Scanofloor Pre Dekverf – Epoxy Vloercoating

Productomschrijving Scanofloor Pre Dekverf – Epoxy Vloercoating

Scanofloor Pre Dekverf wordt vooral toegepast op betonvloeren, zand-cementvloeren en anhydrietvloeren. Pre Dekverf is ook geschikt voor het afwerken van ingestrooide oppervlakken, voor asfalt-betonvloeren, hout en voor metaal dat met een roestwerende primer is behandeld. Pre Dekverf wordt gebruikt in bad- en wasruimtes, garages, kelders, in de voedingsmiddelenindustrie en op alle wanden en vloeren waar een hygiënische slijtvaste en chemisch resistente coating noodzakelijk is.

Productvoordelen Scanofloor Pre Dekverf – Epoxy Vloercoating
 • Uitstekende slijtvastheid.
 • Volkomen waterbestendig en toch dampdiffuus.
 • Uitstekende hechting op de meeste ondergronden.
 • Bestand tegen de meeste chemicaliën en oliën en redelijk  bestand tegen zuren en oplosmiddelen.
 • Een resistentielijst is op aanvraag verkrijgbaar.
 • Nagenoeg reukloos, onbrandbaar, hygiënisch, vloeistofdicht, stofvrij en eenvoudig te reinigen.
 • Geeft een naadloos, esthetisch verantwoord oppervlak.
Technischegegevens Scanofloor Pre Dekverf – Epoxy Vloercoating
 • Type: Watergedragen twee-componenten epoxy vloercoating voor binnen en buiten
 • Kleur: Leverbaar in ral en ncs kleuren (heldere kleuren afwerken met pre transparante - base A, B, C)
 • Glansgraad: Halfglans.
 • Soortelijk gewicht: Ca. 1,35 (A+B).
 • Verpakking Sets: 3 en 10 liter (A + B component).
 • Vaste stofgehalte in volume: 45%  (na mengen van de componenten).
 • Aanbevolen droge laagdikte: 60 micron per laag.
 • Aanbevolen natte laagdikte: 100 - 150 micron per laag.
 • Verbruik: 7 m2/L bij een droge laagdikte van 60 micron (afhankelijk van de ondergrond)
 • Verwerkingsgereedschap: Kwast, kortharige verfrol of airless.
 • Verdunning: Water. Eerste laag 15%, volgende lagen onverdund aanbrengen. 
 • Vochtigheid bij verwerking Hout: maximaal 18%.
 • Beton en cement: zie hoofdstuk voorbehandeling.
Verwerkingstemperatuur
 • Ondergrond: minimaal 10°C, ruimte minimaal 15°C
 • Verwerkingstijd (potlife): 2 uur bij 15°C (een hoge temperatuur zal de potlife verkorten)
 • Doorharding: Beloopbaar na 24 uur, licht belastbaar na 48 uur en volledig belastbaar na 7 (bij 15ºC en <70% RV) dagen
 • Houdbaarheid: Minimaal 1 jaar na productiedatum in ongeopende verpakking.
 • Opslag: Vorstvrij bewaren.
 • Optimale opslagtemperatuur: 15 - 25ºC
Let op: De droogtijd is afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden. Na het verstrijken van de potlife het product niet meer verwerken. Het einde van de potlife is niet zichtbaar.

Verwerkingsgegevens Airless Spuiten
 • Nozzle: 0,018”
 • Spuithoek: 60” –  80”
 • Druk: 150 bar
Gebruiksaanwijzing Scanofloor Pre Dekverf – Epoxy Vloercoating

