Inno Coatings - Topcoat 2K vloercoating

Inno Coatings Topcoat 2K is een zeer slijtvaste 2-componenten betoncoating en is bedoeld voor vloeren die zwaarbelast of intensief gebruikt worden. Ideaal voor het schilderen van onbehandelde betonvloeren, maar ook voor gietvloeren. Ook maakt deze betonverf uw vloer of wand vloeistofdicht, wat hem zeer geschikt maakt voor gebruik in natte ruimtes, zoals badkamers. Het is een watergedragen, oplosmiddelvrije 2- componenten vloercoating op basis van polyurethaan, voor binnen en buiten. Topcoat 2K is slijt- en krasvast, dampdiffuus, UV-bestendig, vergeelt niet, is warmtebestendig en vloeistofdicht.

In vrijwel alle RAL-kleuren als in transparant leverbaar in zijdemat (standaard) en mat. Aanbrengen in 2 lagen. Het verbruik is ca. 8m² in kleur en 10m² in transparant (afhankelijk van de zuiging van ondergrond) per laag.

Toepassing:

Anhydrietvloeren, betonvloeren, gietvloeren (PU en epoxy), zandcementdekvloeren, grindvloeren, egaline, natuursteen, baksteenvloeren, tegels (open en geglazuurd), grindtegels, betontegels, monolietvloeren, pleistervloeren, cement.

Kenmerken:

 • Productsoort: Toplaag
 • Locatie: Binnen en buiten
 • Vloerbelasting: Zwaar
 • Component: 2 componenten (2K)
 • Kleur: RAL- en NCS-kleuren & transparant
 • Glansgraad: Zijdemat en mat
 • Basis: Polyurethaan
 • Aanbevolen lagen: 2
 • Stofdroog (overschilderbaar):
 • kleur na 12 uur 15°C,
 • transparant na 12 uur 15°C
 • Licht belastbaar: kleur na 24 uur 15°C
 • transparant na 48 uur 15°C
 • Volledig belastbaar na: 7 dagen
 • Watergedragen: Ja
 • Autobanden-bestendig: Nee
 • Vloeistofdicht: Ja
 • Dampdoorlatend: Ja
 • Warmtebestendig: Ja
 • Chemisch resistent: Ja
 • Niet vergelend: Ja
 • UV-bestendig: Ja
 • Mengverhouding: 90:10
 • Potlife: 60 minuten
 • Verbruik ca.: 8-10m²/kg.

Kleur / Uiterlijk:

 • Transparant en dekkend. Zowel zijdemat als mat en leverbaar in vrijwel alle RAL en NCS kleuren.

Technische eigenschappen:

 • Primer of toplaag: Toplaag
 • Belasting: Zwaar
 • Component: 2K
 • Mengverhouding: 90:10 A:B in gewichtsverhouding
 • Basis: Polyurethaan
 • Kleur: Dekkend (RAL- en NCS-kleuren) en transparant
 • Glansgraad: Zijdemat en mat
 • Locatie: Binnen en buiten
 • Weekmaker-(autobanden)bestendig: Ja
 • Waterbasis: Ja
 • Vloeistofdicht: Ja
 • Dampdoorlatend / defuse: Ja
 • Niet vergelend: Ja
 • UV bestendig: Ja
 • Chemisch resistent: Ja
 • Warmtebestendig: Ja
 • Verbruik per laag in kleur: 1 kg = ca 8m² (120 - 130 gr/m²)
  Verbruik per laag in transparant: 1 kg = 10m² (100 gr/m²)
 • Verwerkingstemperatuur: tussen 15°C en 20°C
 • Verwerkingstijd in kleur: 60 minuten
 • Verwerkingstijd transparant: 60 minuten
 • Stofdroog: Na 4 uur
 • Licht belastbaar: Na 24 uur
 • Volledig belastbaar: Na 7 dagen
 • Verdunning: Waterverdunbaar. Schoon leidingwater – max. 5 %
 • Mengen: Grondig opmengen tot een homogene massa
 • Aanbevolen verflagen: Minimaal 2
 • Inhoudsstoffen: alifatische polyurethanen, siloxanen en een alifatische isocyanaat als verharder
 • Soortelijke massa: in kleur 1290 kg/m³, transparant 1005 kg/m³
 • Vaste stofgehalte: in kleur 52%, transparant 37%
 • Temperatuur bestandheid: Tussen -20°C en +75°C.; geen thermische schokbelasting
 • Slijtvastheid: slijtwiel CS 17,1000 omw/1000 gr. belasting slijtage in kleur 25 mg,
  slijtage transparant 30 mg
 • Vlampunt: > 200°C
 • Hechting: 4 N/mm² op beton B60 (Breuk in beton), 4 N/mm² op aangeschuurde epoxy
 • gietvloer, 5 N/mm² op aangeschuurd aluminium ST-51
 • Verpakkingen: 1 kg, 2,5 kg, 5 kg en 10 kg
 • Gereedschap: Geschikt voor verfspuit, kwast, vachtroller
 • Reinigen: Met water
 • Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking. Product tegen vorst en vocht
 • beschermen. Optimale opslag temperatuur 15°C - 25°C.

