Scanofloor Vinylcoat- Vloercoating voor kunststof

Productomschrijving Scanofloor Vinylcoat - Vloercoating voor kunststof

Scanofloor Vinylcoat is een slijtvaste en vloeistofdichte 2 componenten vinyl vloerverf op basis van polyurethaan. Deze vinylvloerverf wordt toegepast als afwerking op linoleum, laminaat, vinyl, pvc en andere kunststof ondergronden die beschermd moeten worden. Ook te gebruiken als toplaag over polyurethaan en epoxy systemen.

Product Voordelen Scanofloor Vinylcoat - Vloercoating voor kunststof
 • Slijtvast
 • Geheel naadloos
 • Hygiënisch
 • Chemisch resistent
 • Goed verwerkbaar
 • Vloeit eenvoudig uit
Technische Gegevens Scanofloor Vinylcoat - Vloercoating voor kunststof
 • Type: Watergedragen 2-componenten product op basis van polyurethaan, diverse pigmenten en een polyisocyanaat als verharder.
 • Soortelijk gewicht: 1300 kg / m³.
 • Vaste stofgehalte: ca.  50 gew.%
 • Slijtvastheid: Slijtwiel CS 10,1000 opm/1000 gr. belasting slijtage 28 mg.
 • Thermische bestendigheid: tussen –50º en +180ºC.; geen thermische schokbelasting.
 • Mengverhouding    Zie etiket
 • Kleuren: RAL kleuren en Transparant
 • Glans: Zijdemat
 • Verpakking: 3 en 10 liter verpakkingen
 • Geadviseerde laagdikte:   45 mμ droge laagdikte (bij verbruik van 120 gram/m2)
 • Verbruik: Ca. 100 tot 120 gram per m²
 • Verdunning: 12 maanden in ongeopende verpakking. Product tegen vorst en vocht beschermen. Optimale opslagtemp: 15º-25ºC.
 • Pot life: 360 min. bij 20ºC.
 • Doorharding: stofdroog na 120 minuten bij 15 ºC.
 • Licht belastbaar: na 48 uur bij 15ºC.
 • Optimale hechting: na 5 dagen bij 15ºC.
 • Volledig belastbaar: na 7 dagen bij 15ºC.
 • Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking. Product tegen vorst en vocht beschermen.
 • Optimale opslag temperatuur: tussen 15º en 25ºC.
Gebruiksaanwijzingen Scanofloor Vinylcoat - Vloercoating voor kunststof

Voorbehandeling
 • De ondergrond dient schoon en droog te zijn.
 • De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 70% en de temperatuur van de omgeving niet lager dan 15ºC, tenzij anders vermeld in het advies.
 • De temperatuur van het te bewerken oppervlak moet minimaal 10º C zijn en moet tenminste 3º C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.
 • Om te voldoen aan de technische en esthetische waarden moet de verwerkingstemperatuur tussen 15º en 20ºC liggen. De absolute minimale uitharding temperatuur bedraagt 10ºC; bij deze temperatuur zal de doorharding tijd aanmerkelijk langer zijn. ‘zuigende’ niet dichte ondergronden dienen eerst voorbehandeld te worden met een primer.
Afwerking
 • Hars en harder componenten in afgepaste verhouding zeer goed mechanisch mengen totdat een volledig homogene massa wordt verkregen.
 • Na menging, het materiaal overgooien in een mengvat en nogmaals doormengen en aanbrengen d.m.v. een kwast, vachtroller of spuitapparatuur. 
 • Niet goed mengen beïnvloed de kwaliteit van het systeem.
Veiligheidsinformatie Scanofloor Vinylcoat - Vloercoating voor kunststof
 • Veroorzaakt brandwonden.
 • Irriterend voor de huid.
 • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
 • Geschikte beschermende kleding, handschoenen en een bescherming voor de ogen / het gezicht dragen.
 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Additionele Gegevens Scanofloor Vinylcoat
 • Contact met de huid voorkomen.
 • Draag beschermende kleding, schoeisel, oog- en handbescherming.
 • Na aanraking met de huid, onmiddellijk wassen met veel water en zeep.
 • Na contact met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen (uit een hiervoor bestemde spoelfles) en medisch advies inwinnen.
 • Zorg voor goede ventilatie binnen.
 • Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Niet roken, eten of drinken tijdens de verwerking.
 • Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad.
 • Informatie op het etiket van de bus raadplegen.
 • Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.
 • In bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.
* De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden.

Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Voorgenoemde informatie is gebaseerd op laboratoriumtesten en praktijkervaringen en is naar beste weten verstrekt. Onze adviezen met betrekking tot de toepassing worden naar beste weten verstrekt en gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Omdat het product veelal wordt toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, is de applicatie van de verfproducten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. Wij kunnen niet meer garanderen dan de kwaliteit van het product zelf.