Reclameren

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over onze producten en of dienstverlening. Wij willen u graag verder helpen en een gewenste oplossing bieden.

Stuur ons een email met zeer duidelijk uitleg van de situatie. Voeg evt foto’s toe. We zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen. Na opsturen van uw klacht wacht u op een bevestiging van onze zijde. Mocht die bevestiging niet binnen 24 uur komen, neem dan contact met ons op. Het kan zijn dat uw email niet goed is ontvangen.

Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Op onze aanbiedingen en op alle met ons afgesloten overeenkomsten zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden en Aanvullende Verkoopvoorwaarden van toepassing. Onze technische bladen en website pagina's gelden als algemeen advies.

De aanwijzingen zijn conform onze huidige kennis en ervaring. Adviezen met betrekking tot de toepassing worden naar beste weten verstrekt en gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen.

Producten worden toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, daarom is de applicatie van de producten altijd uw eigen verantwoordelijkheid.