Voorbehandeling van nieuwe vloeren
 • Betonvloeren en cementdekvloeren dienen vier tot zes weken oud te zijn voordat met de behandeling wordt gestart.
 • Vocht vanuit de ondergrond kan de hechting van de coating negatief beïnvloeden.
 • Beton- en cementdekvloeren kunnen op vocht getest worden door op een aantal plaatsen een vierkante meter plastic folie luchtdicht af te plakken. Indien na 48 uur het plastic folie en de vloer nog droog zijn kan de vloer worden behandeld. Als er vocht op de vloer en onder het plastic aanwezig is, kan de vloer nog niet behandeld worden.
 • Het oppervlak moet schoon, droog, zuiver en gezond zijn.
 • Vet, vuil en cementhuid e.d. grondig verwijderen door stralen, frezen of schuren.
 • Nieuwe en onbehandelde cementdekvloeren mechanisch opruwen d.m.v. roterende draadborstels en hierna stofvrij maken.
 • Betonvloeren stofvrij stralen of schuren d.m.v. een diamantschuurmachine.
 • Vloeren welke met een curing compound afgewerkt zijn, dienen te allen tijde vooraf gestraald te worden of geschuurd te worden d.m.v. een diamantschuurmachine.
 • Gaten en scheuren vooraf repareren, b.v. met Scanofloor Multiplamuur
 • Anhydrietvloeren dienen altijd met een diamantschuurmachine voorbehandeld te worden.
 • Nieuwe of zuigende oppervlakken voorbehandelen met Scanofloor Uniprimer volgens voorschrift.
Voorbehandeling van reeds geschilderde vloeren
 • Vet en vuil e.d. verwijderen door reinigen met water en Cleaner in combinatie met schoon scherp rivierzand of een schuurmachine.
 • Losse verflagen e.d. grondig verwijderen door stralen, frezen of schuren.
 • De vloer hierna goed naspoelen met schoon water, het residu opnemen met een waterstofzuiger en laten drogen.
 • Kaalgestraalde vlakken eventueel testen op vochtgehalte zoals hiervoor beschreven.
 • Gaten en scheuren vooraf repareren, b.v. met Scanofloor Multiplamuur.
 • Gerepareerde of zuigende oppervlakken voorbehandelen met Scanofloor Uniprimer volgens voorschrift.
 • Eventuele straalpatronen in het beton kunnen enigszins zichtbaar blijven in de eindlaag.
Afwerking
 
Om de gespecificeerde esthetische eigenschappen te bereiken dienen de temperatuur en vochtigheid tijdens de verwerking, droging en doorharding van Predek Vloerverf aan de volgende waarden te voldoen:
 • Component A en B dienen zorgvuldig mechanisch gemengd te worden in de verhouding zoals op de bus aangegeven. Daarna eventueel verdunnen met water zoals voorgeschreven en het geheel weer grondig mengen.
 • Na het mengen van de componenten dient de Predek Vloerverf binnen twee uur verwerkt te worden.
 • Na overschrijding van de potlife mag het product niet meer worden toegepast.
 • In kleine ruimten en bij lage temperaturen dient mechanische ventilatie te worden toegepast om de vochtigheid te verlagen en de droging te bespoedigen.
 • Indien een anti-slip afwerking gewenst is, dienen drie lagen Predek Vloerverf te worden toegepast. In de tweede laag vuurgedroogd kwartszand gelijkmatig instrooien. Na droging het overtollige zand wegvegen en de derde laag aanbrengen
Tijdens verwerking en droging
 • Relatieve luchtvochtigheid maximaal 70%
 • Omgevingstemperatuur: 15ºC – 25ºC;
 • Temperatuur van het te behandelen object minimaal 10ºC en om condensvorming te voorkomen minimaal 3ºC boven het dauwpunt
Tijdens doorharding
 • Omgevingstemperatuur 15ºC - 25ºC . Een lagere omgevingstemperatuur tot minimaal 5ºC  kan worden toegestaan maar bij lage temperaturen zal het langer duren voordat de coating volledig belastbaar is
Veiligheidsinformatie Scanofloor Pre Dekverf – Epoxy Vloercoating
 • Irriterend voor de ogen en de huid.
 • Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
 • Na aanraking met de huid, onmiddellijk wassen met veel water en zeep.
 • Gebruik geschikte handschoenen en een bescherming voor de ogen/het gezicht;
 • Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Damp en spuitnevel niet inademen.
 • Niet roken, eten of drinken tijdens het aanbrengen.
 • Indien uitgehard vallen restanten niet onder de wet chemische afvalstoffen.
 • Eventuele onverharde restanten afvoeren als klein chemisch afval.
 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Additionele gegevens Scanofloor Pre Dekverf – Epoxy Vloercoating
 • Informatie op het etiket van de bus raadplegen.
 • Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur – c.q.glansverschillen te voorkomen.
 • Bij toepassing van Predek Vloerverf buiten bestaat de mogelijkheid tot verkrijting.
 • Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.
 • In bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.

* De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden.

Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Voorgenoemde informatie is gebaseerd op laboratoriumtesten en praktijkervaringen en is naar beste weten verstrekt. Onze adviezen met betrekking tot de toepassing worden naar beste weten verstrekt en gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Omdat het product veelal wordt toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, is de applicatie van de verfproducten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. Wij kunnen niet meer garanderen dan de kwaliteit van het product zelf.