanten van gemengde verf niet afsluiten, maar laten indrogen. Wanneer u het blik afsluit, kan er door de chemische reactie van de 2-componenten te veel druk ontstaan en kan het blik exploderen.
 • 2-componentenverf bevat verharder. Hierdoor kunt u na menging de verf beperkte tijd aanbrengen. Let daarom voor u begint op de verwerkingstijd en pas de hoeveelheid die u mengt daarop aan.

Vos Gehalte:

 • n.v.t.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • Kan een allergische reactie veroorzaken bij contact met de huid.
 • Na aanraking met de huid, onmiddellijk wassen met veel water en zeep.
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • Veroorzaakt huidirritatie
 • Gebruik geschikte handschoenen en een bescherming voor de ogen/het gezicht.
 • Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Damp en spuitnevel niet inademen.
 • Niet roken, eten of drinken tijdens het aanbrengen.
 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
 • Zie MSDS voor meer informatie.

Afvalverwerking:

Geheel leeggemaakte verpakkingen van verf en kunststof worden niet aangemerkt als gevaarlijk afval waarop het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) toepasbaar is en kunnen tot het normale bedrijfsafval gerekend worden. Producten in niet uitgeharde toestand moeten als gevaarlijk afval in de zin van het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen aangemerkt worden. Professionele verwerkers dienen hun restanten af te voeren via de officiële inzamelaars.

Gevarenaanduidingen:

Component A is geen gevaarlijk mengsel in de zin van de wet milieugevaarlijke stoffen en behoeft derhalve geen veiligheidsetikettering. Component B bevat Diglycidyl Bisphenol A epoxyhars.