Inno Coatings - Laminaat Coating

Productomschrijving:

Inno Coatings Laminaat Coating is speciaal ontwikkeld voor het verven van laminaat vloeren. Te gebruiken bij een normale belasting van de vloer. Deze coating is zeer slijtvast en dankzij de hoeveelheid beschikbare kleuren kunt u uw oude laminaatvloer er weer heel mooi uit laten zien. De structuur van het laminaat blijft zichtbaar. Laminaat Coating is een watergedragen en oplosmiddelvrije 2-componenten coating op basis van polyurethaan. De coating is hittebestendig, vloeistofdicht, kleurvast, UV-bestand en vergeelt niet.

Zeer makkelijk te verwerken en vloeit goed uit. In vrijwel alle RAL- en NCS-kleuren leverbaar in zijdemat (standaard) en mat. Aanbrengen in 2 lagen. Het verbruik is ca. 10m²/kg* per laag.

Bestel Inno Laminaat Coating vandaag en u hebt de verf binnen 2 werkdagen in huis.

Toepassing: 

Laminaatvloeren.

Kenmerken:

 • Productsoort: Toplaag
 • Locatie: Binnen
 • Vloerbelasting: Normaal
 • Component: 2-componenten (2K)
 • Kleur: RAL en NCS-kleuren
 • Glansgraad: Zijdemat en mat
 • Basis: Polyurethaan
 • Aanbevolen lagen: 2
 • Stofdroog (overschilderbaar): 2 uur 20°C
 • Licht belastbaar: 24 uur 20°C
 • Volledig belastbaar na: 7 dagen
 • Watergedragen: Ja
 • Autobanden-bestendig: Nee
 • Vloeistofdicht: Ja
 • Dampdoorlatend: Ja
 • Warmtebestendig: Ja
 • Niet vergelend: Ja
 • UV-bestendig: Ja
 • Mengverhouding: 90:10
 • Potlife: 60 minuten
 • Verbruik: ca. 10m²/kg*. 

Kleur / Uiterlijk:

 • Dekkend in vrijwel in alle RAL- en NCS-kleuren in zijdemat (standaard) of mat.

Technische eigenschappen:

 • Primer of toplaag: Toplaag
 • Belasting: Normaal
 • Component: 2K
 • Mengverhouding: 90:10 A:B in gewichtsverhouding
 • Basis: Polyurethaan
 • Kleur: Dekkend (RAL- en NCS-kleuren)
 • Glansgraad: Zijdemat (standaard) en mat
 • Locatie: Binnen
 • Weekmaker-(autobanden)bestendig: Nee
 • Waterbasis: Ja
 • Vloeistofdicht: Ja
 • Dampdoorlatend / defuse: Ja
 • Niet vergelend: Ja
 • UV-bestendig: Ja
 • Warmtebestendig: Ja
 • Verbruik per laag: 1 kg = ca. 10m²* (100 - 200 gr/m²)
 • Verwerkingstemperatuur: Tussen 15°C en 20°C
 • Verwerkingstijd na menging: Max. 60 min. bij 20°C
 • Stofdroog: Na 2 uur bij 20°C
 • Licht belastbaar: Na 24 uur bij 20°C
 • Volledig belastbaar: Na 7 dagen bij 20°C
 • Verdunning: Schoon leidingwater - max. 5%
 • Mengen: Mengen totdat een volledig homogene massa
 • Aanbevolen verflagen: 2
 • Inhoudsstoffen: polyurethaan met een alifatische isocyanaat als verharder
 • Soortelijke massa: 1290 kg/m³
 • Vaste stofgehalte: ca. 52%
 • Temperatuur bestandheid: Tussen -20°C en +75°C; geen thermische schokbelasting.
 • Slijtvastheid: Slijtwiel CS 17,1000 opm/1000 gr. belasting slijtage 25 mg.
 • Vlampunt: >200°C
 • Hechting:4 N/mm² op beton B60 (Breuk in beton)
  4 N/mm² op aangeschuurde epoxy gietvloer
  5 N/mm² op aangeschuurd aluminium ST-51
 • Verpakkingen: 1 kg, 2,5 kg, 5 kg en 10 kg
 • Gereedschap: Kwast, vachtroller of spuitapparatuur
 • Reinigen: Gereedschap reinigen met water, zolang het materiaal nog niet is uitgehard.
 • Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking. Product tegen vorst en vocht beschermen. Optimale opslag temperatuur 15°C - 25°C.

