Inno Coatings - Belijningsverf

Inno Coatings Belijningsverf is een 2-componenten coating voor het maken van markeringen en belijningen. Geschikt voor vrijwel alle vloertypen. Belijningsverf is een oplosmiddelvrije, watergedragen 2-component vloercoating op basis van epoxyhars. Op verzoek kan deze belijningsverf voorzien worden van een antislipmiddel. In de meeste gevallen kan de verf direct op de ondergrond aangebracht worden.
Bij hele harde dichte ondergronden is het beter eerst een primer aan te brengen. Goed bestand tegen slijtage en extra gevuld met kleurstoffen voor een uitstekende markering en laagdikte.

Belijningsverf is autobanden-bestendig, vloeistofdicht en dampdiffuus. In vrijwel alle RAL-kleuren leverbaar in zijdeglans. Aanbrengen in 1 of 2 lagen. Het verbruik is ca. 7m²* of ca. 66 strekkende meter van 5 cm breed per kg.

Bestel Inno Belijningsverf vandaag en u hebt de verf binnen 2 werkdagen in huis.

Toepassing:

Anhydrietvloeren, betonvloeren, gietvloeren (pu en epoxy), zandcementdekvloeren, grindvloeren, egaline, natuursteen, hout, baksteenvloeren, tegels (open en geglazuurd), grindtegels,
betontegels, parket, laminaat, linoleum, vinyl, marmoleum, PVC-vloeren, monolietvloeren, pleistervloeren, cementvloeren.

Kenmerken:

 • Productsoort: Toplaag
 • Locatie: Binnen en buiten
 • Vloerbelasting: Zwaar
 • Component: 2 componenten (2K)
 • Kleur: RAL- en NCS-kleuren
 • Glansgraad: Zijdeglans
 • Basis: Epoxy
 • Aanbevolen lagen: 2
 • Stofdroog (overschilderbaar): Na 1 uur 20°C
 • Beloopbaar: Na 2 uur 20°C
 • Licht belastbaar: Na 12 uur 20°C
 • Volledig belastbaar na: 7 dagen 20°C
 • Watergedragen: Ja
 • Autobanden-bestendig: Ja
 • Vloeistofdicht: Ja
 • Dampdoorlatend: Ja
 • Warmtebestendig: Nee
 • Niet vergelend: Nee
 • UV-bestendig: Nee
 • Mengverhouding: 75:25 (3:1)
 • Potlife: 120 min. bij 20°C
 • Verbruik: ca. 7m² of 66 strekkende meter van 5 cm breed/kg 

Kleur / Uiterlijk:

 • Dekkende zijdeglans en leverbaar in vrijwel alle RAL- en NCS-kleuren.

Technische eigenschappen:

 • Primer of toplaag: Toplaag
 • Belasting: Zwaar
 • Component: 2 componenten (2K)
 • Mengverhouding: 75:25 A:B in gewichtsverhouding
 • Basis: Epoxy en een oplossing van watergedragen polyamine als verharder
 • Kleur: Dekkend (RAL en NCS)
 • Glansgraad: Zijdeglans
 • Locatie: Binnen en Buiten
 • Weekmaker- (autobanden)bestendig: Ja
 • Waterbasis: Ja
 • Vloeistofdicht: Ja
 • Dampdoorlatend / dampdiffuus: Ja
 • Niet vergelend: Nee
 • UV-bestendig: Nee
 • Warmtebestendig: Nee
 • Verbruik: ca. 7m² of 66 strekkende meter van 5 cm breed/kg 
 • Verwerkingstemperatuur: Tussen de 15°C en 20°C
 • Verwerkingstijd na menging: 120 min bij 20°C met een verpakking van 5 kg
 • Stofdroog: Na 1 uur bij 20°C
 • Beloopbaar: Na 2 uur bij 20°C
 • Licht belastbaar: Na 12 uur bij 20°C
 • Volledig belastbaar: 7 dagen bij 20°C
 • Verdunning: Schoon leidingwater. Max. 5%
 • Mengen: Grondig opmengen tot een homogene massa
 • Aanbevolen verflagen: 2
 • Soortelijke massa: 1350 kg/m³, kleur afhankelijk
 • Vaste stofgehalte: 70%
 • Temperatuur bestandheid: tussen -20°C en +50°C, geen thermische schokbelasting
 • Slijtvastheid: Slijtwiel CS 17 1000 omw/1000 gr. belasting: slijtage 32 mg
 • Vlampunt: >65°C
 • Hechting: 4 N/mm² op beton B60 (Breuk in beton)
 • Verpakkingen: 1 kg, 2,5 kg, 5 kg en 10 kg
 • Gereedschap: Kwast, vachtroller of spuitapparatuur
 • Reinigen: Reinigen met water, zolang het materiaal nog niet is uitgehard
 • Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking. Product tegen vorst en vocht beschermen. Optimale opslag temperatuur 15°C ‑ 25°C.

