Inno Coatings - Garagevloer Coating 2K

Inno Coatings Garagevloer Coating 2K is een 2-componenten toplaag voor garages en werkplaatsen die zwaarbelast en/of professioneel gebruikt worden. Voldoet aan alle eisen die aan zulke vloeren gesteld kunnen worden en is geschikt voor vrijwel alle ondergronden. Het is een watergedragen, oplosmiddelvrije 2-componenten coating op basis van epoxyhars.

Een gemakkelijk verwerkbare, stofvrije, vloeistofdichte en slijtvaste coating die bestand is tegen autobanden. De coating kan binnen en buiten toegepast worden, maar is niet UV-bestand en kan daardoor op termijn enigszins vergelen onder invloed van zonlicht. In vrijwel alle RAL-kleuren verkrijgbaar in zijdeglans. Aanbrengen in 2 lagen. Het verbruik is ca. 4-7m²/kg* per laag.

Bestel Inno Garagevloer Coating 2K vandaag en u hebt de verf binnen 2 werkdagen in huis.

Toepassing:

Anhydrietvloeren, betonvloeren, gietvloeren (pu en epoxy), zandcementdekvloeren, grindvloeren, egaline, natuursteen, baksteenvloeren, tegels (open en geglazuurd), grindtegels, betontegels,
parket, laminaat, monolietvloeren, pleistervloeren, cement.

Kenmerken:

 • Product soort: Toplaag
 • Locatie: Binnen en buiten
 • Vloerbelasting: Zwaar
 • Component: 2-componenten (2K)
 • Kleur: RAL- en NCS-kleuren
 • Glansgraad: Zijdeglans
 • Basis: Epoxy
 • Aanbevolen lagen: 2
 • Stofdroog (overschilderbaar): 12 uur bij 20°C
 • Licht belastbaar: 48 uur bij 20°C
 • Volledig belastbaar na: 7 dagen bij 20°C
 • Watergedragen: Ja
 • Autobanden bestendig: Ja 
 • Vloeistofdicht: Ja
 • Dampdoorlatend: Ja
 • Warmtebestendig: Ja
 • Niet vergelend: Nee
 • UV-bestendig: Nee
 • Mengverhouding: 84:16
 • Potlife: 60 minuten
 • Verbruik: ca. 4-7m²/kg*.

Kleur / Uiterlijk:

 • Dekkend in vrijwel alle RAL- en NCS-kleuren, zijdeglans.

Technische eigenschappen:

 • Primer of toplaag: Toplaag
 • Belasting: Zwaar
 • Component: 2K
 • Mengverhouding: 84:16 A:B in gewichtsverhouding
 • Basis: Epoxy
 • Kleur: RAL- en NCS-kleuren
 • Glansgraad: Zijdeglans
 • Locatie: Binnen en buiten
 • Weekmaker-(autobanden)bestendig: Ja
 • Waterbasis: Ja
 • Vloeistofdicht: Ja
 • Dampdoorlatend / defuse: Ja
 • Niet vergelend: Nee
 • UV-bestendig: Nee
 • Warmtebestendig: Nee
 • Verbruik per laag: 1 kg = ca. 8m²* (132 - 220 gr/m²)
 • Verwerkingstemperatuur: tussen 15°C en 20°C
 • Verwerkingstijd na menging: ca. 60 minuten
 • Stofdroog: na 12 uur bij 20°C
 • Licht belastbaar: na 48 uur bij 20°C
 • Volledig belastbaar: na 7 dagen
 • Verdunning: Waterverdunbaar. Schoon leidingwater - max. 5%
 • Voorbehandelen: Zuigende ondergronden met primer
 • Mengen: Grondig opmengen tot een homogene massa
 • Aanbevolen verflagen: Minimaal 2
 • Inhoudsstoffen: Epoxyhars en een oplossing van alifatische polyamine als verharder.
 • Soortelijke massa: 1350 kg/m³, kleur afhankelijk
 • Vaste stofgehalte: 60%
 • Temperatuur bestandheid: Tussen -20°C en +50°C.; geen thermische schokbelasting
 • Slijtvastheid: slijtwiel CS 17,1000 rpm/1000 gr. belasting slijtage 30 mg
 • Vlampunt: >65°C
 • Hechting: 4 N/mm² op beton B60 (breuk in beton)
 • Verpakkingen: 1 kg, 2,5 kg, 5 kg en 10 kg
 • Gereedschap: geschikt voor verfspuit, kwast, vachtroller
 • Reinigen: met water
 • Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking. Product tegen vorst en vocht beschermen. Optimale opslag temperatuur 15°C ‑25°C.