Gebruiksaanwijzing:

De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Vloer eerst strippen met Inno Vloerstripper, goed na dweilen met schoon leidingwater. Let op dat de vloer niet gaat bollen. Daarna goed laten drogen en vervolgens schuren. Maak de vloer stofvrij en breng de eerste laag coating aan. Dit kan met kwast, vachtroller of spuitapparatuur. Ongeveer 2 tot 4 uur na de eerste laag kunt u de 2e laag aanbrengen. Breng deze tweede laag binnen 72 uur na de eerste laag aan.

Laat de verf 7 dagen uitharden voordat u de vloer weer volledig belast.

Technische informatie bij gebruik:

De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 70% en de temperatuur van de omgeving niet lager dan 15°C, tenzij anders vermeld in het advies. De temperatuur van het te bewerken oppervlak moet minimaal 10°C zijn en moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.  Om te voldoen aan de technische en esthetische waarden moet de verwerkingstemperatuur tussen 15°C en 20°C liggen. De absolute minimale uitharding temperatuur bedraagt 10°C; bij deze temperatuur zal de doorharding tijd aanmerkelijk langer zijn. ‘Zuigende’ niet dichte ondergronden dienen eerst voorbehandeld te worden met een primer.  Grondig (mechanisch) mengen totdat een volledig homogene massa wordt verkregen. Meng alleen de hoeveelheid die per laag nodig is. Na menging, het materiaal overgooien in een mengvat en nogmaals doormengen en aanbrengen d.m.v. een kwast, vachtroller of spuitapparatuur. Niet goed mengen beïnvloed de kwaliteit van het systeem.

Bijzondere opmerkingen:

 • Informatie op het etiket van de bus raadplegen.
 • In alle bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.
 • Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.
 • Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden.
 • De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte.
 • Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur – c.q. glansverschillen te voorkomen.
 • Vloerverwarming uit tijdens applicatie.
 • Coatings zijn slechts licht chemisch resistent. Voorkom inwerking van chemisch stoffen in de coating door deze direct te verwijderen. Door inwerking kan schade aan de coating ontstaan (o.a. verkleuring, inbijten, e.d.)

Vos Gehalte:

 • n.v.t.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen en of beschermende crèmes.
 • Na aanraking met de huid, onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Na contact met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen (uit een hiervoor bestemde spoelfles) en medisch advies inwinnen.
 • Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Damp en spuitnevel niet inademen.
 • Niet roken, eten of drinken tijdens het aanbrengen.
 • Goed ventileren
 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
 • Zie MSDS voor meer informatie.

Afvalverwerking:

Geheel leeggemaakte verpakkingen van verf en kunststof worden niet aangemerkt als gevaarlijk afval waarop het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) toepasbaar is en kunnen tot het normale bedrijfsafval gerekend worden. Producten in niet uitgeharde toestand moeten als gevaarlijk afval in de zin van het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen aangemerkt worden. Professionele verwerkers dienen hun restanten af te voeren via de officiële inzamelaars.

Gevarenaanduidingen:

Comp. A is geen gevaarlijk mengsel in de zin van de wet milieugevaarlijke stoffen en behoeft derhalve geen veiligheidsetikettering. Comp. B bevat Hexamethyleen Di-isocyanaat, Oligomerisatieproduct:

 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • Veroorzaakt huidirritatie
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • Schadelijk bij inademing
 • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

(*) Sterk zuigende vloeren hebben een hoger verbruik. Reken op 20% extra.