Inno Coatings - Vloerprimer 2K

Inno Coatings Vloerprimer 2K is een 2-componenten primer voor ondergronden die zwaarbelast worden. Ook zeer geschikt als grondlaag in natte ruimtes. Het wordt toegepast als eerste (grond)laag op een onbehandelde ondergrond.

Vloerprimer 2K zorgt voor een goede dichting van zuigende vloeren en geeft een uitstekende hechting tussen de ondergrond en toplaag. Geschikt voor vrijwel alle ondergronden. Het is niet geschikt voor een transparante afwerking. Vloerprimer 2K een watergedragen 2-componenten primer op basis van epoxyhars. De primer is dampdoorlatend, vloeistofdicht, slijtvast, sneldrogend en kan binnen en buiten toegepast worden. 

Aanbrengen in 1 à 2 lagen. Het verbruik is ca 8 m²/kg* per laag.

Bestel Inno Vloerprimer 2K vandaag en u hebt de primer binnen 2 werkdagen in huis.

Toepassing:

Anhydrietvloeren, betonvloeren, zandcementdekvloeren, grindvloeren, egaline, natuursteen, hout, baksteenvloeren, grindtegels, betontegels, monolietvloeren, pleistervloeren, cement.

Kenmerken:

 • Productsoort: Primer
 • Locatie: Binnen en buiten
 • Vloerbelasting: Zwaar
 • Component: 2 componenten (2K)
 • Kleur: Transparant
 • Glansgraad: n.v.t.
 • Basis: Epoxy
 • Aanbevolen lagen: 1 à 2
 • Stofdroog (overschilderbaar): 12 uur 20°C
 • Licht belastbaar: 12 uur 20°C
 • Volledig belastbaar: na 5 dagen
 • Watergedragen: Ja
 • Autobanden-bestendig: n.v.t.
 • Vloeistofdicht: Ja
 • Dampdoorlatend: Ja
 • Warmtebestendig: Nee
 • Niet vergelend: Nee
 • UV-bestendig: Nee
 • Mengverhouding: 80:20
 • Potlife: 60 minuten
 • Verbruik: ca. 8m²/kg*.

Kleur / Uiterlijk:

 • Transparant.

Technische eigenschappen:

 • Primer of toplaag: Primer
 • Belasting: Zwaar
 • Applicatie: Complexer
 • Component: 2K
 • Mengverhouding: 80:20 A:B in gewichtsverhouding
 • Basis: Epoxyhars
 • Kleur: Transparant
 • Glansgraad: n.v.t.
 • Locatie: Binnen en buiten
 • Weekmaker-(autobanden)bestendig: n.v.t.
 • Waterbasis: Ja
 • Vloeistofdicht: Ja
 • Dampdoorlatend / defuse: Ja
 • Niet vergelend: Nee
 • UV-bestendig: Nee
 • Warmtebestendig: Nee
 • Verbruik per laag: 1 kg = ca. 8m²* (125 gr/m²) onverdund
 • Verwerkingstemperatuur: tussen 15°C en 20°C
 • Verwerkingstijd na menging: ca. 60 minuten
 • Stofdroog: na 12 uur bij 20°C
 • Licht belastbaar na 12 uur bij 20°C
 • Volledig belastbaar: na 5 dagen
 • Verdunning: Waterverdunbaar. Schoon leidingwater - max. 20%
 • Mengen: Grondig opmengen tot een homogene massa
 • Aanbevolen verflagen: Minimaal 1
 • Inhoudsstoffen: Epoxyhars en een oplossing van alifatische polyamine als verharder.
 • Applicatie: binnen en buiten
 • Soortelijke massa: 1110 kg/m³
 • Vaste stofgehalte: 35%
 • Temperatuur bestandheid: Tussen -20°C en +50°C; geen thermische schokbelasting
 • Slijtvastheid: slijtwiel CS 17,1000 omw/1000 gr. belasting slijtage 26 mg
 • Vlampunt: >65°C
 • Hechting: 2,5 N/mm² op beton B60
 • Verpakkingen: 1 kg, 2,5 kg, 5 kg en 10 kg
 • Gereedschap: geschikt voor verfspuit, kwast, vachtroller
 • Reinigen: met water, zolang het materiaal nog niet is uitgehard
 • Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking. Product tegen vorst en vocht beschermen. Optimale opslag temperatuur 15°C - 25°C.

