Inno Coatings - Kunststof Coating

Inno Coatings Kunststof Coating is een dekkende 2-componenten coating speciaal voor toepassing op ondergronden zoals: Marmoleum, linoleum, laminaat, vinyl, PVC en andere kunststof ondergronden. Hiermee geeft u een oude Marmoleum-, linoleum-, PVC-, laminaat- of vinylvloer weer een nieuw leven. Kunststof Coating is een watergedragen 2-componenten vloercoating op basis van alifatische polyurethanen.

De coating kan zowel binnen als buiten worden gebruikt met een normale belasting. Deze zeer slijtvaste coating is ook hittebestendig, vergeelt niet, is UV-bestendig en vloeistofdicht. Dekkend in vrijwel alle RAL- en NCS-kleuren leverbaar in zijdemat (standaard) of mat. Aanbrengen in 2 lagen. Het verbruik is ca. 10 m²/kg* per laag.

Bestel Inno Kunststof Coating vandaag en u hebt de verf binnen 2 werkdagen in huis.

Toepassing:

Marmoleum-, linoleum-, PVC-, vinyl- en laminaatvloeren, rubbertegels, overige kunststof
oppervlakken.

Kenmerken:

 • Productsoort: Toplaag
 • Locatie: Binnen en buiten
 • Vloerbelasting: Normaal
 • Component: 2-componenten (2K)
 • Kleur: RAL- en NCS-kleuren
 • Glansgraad: Zijdemat en mat
 • Basis: Polyurethaan
 • Aanbevolen lagen: 2
 • Stofdroog (overschilderbaar): 2 uur 20°C
 • Licht belastbaar: 24 uur 20°C
 • Volledig belastbaar na: 7 dagen
 • Watergedragen: Ja
 • Autobanden-bestendig: Nee 
 • Vloeistofdicht: Ja
 • Dampdoorlatend: Ja
 • Warmtebestendig: Ja
 • Niet vergelend: Ja
 • UV-bestendig: Ja
 • Mengverhouding: 90:10
 • Potlife: 60 minuten
 • Verbruik: ca. 10 m²/kg*. 

Kleur / Uiterlijk:

 • Dekkend in vrijwel in alle RAL- en NCS-kleuren in zijdemat (standaard) of mat.

Technische eigenschappen:  

 • Primer of toplaag: Toplaag
 • Belasting: Normaal
 • Component: 2K
 • Mengverhouding: 90:10 A:B in gewichtsverhouding
 • Basis: Polyurethaan
 • Kleur: Dekkend (RAL- en NCS-kleuren)
 • Glansgraad: Zijdemat (standaard) of mat
 • Locatie: Binnen en buiten
 • Weekmaker-(autobanden)bestendig: Nee
 • Waterbasis: Ja
 • Vloeistofdicht: Ja
 • Dampdoorlatend / defuse: Ja
 • Niet vergelend: Ja
 • UV-bestendig: Ja
 • Warmtebestendig: Ja
 • Verbruik per laag: 1 kg = 10m²* (100 - 200 gr/m²)
 • Verwerkingstemperatuur: Tussen 15°C en 20°C
 • Verwerkingstijd na menging: Max. 60 min. bij 20°C
 • Stofdroog: Na 2 uur
 • Licht belastbaar: Na 24 uur bij 20°C.
 • Volledig belastbaar: Na 7 dagen bij 20°C
 • Verdunning: Schoon leidingwater max. 5%
 • Mengen: Mengen totdat een volledig homogene massa
 • Aanbevolen verflagen: 2
 • Inhoudsstoffen: Polyurethaan met alifatische isocyanaat als verharder
 • Soortelijke massa: 1290 kg/m³
 • Vaste stofgehalte: ca. 52%
 • Temperatuur bestandheid: Tussen –20°C en +75°C.; geen thermische schokbelasting.
 • Slijtvastheid: Slijtwiel CS 17,1000 opm/1000 gr. belasting slijtage 25 mg.
 • Vlampunt: >200°C
 • Hechting:4 N/mm² op beton B60 (Breuk in beton)
  4 N/mm² op aangeschuurde epoxy gietvloer
  5 N/mm² op aangeschuurd aluminium ST-51
 • Verpakkingen: 1 kg, 2,5 kg, 5 kg en 10 kg
 • Gereedschap: Kwast, vachtroller of spuitapparatuur
 • Reinigen: Gereedschap reinigen met water, zolang het materiaal nog niet is uitgehard.
 • Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking. Product tegen vorst en vocht beschermen. Optimale opslag temperatuur 15°C - 25°C. 

