Inno Coatings - Houtenvloer Coating

Inno Coatings Houtenvloer Coating is een 2-componenten transparante toplaag voor houten vloeren die normaal belast worden. Ook geschikt voor het behandelen van (antieke) meubels. De natuurlijke uitstraling van hout blijft volledig behouden, omdat de coating vrijwel onzichtbaar is en het hout door de coating niet donkerder wordt. Vooral bij de matte variant ziet het eruit alsof het hout onbehandeld is, maar ondertussen is het wel ultiem beschermd. Het is een watergedragen 2-componenten vloercoating op basis van polyurethaan, alleen voor binnen.

De coating is slijtvast, waterafstotend, gemakkelijk verwerkbaar, niet-vergelend en UV-bestendig. Transparant in zijdemat (standaard) en mat leverbaar. Aanbrengen in 2 lagen. Het verbruik is ca. 10m²* per laag.

Bestel Inno Houtenvloer Coating vandaag en u hebt de coating binnen 2 werkdagen in huis.

Toepassing:

Houten vloeren, planken, parketvloeren, (antieke) houten tafels, houten kasten, etc.

Kenmerken:

 • Productsoort: Toplaag
 • Locatie: Binnen
 • Vloerbelasting: Normaal
 • Component: 2-componenten (2K)
 • Kleur: Transparant
 • Glansgraad: Zijdemat (standaard) en mat
 • Basis: Polyurethaan
 • Aanbevolen lagen: 2
 • Stofdroog (overschilderbaar): 4 uur 20°C
 • Beloopbaar: 48 uur 20°C
 • Volledig belastbaar na: 7 dagen
 • Watergedragen: Ja
 • Autobanden-bestendig: Nee
 • Vloeistofdicht: Ja/waterafstotend
 • Dampdoorlatend: Ja
 • Warmtebestendig: Ja
 • Niet vergelend: Ja
 • UV-bestendig: Ja
 • Mengverhouding: 90:10
 • Potlife: 60 min
 • Verbruik: ca. 10m²/kg*. 

Kleur / Uiterlijk:

 • Transparant in zijdemat (standaard) en mat.

Technische eigenschappen:

 • Primer of toplaag: Toplaag
 • Belasting: Normaal
 • Component: 2K
 • Mengverhouding: 90:10 A:B in gewichtsverhouding
 • Basis: Polyurethaan
 • Kleur: Transparant
 • Glansgraad: Zijdemat (standaard) en mat
 • Locatie: Binnen
 • Weekmaker-(autobanden)bestendig: Nee
 • Waterbasis: Ja
 • Vloeistofdicht: Ja, waterafstotend
 • Dampdoorlatend / defuse: Ja
 • Niet vergelend: Ja
 • UV-bestendig: Ja
 • Warmtebestendig: Ja
 • Verbruik: 1 kg = 10m²* (100 gr/m²)
 • Verwerkingstemperatuur: tussen 15°C en 20°C
 • Verwerkingstijd na menging: 60 minuten
 • Stofdroog: na 4 uur bij 20°C
 • Beloopbaar: na 48 uur bij 20°C
 • Licht belastbaar: na 48 uur bij 20°C
 • Volledig belastbaar: na 7 dagen
 • Verdunning: Waterverdunbaar. Schoon leidingwater - max. 5%
 • Voorbehandelen: Zuigende ondergronden met primer
 • Mengen: Grondig opmengen tot een homogene massa
 • Aanbevolen verflagen: Minimaal 2
 • Soortelijke massa: 1010 kg/m³, kleur afhankelijk
 • Vaste stofgehalte: 36%
 • Temperatuur bestandheid: Tussen -20°C en + 75°C.; geen thermische schokbelasting
 • Slijtvastheid: slijtwiel CS 17,1000 omw/1000 gr. belasting slijtage 15 mg
 • Vlampunt: >100°C
 • Hechting: 2 N/mm² op aangeschuurd, onbehandeld eikenhout
 • Verpakkingen: 1 kg, 2,5 kg, 5 kg en 10 kg
 • Gereedschap: geschikt voor verfspuit, kwast, vachtroller
 • Reinigen: met water
 • Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking. Product tegen vorst en vocht beschermen. Optimale opslag temperatuur 15°C - 25°C.

