Inno Coatings - Topcoat 1K vloercoating

Inno Coatings Topcoat 1K is gemaakt om betonvloeren die normaal belast worden te verven, maar is ook zeer goed toepasbaar op hout. Denk hierbij aan houten trappen en houten vloeren die dekkend of kleurloos afgewerkt dienen te worden. Hecht zeer goed en is super slijtvast. Zeer makkelijk te verwerken en in vrijwel elke situatie toe te passen, zowel binnen als buiten. In vochtige ruimtes is het overigens beter Inno Topcoat 2K toe te passen.

Topcoat 1K is een watergedragen en oplosmiddelvrije 1-component coating op basis van acrylaten, geschikt voor normale belasting. Maakt een vloerstofvrij, vloeistofdicht, is niet vergelend en UV-bestendig. Ook goed bestand tegen zuren logen, zouten en oplosmiddelen. In transparant en in vrijwel alle RAL-kleuren leverbaar in zijdemat (standaard) en mat. Aanbrengen in 2 lagen.

Het verbruik is ca. 6m² (afhankelijk van de zuiging van de ondergrond) per laag.

Toepassing: 

Anhydrietvloeren, betonvloeren, gietvloeren (pu en epoxy), zandcementdekvloeren, grindvloeren, egaline, natuursteen, hout, baksteenvloer, tegels (open en geglazuurd), grindtegels, betontegels, parket, bitumen. 

Kenmerken:

 • Productsoort: Toplaag
 • Locatie: Binnen en buiten
 • Vloer belasting: Normaal
 • Component: 1 component (1K)
 • Kleur: RAL- en NCS-kleuren, Transparant
 • Glansgraad: Zijdemat en mat
 • Basis: Acrylaat
 • Aanbevolen lagen: 2
 • Stofdroog: 2 uur 20°C
 • Overschilderbaar: na 8 uur 20°C
 • Beloopbaar: na 12 uur bij 20°C
 • Volledig belastbaar na: 7 dagen 20°C
 • Watergedragen: Ja
 • Autobanden-bestendig: Ja
 • Vloeistofdicht: Ja
 • Dampdoorlatend: Ja
 • Warmtebestendig: Ja
 • Chemisch resistent: Ja
 • Niet vergelend: Ja
 • UV-bestendig: Ja
 • Mengverhouding: n.v.t.
 • Verbruik ca: 6m² per kg.

Kleur / Uiterlijk:

 • Transparant en dekkend, in vrijwel alle RAL- en NCS-kleuren leverbaar in zijdemat (standaard) en mat.

Technische eigenschappen:

 • Primer of toplaag: Toplaag
 • Belasting: Normaal
 • Component: 1K
 • Mengverhouding: n.v.t.
 • Basis: Acrylaat
 • Kleur: RAL- en NCS-kleuren
 • Glansgraad: Zijdemat, mat
 • Locatie: Binnen en buiten
 • Weekmaker-(autobanden)bestendig: Ja
 • Waterbasis: Ja
 • Vloeistofdicht: Ja
 • Dampdoorlatend / defuse: Ja
 • Niet vergelend: Ja
 • UV bestendig: Ja
 • Chemisch resistent: Ja
 • Warmtebestendig: Ja
 • Verbruik: 1 kg = 5 - 7m² (150-200 gr/m²)
 • Verwerkingstemperatuur: tussen 15°C en 20°C
 • Verwerkingstijd: n.v.t.
 • Stofdroog: na 2 uur bij 20°C
 • Beloopbaar: na 12 uur bij 20°C
 • Licht belastbaar: na 24 uur bij 20°C
 • Volledig belastbaar: na 7 dagen bij 20°C
 • Verdunning: Waterverdunbaar. Schoon leidingwater – max. 5 %
 • Voorbehandelen: Zuigende ondergronden met primer
 • Aanbevolen verflagen: Minimaal 2
 • Inhoudsstoffen: Alifatische acrylaten
 • Soortelijke massa: 1230 kg/m³, kleur afhankelijk, transparant 1040 kg/m³
 • Vaste stofgehalte: in kleur 60%, Transparant 30%
 • Temperatuur bestandheid: Tussen -20° en +55°C.; geen thermische schokbelasting
 • Slijtvastheid: slijtwiel CS 17,1000 rpm/1000 gr. belasting slijtage 31 mg (zeer slijtvast)
 • Vlampunt: > 65°C
 • Hechting: 2,5 N/mm² op beton B60
 • Verpakkingen: 1kg, 2,5 kg, 5 kg en 10 kg
 • Gereedschap: geschikt voor verfspuit, kwast, vachtroller
 • Reinigen: met water
 • Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking.
  Product tegen vorst en vocht beschermen. Optimale opslag temperatuur 15°C - 25°C.

Gebruiksaanwijzing:

De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil, stof, verf, e.d. grondig verwijderen door schuren en ontvetten (Inno Vloerreiniger). Zuigende en onbehandelde ondergronden impregneren met Inno Vloerprimer 1K. Breng 2 lagen Topcoat 1K aan. Houd tussen de lagen de aangegeven droogtijd aan. Aanbrengen kan met kwast, vachtroller of spuitapparatuur.

Technische informatie bij gebruik:

Om te voldoen aan de technische en esthetische waarden moet de verwerkingstemperatuur tussen 15°C en 20°C liggen.  De minimale doorhardingstemperatuur bedraagt 5°C; bij deze temperatuur zal de doorhardingstijd langer zijn. Grondig (mechanisch) mengen totdat een volledig homogene massa wordt verkregen.

Bijzondere opmerkingen:

 • Informatie op het etiket van de bus raadplegen.
 • In alle bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.
 • Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.
 • Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden.
 • De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte.
 • Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur – c.q. glansverschillen te voorkomen.

Vos Gehalte:

 • n.v.t.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen en of beschermende crèmes.
 • Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Damp en spuitnevel niet inademen.
 • Niet roken, eten of drinken tijdens het aanbrengen.
 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
 • Zie MSDS voor meer informatie.

Afvalverwerking:

Geheel leeggemaakte verpakkingen van verf en kunststof worden niet aangemerkt als gevaarlijk afval waarop het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) toepasbaar is en kunnen tot het normale bedrijfsafval gerekend worden. Producten in niet uitgeharde toestand moeten als gevaarlijk afval in de zin van het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen aangemerkt worden. Professionele verwerkers dienen hun restanten af te voeren via de officiële inzamelaars.

Gevarenaanduidingen: 

Is geen gevaarlijk mengsel in de zin van de wet milieugevaarlijke stoffen en behoeft derhalve geen veiligheidsetikettering.