Gebruiksaanwijzing:

De ondergrond moet schoon en droog zijn. Ontvetten met Inno Vloerreiniger. Vet, vuil, stof, verf, e.d. grondig verwijderen door stralen, frezen of schuren. Gaten en scheuren repareren. Onbe-handelde en zuigende ondergronden voorstrijken met Inno Vloerprimer 2K. Na menging van de componenten hebt u een beperkte tijd om de verf aan te brengen. Meng daarom de beide componenten vlak voordat u met schilderen begint. Wanneer u niet de volledige inhoud van het blik mengt: houd de aangegeven mengverhoudingen goed aan. Voor het beste resultaat brengt u 2 lagen coating aan. Houd tussen de lagen de aangegeven droogtijd aan. Laat de coating 7 dagen drogen voordat u deze weer volledig in gebruik neemt.

Technische informatie bij gebruik:

Eventueel benodigd afschot (max. 1%) dient in de ondervloer aanwezig te zijn, tenzij anders ver-meld in het advies. Om te voldoen aan de technische en esthetische waarden moet de verwer-kingstemperatuur tussen 15°C en 20°C liggen.  Cementgebonden ondergronden dienen minimaal 28 dagen oud te zijn, en het vochtpercentage op een diepte van 20 mm mag niet hoger zijn dan 4 % gemeten met een CM-apparaat. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 70% en de temperatuur van de omgeving niet lager dan 15°C, tenzij anders vermeld in het advies. De temperatuur van het te bewerken oppervlakte mag minimaal 10°C en moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen. De minimale uithardings-temperatuur bedraagt 10°C; bij deze temperatuur zal de doorhardingstijd aanmerkelijk langer zijn. Grondig (mechanisch) mengen totdat een volledig homogene massa wordt verkregen. Aanbrengen d.m.v. een kwast, vachtroller of spuitapparatuur.

Bijzondere opmerkingen:

 • Informatie op het etiket van de bus raadplegen.
 • In alle bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.
 • Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.
 • Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden.
 • De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte.
 • Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur- c.q. glansverschillen te voorkomen.
 • Restanten van gemengde coating niet afsluiten, maar laten indrogen. Wanneer u het blik afsluit, ontstaat er door de chemische reactie van de 2-componenten te veel druk en kan het blik exploderen.
 • 2-componenten coating bevat verharder. Hierdoor kunt u na menging de coating beperkte tijd aanbrengen. Let daarom voor u begint op de verwerkingstijd en pas de hoeveelheid die u mengt daarop aan.
 • Vloerverwarming uit tijdens de verwerking van de coating.
 • Coatings zijn slechts licht chemisch resistent. Voorkom inwerking van chemisch stoffen in de coating door deze direct te verwijderen. Door inwerking kan schade aan de coating ontstaan (o.a. verkleuring, inbijten, e.d.)

Vos Gehalte:

 • n.v.t.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • Veroorzaakt huidirritatie
 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Na aanraking met de huid, onmiddellijk wassen met veel water en zeep.
 • Gebruik geschikte handschoenen en een bescherming voor de ogen/het gezicht.
 • Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Damp en spuitnevel niet inademen.
 • Niet roken, eten of drinken tijdens het aanbrengen.
 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
 • Zie MSDS voor meer informatie.

Afvalverwerking:

Geheel leeggemaakte verpakkingen van coating en kunststof worden niet aangemerkt als gevaarlijk afval waarop het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) toepasbaar is en kunnen tot het normale bedrijfsafval gerekend worden. Producten in niet uitgeharde toestand moeten als gevaarlijk afval in de zin van het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen aangemerkt worden. Professionele verwerkers dienen hun restanten af te voeren via de officiële inzamelaars.

Gevarenaanduidingen:

Component A is geen gevaarlijke stof in de zin van de wet milieugevaarlijke stoffen en behoeft derhalve geen veiligheidsetikettering. Component B bevat: Gemodificeerd Bisphenol-A/F epoxyhars, Number average molecular weight <700.

(*) Sterk zuigende vloeren hebben een hoger verbruik. Reken op 20% extra.