Gebruiksaanwijzing:

Houten ondergronden dienen schoon, droog en vrij van oliën en wassen te zijn. Vet, vuil, stof, verf, e.d. grondig verwijderen door ontvetten en schuren. Verwijder was met Inno Vloerstripper. Sterk zuigende ondergronden zoals beuken, essen, robijn, eerst voorstrijken met Inno Vloerprimer 1K. Evenals tapis en plankenvloeren die niet zwevend zijn gelegd, ter vermindering van randverlijming. Ondergrond laten drogen en stofvrij maken. Na menging van de componenten hebt u een beperkte tijd om de verf aan te brengen. Meng daarom de beide componenten vlak voordat u met schilderen begint. Wanneer u niet de volledige inhoud van het blik mengt: houd de aangegeven mengverhoudingen goed aan. Hebt u vloerverwarming, zet deze dan ruim voordat u begint met schilderen uit. Breng 2 lagen Houtenvloer Coating aan met kwast, vachtroller of spuitapparatuur. Houd tussen de lagen de aangegeven droogtijd aan.

Technische informatie bij gebruik:

Om te voldoen aan de technische en esthetische waarden moet de verwerkingstemperatuur tussen 15°C en 20°C liggen. Bij direct zonlicht, tocht en vloerverwarming extra water toevoegen om te snelle droging te voorkomen. De relatieve luchtvochtigheid moet tussen 30% en 70% liggen en de temperatuur van de ruimte tussen de 10°C en 25°C, tenzij anders vermeld in het advies. De temperatuur van het te bewerken oppervlak moet minimaal 10°C zijn en moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen. Om te voldoen aan de technische en esthetische waarden moet de verwerkingstemperatuur tussen 15°C en 20°C liggen. De minimale uithardingstemperatuur bedraagt 10°C; bij deze temperatuur zal de doorhardingstijd aanmerkelijk langer zijn. Grondig (mechanisch) mengen totdat een volledig homogene massa wordt verkregen. Aanbrengen d.m.v. een kwast, vachtroller of spuitapparatuur.

Bijzondere opmerkingen:

 • Informatie op het etiket van de bus raadplegen.
 • In alle bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.
 • Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.
 • Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden.
 • De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte.
 • Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur – c.q. glansverschillen te voorkomen.
 • Restanten van gemengde verf niet afsluiten, maar laten indrogen. Wanneer u het blik afsluit, ontstaat er door de reactie van de 2-componenten te veel druk en kan het blik exploderen.
 • 2-componentenverf bevat verharder. Hierdoor kunt u na menging de verf beperkte tijd aanbrengen. Let daarom voor u begint op de verwerkingstijd en pas de hoeveelheid die u mengt daarop aan.
 • Coatings zijn slechts licht chemisch resistent. Voorkom inwerking van chemisch stoffen in de coating door deze direct te verwijderen. Door inwerking kan schade aan de coating ontstaan (o.a. verkleuring, inbijten, e.d.)

Vos Gehalte:

 • n.v.t.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • Veroorzaakt huidirritatie
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • Schadelijk bij inademing
 • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
 • Na aanraking met de huid, onmiddellijk wassen met veel water en zeep.
 • Gebruik geschikte handschoenen en een bescherming voor de ogen/het gezicht.
 • Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Damp en spuitnevel niet inademen.
 • Niet roken, eten of drinken tijdens het aanbrengen.
 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
 • Zie MSDS voor meer informatie.

Afvalverwerking:

Geheel leeggemaakte verpakkingen van verf en kunststof worden niet aangemerkt als gevaarlijk afval waarop het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) toepasbaar is en kunnen tot het normale bedrijfsafval gerekend worden.  Producten in niet uitgeharde toestand moeten als gevaarlijk afval in de zin van het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen aangemerkt worden. Professionele verwerkers dienen hun restanten af te voeren via de officiële inzamelaars.

Gevarenaanduidingen:

Component A is geen gevaarlijk mengsel in de zin van de wet milieugevaarlijke stoffen en behoeft derhalve geen veiligheidsetikettering. Component B bevat Hexamethylene Di-isocyanate, Oligomerisatieproduct.

(*) Sterk zuigende vloeren hebben een hoger verbruik. Reken op 20% extra.