Gebruiksaanwijzing:

De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil, stof, cementhuid, verf, e.d. grondig verwijderen door stralen, frezen of schuren en ontvetten (Inno Vloerreiniger). De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Gaten en scheuren vooraf repareren (Inno Vloerfix). Zonodig eerst een primer aanbrengen. Aanbevolen primer bij Belijningsverf is Inno Vloerprimer 2K. Na menging van de componenten hebt u een beperkte tijd om de verf aan te brengen. Meng daarom de beide componenten vlak voordat u met schilderen begint. Wanneer u niet de volledige inhoud van het blik mengt: houd de aangegeven mengverhoudingen goed aan. Voor het beste resultaat brengt u 2 lagen coating aan. Houd tussen de lagen de aangegeven droogtijd aan. U kunt de coating aanbrengen met kwast, vachtroller of spuitapparatuur. Gebruik kortharige, harde rollers. Laat de coating 7 dagen drogen voordat u deze weer volledig in gebruik neemt.

Technische informatie bij gebruik:

De temperatuur van de omgeving niet lager dan 10°C, tenzij anders vermeld in het advies. De temperatuur van het te bewerken oppervlak mag minimaal 10°C en moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen. Om te voldoen aan de technische en esthetische waarden moet de verwerkingstemperatuur tussen de 15°C en 20°C liggen. De minimale uithardingstemperatuur bedraagt 5°C; bij deze temperatuur zal de doorhardingstijd aanmerkelijk langer zijn. Hars en harder componenten in afgepaste verhouding zeer grondig mechanisch mengen totdat een volledig homogene massa wordt verkregen. Na menging, die absoluut mechanisch dient te geschieden, het materiaal overgooien in een mengvat en nogmaals doormengen en aanbrengen d.m.v. een kwast, vachtroller of spuitapparatuur.

Bijzondere opmerkingen:

 • Informatie op het etiket van de bus raadplegen.
 • In alle bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.
 • Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.
 • Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden.
 • De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte.
 • Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur- c.q. glansverschillen te voorkomen.
 • Vloerverwarming uit tijdens applicatie.
 • Restanten van gemengde verf niet afsluiten, maar laten indrogen. Wanneer u het blik afsluit, ontstaat er door de chemische reactie van de 2-componenten te veel druk en kan het blik exploderen.
 • 2-componentenverf bevat verharder. Hierdoor kunt u na menging de verf beperkte tijd aanbrengen. Let daarom voor u begint op de verwerkingstijd en pas de hoeveelheid die u mengt daarop aan.
 • Coatings zijn slechts licht chemisch resistent. Voorkom inwerking van chemisch stoffen in de coating door deze direct te verwijderen. Door inwerking kan schade aan de coating ontstaan (o.a. verkleuring, inbijten, e.d.)

Vos Gehalte:

 • n.v.t. 

Veiligheidsaanbevelingen:

Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen en of beschermende crèmes. Niet roken, eten of drinken tijdens de verwerking. Spuitnevel niet inademen, draag een adem beschuttingsmiddel en bescherming voor de ogen tijdens de verwerking. Zie MSDS voor meer informatie.

Afvalverwerking:

Geheel leeggemaakte verpakkingen van verf en kunststof worden niet aangemerkt als gevaarlijk afval waarop het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) toepasbaar is en kunnen tot het normale bedrijfsafval gerekend worden. Producten in niet uitgeharde toestand moeten als gevaarlijk afval in de zin van het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen aangemerkt worden. Professionele verwerkers dienen hun restanten af te voeren via de officiële inzamelaars.

Gevarenaanduidingen:  

Component A is geen gevaarlijk mengsel in de zin van de wet milieugevaarlijke stoffen en behoeft derhalve geen veiligheidsetikettering. Component B bevat Diglycidyl Bisphenol A epoxyhars.

(*) Sterk zuigende vloeren hebben een hoger verbruik. Reken op 20% extra.