Inno Coatings - Topcoat 2K Kleur

Topcoat 2K Kleur is een 2-componenten vloercoating voor vloeren die zwaarbelast worden. Het is een universele vloercoating die als toplaag geschikt is voor vele soorten vloeren. Het is een watergedragen en oplosmiddelvrije 2-componenten coating op basis van alifatische polyurethanen. Deze coating is daarmee zeer geschikt voor vloeren met vloerverwarming en vloeren waar direct zonlicht op komt.

De coating kan binnen en buiten toegepast worden. Maakt het oppervlak vloeistofdicht, stofvrij, is slijtvast, vergeelt niet, is UV-bestand, dampdiffuus en warmtebestendig. In vrijwel alle RAL-kleuren leverbaar in zijdemat. Aanbrengen in 2 lagen. Het verbruik is ca. 8m²/kg* per laag.

Bestel Inno Topcoat 2K Kleur vandaag en u hebt de verf binnen 2 werkdagen in huis.

Toepassing: 

Anhydrietvloeren, betonvloeren, gietvloeren (PU en epoxy), zandcementdekvloeren, grindvloeren, egaline, natuursteen, baksteenvloeren, tegels (open en geglazuurd), grindtegels, betontegels, bitumen, monolietvloeren, pleistervloeren, cement.

Kenmerken:

 • Productsoort: Toplaag
 • Locatie: Binnen en buiten
 • Vloerbelasting: Zwaar
 • Component: 2-componenten (2K)
 • Kleur: RAL- en NCS-kleuren
 • Glansgraad: Zijdemat
 • Basis: Polyurethaan
 • Aanbevolen lagen: 2
 • Stofdroog (overschilderbaar): 24 uur 20°C
 • Licht belastbaar: 24 uur 20°C
 • Volledig belastbaar: na 7 dagen
 • Watergedragen: Ja
 • Autobanden-bestendig: Nee
 • Vloeistofdicht: Ja
 • Dampdoorlatend: Ja
 • Warmtebestendig: Ja
 • Niet vergelend: Ja
 • UV-bestendig: Ja
 • Mengverhouding kleur: 90:10
 • Potlife: 60 minuten
 • Verbruik: ca. 8m²/kg*.

Kleur / Uiterlijk:

 • Dekkend in vrijwel alle RAL- en NCS-kleuren in zijdemat.

Technische eigenschappen:

 • Primer of toplaag: Toplaag
 • Belasting: Zwaar
 • Component: 2K
 • Mengverhouding: 90:10 A:B in gewichtsverhouding
 • Basis: Polyurethaan
 • Kleur: Dekkend (RAL- en NCS-kleuren)
 • Glansgraad: Zijdemat
 • Locatie: Binnen en buiten
 • Weekmaker- (autobanden) bestendig: Nee
 • Waterbasis: Ja
 • Vloeistofdicht: Ja
 • Dampdoorlatend / defuse: Ja
 • Niet vergelend: Ja
 • UV bestendig: Ja
 • Chemisch resistent: Licht
 • Warmtebestendig: Ja
 • Verbruik per laag: ca. 8m²/kg* - 125 gr/m²
 • Verwerkingstemperatuur: Tussen 15°C - 20°C
 • Verwerkingstijd na menging: Max. 60 min. bij 20°C
 • Stofdroog: Na 24 uur bij 20°C
 • Beloopbaar: Na 24 uur bij 20°C
 • Licht belastbaar: na 24 uur bij 20°C
 • Volledig belastbaar: na 7 dagen bij 15°C
 • Verdunning: Schoon leidingwater max. 5%
 • Mengen: Mengen (mechanisch) tot een volledig homogene massa
 • Aanbevolen verflagen: 2
 • Inhoudsstoffen: Alifatische polyurethanen, siloxanen en alifatische isocyanaat als verharder
 • Soortelijke massa: 1290 kg/m³
 • Vaste stofgehalte: 52%
 • Temperatuur bestandheid: Tussen -20°C en +75°C, geen thermische schokbelasting
 • Slijtvastheid: Slijtwiel CS 17 1000 omw/1000 gr.
 • Vlampunt: > 200°C
 • Hechting: 4 N/mm² (beton B60 (Breuk in beton)), 4 N/mm² (aangeschuurde epoxy gietvloer),
  5 N/mm² (aangeschuurde aluminium ST-51)
 • Verpakkingen: 1 kg, 2,5 kg, 5 kg en 10 kg
 • Gereedschap: Kwast, vachtroller of spuitapparatuur
 • Reinigen: Gereedschap reinigen met water, zolang het materiaal nog niet is uitgehard.
 • Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking. Product tegen vorst en vocht beschermen. Optimale opslag temperatuur 15°C - 25°C.