Gebruiksaanwijzing:

De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil, stof, cementhuid, verf e.d. grondig verwijderen door stralen, frezen of schuren en ontvetten (Inno Vloerreiniger). Gaten en scheuren repareren met Inno Vloerfix.

Voor gebruik grondig mengen totdat een volledig homogene massa wordt verkregen. Na menging van de componenten hebt u een beperkte tijd om de primer aan te brengen. Meng daarom de beide componenten vlak voordat u met schilderen begint. Wanneer u niet de volledige inhoud van het blik mengt: houd de aangegeven mengverhoudingen goed aan.

Hebt u vloerverwarming, zet deze dan ruim voordat u begint met schilderen uit. Houd de aangegeven droogtijd aan voordat u een volgende laag aanbrengt. U kunt de primer aanbrengen met kwast, vachtroller of spuitapparatuur. Gebruik kortharige, harde rollers.

Technische informatie bij gebruik: 

Eventueel benodigd afschot dient in de ondervloer aanwezig te zijn, tenzij anders vermeld in het advies. Cementgebonden ondergronden dienen minimaal 8 dagen oud te zijn.

De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 70% en de temperatuur van de ruimte niet lager dan 15°C, tenzij anders vermeld in het advies. De temperatuur van het te bewerken oppervlak moet minimaal 10°C zijn en moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen. Om te voldoen aan de technische en esthetische waarden moet de verwerkingstemperatuur tussen 15°C en 20°C liggen. De minimale uithardingstemperatuur bedraagt 5°C; bij deze temperatuur zal de doorhardingstijd aanmerkelijk langer zijn. Grondig (mechanisch) mengen totdat een volledig homogene massa wordt verkregen. Aanbrengen d.m.v. een kwast, vachtroller of spuitapparatuur.

Bijzondere opmerkingen:

 • Informatie op het etiket van de bus raadplegen.
 • In alle bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.
 • Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.
 • Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden.
 • De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte.
 • Restanten van gemengde verf niet afsluiten, maar laten indrogen. Wanneer u het blik afsluit, ontstaat er door de chemische reactie van de 2-componenten te veel druk en kan het blik exploderen.
 • 2-componentenverf bevat verharder. Hierdoor kunt u na menging de verf beperkte tijd aanbrengen. Let daarom voor u begint op de verwerkingstijd en pas de hoeveelheid die u mengt daarop aan.

Vos Gehalte:

 • n.v.t.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • Gebruik geschikte handschoenen en een bescherming voor de ogen/het gezicht.
 • Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Damp en spuitnevel niet inademen.
 • Niet roken, eten of drinken tijdens het aanbrengen.
 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
 • Zie MSDS voor meer informatie.

Afvalverwerking:

Geheel leeggemaakte verpakkingen van verf en kunststof worden niet aangemerkt als gevaarlijk afval waarop het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) toepasbaar is en kunnen tot het normale bedrijfsafval gerekend worden. Producten in niet uitgeharde toestand moeten als gevaarlijk afval in de zin van het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen aangemerkt worden. Professionele verwerkers dienen hun restanten af te voeren via de officiële inzamelaars.

Gevarenaanduidingen:

Component A is geen gevaarlijk mengsel in de zin van de wet milieugevaarlijke stoffen en behoeft derhalve geen veiligheidsetikettering. Component B bevat: Diglycidyl Bisphenol A epoxyhars:

 • Veroorzaakt huidirritatie
 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • Na aanraking met de huid, onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

(*) Sterk zuigende vloeren hebben een hoger verbruik. Reken op 20% extra.