Gebruiksaanwijzing:

De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil, stof, verf, e.d. grondig verwijderen door schuren en ontvetten (Inno Vloerreiniger). Zuigende ondergronden impregneren met Inno Vloerprimer 2K. Bij een transparante afwerking Inno Vloerprimer 1K gebruiken!
Na menging van de componenten hebt u een beperkte tijd om de verf aan te brengen. Meng daarom de beide componenten vlak voordat u met schilderen begint. Wanneer u niet de volledige inhoud van het blik mengt: houd de aangegeven mengverhoudingen goed aan.
Hebt u vloerverwarming, zet deze dan ruim voordat u begint met schilderen uit.
Voor het beste resultaat brengt u 2 lagen coating aan. Houd tussen de lagen de aangegeven droogtijd aan. U kunt de coating aanbrengen met kwast, vachtroller of spuitapparatuur. Gebruik kortharige, harde rollers. Laat de coating 7 dagen drogen voordat u deze weer volledig in gebruik neemt.

Technische informatie bij gebruik:

De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 70% en de temperatuur van de ruimte niet lager dan 10°C, tenzij anders vermeld in het advies. De temperatuur van het te bewerken oppervlak moet minimaal 10°C zijn en moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen. Om te voldoen aan de technische en esthetische waarden moet de verwerkingstemperatuur tussen 15°C en 20°C liggen. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 70% en de temperatuur van de ruimte niet lager dan 10°C, tenzij anders vermeld in het advies. De minimale uithardingstemperatuur bedraagt 10°C; bij deze temperatuur zal de doorhardingstijd aanmerkelijk langer zijn. Beide componenten zeer grondig (mechanisch) mengen totdat een volledig homogene massa wordt verkregen. Aanbrengen d.m.v. een kwast, vachtroller of spuitapparatuur.

Bijzondere opmerkingen:

 • Informatie op het etiket van de bus raadplegen.
 • In alle bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.
 • Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.
 • Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden.
 • De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte.
 • Restanten van gemengde verf niet afsluiten, maar laten indrogen. Wanneer u het blik afsluit, kan er door de chemische reactie van de 2-componenten te veel druk ontstaan en kan het blik exploderen.
 • 2-componentenverf bevat verharder. Hierdoor kunt u na menging de verf beperkte tijd aanbrengen. Let daarom voor u begint op de verwerkingstijd en pas de hoeveelheid die u mengt daarop aan.

Vos Gehalte:

 • Coating in kleur: 52 gram per liter
 • Coating transparant: n.v.t.


Veiligheidsaanbevelingen:

 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • Veroorzaakt huidirritatie
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • Schadelijk bij inademing
 • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • Na aanraking met de huid, onmiddellijk wassen met veel water en zeep.
 • Gebruik geschikte handschoenen en een bescherming voor de ogen/het gezicht.
 • Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Damp en spuitnevel niet inademen.
 • Niet roken, eten of drinken tijdens het aanbrengen.
 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
 • Zie MSDS voor meer informatie.

Afvalverwerking:

Geheel leeggemaakte verpakkingen van verf en kunststof worden niet aangemerkt als gevaarlijk afval waarop het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) toepasbaar is en kunnen tot het normale bedrijfsafval gerekend worden. Producten in niet uitgeharde toestand moeten als gevaarlijk afval in de zin van het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen aangemerkt worden. Professionele verwerkers dienen hun restanten af te voeren via de officiële inzamelaars.

Gevarenaanduidingen:

Component A bevat: geen gevaarlijke stof in de zin van de wet milieugevaarlijke stoffen en behoeft derhalve geen veiligheidsetikettering. Component B bevat: Hexamethylene Di-isocyanate, Oligomerisatieproduct.