Scanofloor Belijningsverf - Voor aanbrengen van Belijningen

Productomschrijving Scanofloor Belijningsverf -  Aanbrengen van Belijningen

Oplosmiddelvrij waterafdunbaar twee componenten belijningsverf op basis van geemulgeerde epoxyhars en een epoxy amine in water als verharder. Vloercoating voor het aanbrengen van belijningen. De zinkfosfaat primer EPWA 2434 wordt toegepast als corrosie-werende laag, stoot en chemicaliën bestendige coating. Watergedragen, in dikke lagen aan te brengen. Zeer weinig vergelend, lange potlife, zeer korte droogtijd. Chemisch resistent tegen zuren, zouten, logen en oplosmiddelen.

Productvoordelen  Scanofloor Belijningsverf -  Aanbrengen van Belijningen
 • Hoogwaardige belijningsverf.
 • Bestand tegen zuren, zouten, logen en oplosmiddelen
 • Zeer korte droogtijd
 • Lange potlife
 • Watergedragen en oplosmiddelvrij
 • Stoot bestendig
 • Eenvoudig aan te brengen
 • Eenvoudig in onderhoud
Technische Gegevens Scanofloor Belijningsverf -  Aanbrengen van Belijningen
 • Type: geemulgeerde epoxyhars en een epoxy amine in water als verharder
 • Soortelijke massa: 1440 kg/m³.
 • Vaste stofgehalte: 58,2 %.
 • Rek bij breuk: 1,6 %.
 • Slijtvastheid slijtwiel: CS10 1000 omw/1000 gr.
 • Belasting: 78mg.
 • Hardheid: shore D 80.
 • Temperatuursbestandheid:  tussen –30°C en +80°C. geen thermische schokbelasting.
 • Glasgraad: Zijdeglans
 • Kleur:nagenoeg alle gangbare kleuren
 • Pot life: 8 uur: einde pot life is zichtbaar.
 • Doorharding: beloopbaar na 1 uur bij 15°C.
 • Licht belastbaar: na 4 uur bij 15°C. en een RLV van <75 %
 • Volledig belastbaar: na 7 dagen bij 15°C. en een RLV van <75 %.
 • Vlampunt: n.v.t.
 • Hechting: 4 N/mm² (gemeten op staal 36)
 • Geadviseerde laagdikte :0,15 mm ca 300 gram per m²
 • Verdunning: in principe niet verdunnen, maar bij applicatie maximaal 5 % water.
 • Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking. Product tegen vorst en vocht beschermen.
 • Optimale opslagtemperatuur: 15-25°C. 
 • Mengverhouding: zie verpakking.
 • Verpakking: Standaard sets van 1 – 2,5 – 5 – 10 – 20 en 400 kg
 • Verbruik: Maximaal 300 gr/m² per laag
 • Reiniging:Gereedschap kan worden gereinigd met lauw water zolang niet is doorgehard
Gebruiksaanwijzing Scanofloor Belijningsverf -  Vloercoating voor Belijningen

Voorbehandeling
 • Het oppervlak dient schoon en stofvrij te zijn Het oppervlak stralen of schuren of slijpen, in elk geval goed ontroesten het stof grondig verwijderen door vegen of zuigen.
Afwerking
 • Maximaal 300 gr/m² per laag. Beide componenten zeer grondig mengen en ca. 10 minuten laten staan voor verwerking, daarna met een spuit of rol en kwast in een egale laag op de ondergrond verdelen 
 Additionele Gegevens Scanofloor Belijningsverf -  Aanbrengen van Belijningen
 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
 • Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om glansverschillen te voorkomen.
 • Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Damp/spuitnevel niet inademen.
 • Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen en/of beschermende crèmes. Niet roken, eten of drinken tijdens de verwerking
 • Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
 • Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
 • Gereedschap kan worden gereinigd met lauw water zolang het systeem niet is doorgehard.
 • Comp. A en Comp B bevat geen gevaarlijke stof in de zin van de wet milieugevaarlijke stoffen en behoeft derhalve geen veiligheids etikettering.
* De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden.

Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Voorgenoemde informatie is gebaseerd op laboratoriumtesten en praktijkervaringen en is naar beste weten verstrekt. Onze adviezen met betrekking tot de toepassing worden naar beste weten verstrekt en gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Omdat het product veelal wordt toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, is de applicatie van de verfproducten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. Wij kunnen niet meer garanderen dan de kwaliteit van het product zelf.