Gebruiksaanwijzing:

De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil, stof, verf, e.d. grondig verwijderen door schuren en ontvetten (Inno Vloerreiniger).

Zonodig eerst een primer aanbrengen. Doe dit altijd bij sterk zuigende en onbehandelde ondergronden. Aanbevolen primer bij Topcoat 2K Kleur is Inno Vloerprimer 2K, maar dit is ondergrondafhankelijk.

Na menging van de componenten hebt u een beperkte tijd om de verf aan te brengen. Meng daarom de beide componenten vlak voordat u met schilderen begint. Wanneer u niet de volledige inhoud van het blik mengt: houd de aangegeven mengverhoudingen goed aan.

Hebt u vloerverwarming, zet deze dan ruim voordat u begint met schilderen uit. 

Voor het beste resultaat brengt u 2 lagen coating aan. Houd tussen de lagen de aangegeven droogtijd aan. U kunt de coating aanbrengen met kwast, vachtroller of spuitapparatuur. Gebruik kortharige, harde rollers. Laat de coating 7 dagen drogen voordat u deze weer volledig in gebruik neemt.

Technische informatie bij gebruik:

De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 70% en de temperatuur van de ruimte niet lager dan 10°C, tenzij anders vermeld in het advies.

Verf en verharder componenten in de aangegeven mengverhouding zeer grondig mechanisch mengen totdat een volledig homogene massa wordt verkregen. Na menging, die absoluut mechanisch dient te geschieden, het materiaal overgooien in een mengvat en nogmaals doormengen en aanbrengen d.m.v. een kwast, vachtroller of spuitapparatuur. De temperatuur van het te bewerken oppervlak moet minimaal 10°C zijn en moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen. Om te voldoen aan de technische en esthetische waarden moet de verwerkingstemperatuur tussen 15°C en 20°C liggen. De minimale uithardingstemperatuur bedraagt 10°C; bij deze temperatuur zal de doorhardingstijd aanmerkelijk langer zijn.

Bijzondere opmerkingen:  

 • Informatie op het etiket van de bus raadplegen.
 • In alle bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.
 • Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.
 • Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden.
 • De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte.
 • Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur – c.q. glansverschillen te voorkomen.
 • Vloerverwarming uit tijdens applicatie.
 • Restanten van gemengde verf niet afsluiten, maar laten indrogen. Wanneer u het blik afsluit, ontstaat er door de chemische reactie van de 2-componenten te veel druk en kan het blik exploderen.

Vos Gehalte:

 • 52 gram per liter (dekkend)

Veiligheidsaanbevelingen:

 • Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen en/of beschermende crèmes.
 • Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Damp en spuitnevel niet inademen.
 • Niet roken, eten of drinken tijdens het aanbrengen.
 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
 • Zie MSDS voor meer informatie.

Afvalverwerking:

Geheel leeggemaakte verpakkingen van verf en kunststof worden niet aangemerkt als gevaarlijk afval waarop het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) toepasbaar is en kunnen tot het normale bedrijfsafval gerekend worden. Producten in niet uitgeharde toestand moeten als gevaarlijk afval in de zin van het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen aangemerkt worden. Professionele verwerkers dienen hun restanten af te voeren via de officiële inzamelaars.

Gevarenaanduidingen:

Comp. A bevat: Is geen gevaarlijke stof in de zin van de wet milieugevaarlijke stoffen en behoeft derhalve geen veiligheidsetikettering. Comp. B bevat: Hexamethylene Di-isocyanate, Oligomerisatieproduct:

 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • Veroorzaakt huidirritatie
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • Schadelijk bij inademing
 • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

(*) Sterk zuigende vloeren hebben een hoger verbruik. Reken op 20% extra.