Inno Coatings - Topcoat 1K Transparant

Inno Coatings Topcoat 1K is een transparante 1-component vloercoating voor vloeren die normaal belast worden. Het is een zeer universele vloercoating die als toplaag op vele soorten vloeren aangebracht kan worden. Geschikt voor beton en andere steenachtige ondergronden, maar ook voor hout. Het is een watergedragen en oplosmiddelvrije coating op basis van alifatische acrylaten. Daarmee is deze coating ook geschikt voor vloeren met vloerverwarming. Hij vloeit mooi uit, is gemakkelijk verwerkbaar en geeft een strak eindresultaat.

De coating kan binnen en buiten toegepast worden. Maakt een vloer stofvrij, vloeistofdicht, is slijtvast, vergeelt niet, is dampdiffuus, UV-bestand en warmtebestendig. Leverbaar in zijdemat (standaard). Aanbrengen in 2 lagen. Het verbruik is ca. 8m²/kg.* per laag.

Bestel Inno Topcoat 1K Transparant vandaag en u hebt de verf binnen 2 werkdagen in huis.

Toepassing:

Topcoat 1K is geschikt voor toepassing op: anhydrietvloeren, betonvloeren, gietvloeren (pu en epoxy), zandcementdekvloeren, grindvloeren, egaline, natuursteen, hout, baksteenvloeren, tegels (open en geglazuurd), betontegels, parket, pleistervloeren, cement.

Kenmerken:

 • Productsoort: Toplaag
 • Locatie: Binnen en buiten
 • Vloerbelasting: Normaal
 • Component: 1 component (1K)
 • Kleur: Transparant
 • Glansgraad: Zijdemat
 • Basis: Acrylaat
 • Aanbevolen lagen: 2
 • Stofdroog (overschilderbaar): 2 uur 20°C
 • Licht belastbaar: 24 uur 20°C
 • Volledig belastbaar: na 7 dagen 20°C
 • Watergedragen: Ja
 • Autobanden-bestendig: Licht**
 • Vloeistofdicht: Ja
 • Dampdoorlatend: Ja
 • Warmtebestendig: Ja
 • Niet vergelend: Ja
 • UV-bestendig: Ja
 • Mengverhouding: n.v.t.
 • Potlife: n.v.t.
 • Verbruik: ca. 8m²/kg*.

Kleur / Uiterlijk: 

 • Transparant in zijdemat.

Technische eigenschappen:

 • Primer of toplaag: Toplaag
 • Belasting: Normaal
 • Applicatie: Gemakkelijk (1k)
 • Component: 1K
 • Mengverhouding: nvt
 • Basis: Acrylaten
 • Kleur: Transparant
 • Glansgraad: Zijdemat
 • Locatie: Binnen en buiten
 • Weekmaker- (autobanden) bestendig: Ja
 • Waterbasis: Ja
 • Vloeistofdicht: Ja
 • Dampdoorlatend / defuse: Ja
 • Niet vergelend: Ja
 • UV-bestendig: Ja
 • Warmtebestendig: Ja
 • Verbruik per laag: ca. 8m²/kg* - 150 - 200 gr/m²
 • Verwerkingstemperatuur: 15°C - 20°C
 • Verwerkingstijd na menging: nvt
 • Stofdroog: na 2 uur bij 20°C
 • Beloopbaar: na 24 uur bij 20°C
 • Licht belastbaar: na 24 uur bij 20°C
 • Volledig belastbaar: Na 7 dagen bij 20°C
 • Verdunning: Schoon leidingwater - max. 5%
 • Mengen: Grondig opmengen tot een homogene massa
 • Aanbevolen verflagen: 2
 • Inhoudsstoffen: alifatische acrylaten
 • Soortelijke massa: 1040 kg/m³
 • Vaste stofgehalte: 30%
 • Temperatuur bestandheid: tussen -20°C en +55°C, geen thermische schokbelasting
 • Slijtvastheid: slijtwiel CS 17,1000 rpm/1000 gr. belasting slijtage 31 mg
 • Vlampunt: >65°C
 • Hechting: 2,5 N/mm² op beton B60
 • Verpakkingen: 1 kg, 2,5 kg, 5 kg en 10 kg
 • Gereedschap: Kwast, verfroller of spuitapparatuur
 • Reinigen: Reinigen met water, zolang het materiaal nog niet is uitgehard.
 • Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking. Product tegen vorst en vocht beschermen. Optimale opslag temperatuur 15° - 25°C.

Gebruiksaanwijzing:

De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil, stof, verf, e.d. grondig verwijderen door schuren en ontvetten (Inno Vloerreiniger). Zonodig eerst een primer aanbrengen. Doe dit altijd bij sterk zuigende en onbehandelde ondergronden. Aanbevolen primer bij Topcoat 1K is Inno Vloerprimer 1K, maar dit is ondergrondafhankelijk.

Voor gebruik grondig mengen totdat een volledig homogene massa wordt verkregen.

Hebt u vloerverwarming, zet deze dan ruim voordat u begint met schilderen uit. 

Voor het beste resultaat brengt u 2 lagen coating aan. Houd tussen de lagen de aangegeven droogtijd aan. U kunt de coating aanbrengen met kwast, vachtroller of spuitapparatuur. Gebruik kortharige, harde rollers. Laat de coating 7 dagen drogen voordat u deze weer volledig in gebruik neemt.

Technische informatie bij gebruik:

Om te voldoen aan de technische en esthetische waarden moet de verwerkingstemperatuur tussen 15°C en 20°C liggen. De minimale doorhardingstemperatuur bedraagt 5°C - 10°C, bij lagere temperaturen zal de doorhardingstijd langer zijn.

Bijzondere opmerkingen:

 • Informatie op het etiket van de bus raadplegen.
 • In alle bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.
 • Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.
 • Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden.
 • De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte.
 • Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur – c.q. glansverschillen te voorkomen.
 • Vloerverwarming uit tijdens applicatie.
 • Coatings zijn slechts licht chemisch resistent. Voorkom inwerking van chemisch stoffen in de coating door deze direct te verwijderen. Door inwerking kan schade aan de coating ontstaan (o.a. verkleuring, inbijten, e.d.)

Vos Gehalte:

 • n.v.t.

Veiligheidsaanbevelingen:

Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen en/of beschermende crèmes. Niet roken, eten of drinken tijdens de verwerking. Zie MSDS voor meer informatie.

Afvalverwerking:

Geheel leeggemaakte verpakkingen van verf en kunststof worden niet aangemerkt als gevaarlijk afval waarop het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) toepasbaar is en kunnen tot het normale bedrijfsafval gerekend worden. Producten in niet uitgeharde toestand moeten als gevaarlijk afval in de zin van het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen aangemerkt worden. Professionele verwerkers dienen hun restanten af te voeren via de officiële inzamelaars.

Gevarenaanduidingen:

Is geen gevaarlijk mengsel in de zin van de wet milieugevaarlijke stoffen en behoeft derhalve geen veiligheidsetikettering.

* Sterk zuigende vloeren hebben een hoger verbruik. Reken op 20% extra. 

** Topcoat 1K is licht bestand tegen weekmakers die in banden zitten. Gebruik voor garages waarin u auto's of motoren plaatst bij voorkeur Garagevloer Coating 2K of Topcoat 2K Pro.