Gebruiksaanwijzing: 

De ondergrond dient schoon, droog, vet- en wasvrij te zijn. Ontvetten met Inno Vloerstripper, daarna goed schoonspoelen met schoon leidingwater, goed laten drogen en vervolgens schuren en stofvrij maken. Na menging van de componenten hebt u een beperkte tijd om de verf aan te brengen. Wanneer u niet de volledige inhoud van het blik mengt: houd de aangegeven mengverhoudingen goed aan. Hebt u vloerverwarming, zet deze dan ruim voordat u begint met schilderen uit. Breng de eerste laag Kunststofcoating aan. De tweede laag Kunststofcoating moet tussen de 2 en 72 uur na de eerste laag aangebracht worden. Als er meer tijd tussen de lagen zit, moet de eerste laag licht opgeschuurd worden voordat de tweede laag aangebracht wordt. Na 7 dagen is de vloer weer volledig belastbaar.

Technische informatie bij gebruik:

De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 70% en de temperatuur van de omgeving niet lager dan 15°C, tenzij anders vermeld in het advies. De temperatuur van het te bewerken oppervlak moet minimaal 10°C zijn en moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen. Om te voldoen aan de technische en esthetische waarden moet de verwerkingstemperatuur tussen 15°C en 20°C liggen. De absolute minimale uithardingstemperatuur bedraagt 10°C; bij deze temperatuur zal de doorhardingstijd aanmerkelijk langer zijn. ‘Zuigende’ niet dichte ondergronden dienen eerst voorbehandeld te worden met een primer. Grondig (mechanisch) mengen totdat een volledig homogene massa wordt verkregen. Meng alleen de hoeveelheid die per laag nodig is. Na menging, het materiaal overgooien in een mengvat en nogmaals doormengen en aanbrengen d.m.v. een kwast, vachtroller of spuitapparatuur. Niet goed mengen beïnvloedt de kwaliteit van het systeem. 

Bijzondere opmerkingen:

 • Informatie op het etiket van de bus raadplegen.
 • In alle bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.
 • Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.
 • Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden.
 • De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte.
 • Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur – c.q. glansverschillen te voorkomen.
 • Vloerverwarming uit tijdens applicatie.
 • Restanten van gemengde verf niet afsluiten, maar laten indrogen. Wanneer u het blik afsluit, ontstaat er door de reactie van de 2-componenten te veel druk en kan het blik exploderen.
 • 2-componentenverf bevat verharder. Hierdoor kunt u na menging de verf beperkte tijd aanbrengen. Let daarom voor u begint op de verwerkingstijd en pas de hoeveelheid die u mengt daarop aan.
 • Coatings zijn slechts licht chemisch resistent. Voorkom inwerking van chemisch stoffen in de coating door deze direct te verwijderen. Door inwerking kan schade aan de coating ontstaan (o.a. verkleuring, inbijten, e.d.)

Vos Gehalte:

 • n.v.t.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen en of beschermende crèmes.
 • Na aanraking met de huid, onmiddellijk wassen met veel water en zeep.
 • Na contact met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen (uit een hiervoor bestemde spoelfles) en medisch advies inwinnen.
 • Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Damp en spuitnevel niet inademen.
 • Niet roken, eten of drinken tijdens het aanbrengen.
 • Goed ventileren
 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
 • Zie MSDS voor meer informatie. 

Afvalverwerking:

Geheel leeggemaakte verpakkingen van verf en kunststof worden niet aangemerkt als gevaarlijk afval waarop het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) toepasbaar is en kunnen tot het normale bedrijfsafval gerekend worden.  Producten in niet uitgeharde toestand moeten als gevaarlijk afval in de zin van het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen aangemerkt worden. Professionele verwerkers dienen hun restanten af te voeren via de officiële inzamelaars.

Gevarenaanduidingen:

Comp. A bevat is geen gevaarlijke stof in de zin van de wet milieugevaarlijke stoffen en behoeft derhalve geen veiligheidsetikettering.
Comp. B bevat Hexamethyleen Di-isocyanaat, Oligomerisatieproduct:

 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken
 • Veroorzaakt huidirritatie
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • Schadelijk bij inademing
 • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

(*) Sterk zuigende vloeren hebben een hoger verbruik. Reken op 20% extra.