Inno Coatings - Vloersealer

Inno Coatings Vloersealer is een transparante 1-component vloercoating die speciaal bedoeld is om (met name cementgebonden) vloeren stofvrij te maken (stofbinder). Dit wordt ook vaak het ‘sealen’ van een vloer genoemd. Deze dunne coating vloeit gemakkelijk en zet de stof op beton/cement vast. Hierdoor stoffen vloeren niet meer en blijft de ruimte schoner.  

Vloersealer is een 1-component, watergedragen, sneldrogende coating op basis van acrylaten. Geschikt voor vloeren met een normale belasting, zowel binnen als buiten. Bestand tegen autobanden, vloeistofdicht, dampdoorlatend, warmtebestendig en niet vergelend.

Deze transparante coating is er in zijdemat (standaard). Aanbrengen in 1 à 2 lagen. Het verbruik is ca. 5,5 tot 7m²/kg (afhankelijk van de zuiging van ondergrond) per laag.

Bestel Inno Vloersealer vandaag en u hebt de coating binnen 2 werkdagen in huis.

Toepassing:

Anhydrietvloeren, betonvloeren, zandcementdekvloeren, egaline, baksteenvloeren, tegels (open), betontegels, pleistervloeren, cement.

Kenmerken:

 • Productsoort: Toplaag
 • Locatie: Binnen en buiten
 • Vloerbelasting: Normaal
 • Component: 1-component (1K)
 • Kleur: Transparant
 • Glansgraad: Zijdemat
 • Basis: Acrylaat
 • Aanbevolen lagen: 1
 • Stofdroog (overschilderbaar): 2 uur 20°C
 • Licht belastbaar: 24 uur 20°C
 • Volledig belastbaar na: 7 dagen
 • Watergedragen: Ja
 • Autobanden-bestendig: Ja
 • Vloeistofdicht: Ja
 • Dampdoorlatend: Ja
 • Warmtebestendig: Ja
 • Niet vergelend: Ja
 • UV-bestendig: Ja
 • Mengverhouding: n.v.t.
 • Potlife: n.v.t.
 • Verbruik: ca. 5,5 - 7m²/kg. 

Kleur / Uiterlijk:

 • Transparant in zijdemat.

Technische eigenschappen:

 • Primer of toplaag: Toplaag
 • Belasting: Normaal
 • Component: 1K
 • Mengverhouding: n.v.t.
 • Basis: Acrylaat
 • Kleur: Transparant
 • Glansgraad: Zijdemat (standaard) en mat
 • Locatie: Binnen en buiten
 • Weekmaker-(autobanden)bestendig: Ja
 • Waterbasis: Ja
 • Vloeistofdicht: Ja
 • Dampdoorlatend / defuse: Ja
 • Niet vergelend: Ja
 • UV-bestendig: Ja
 • Warmtebestendig: Ja
 • Verbruik: 1 kg = 5,5 - 7m² (150 - 200 gr/m²)
 • Verwerkingstemperatuur: tussen 15°C en 20°C
 • Verwerkingstijd: n.v.t.
 • Stofdroog: na 2 uur bij 20°C
 • Licht belastbaar: na 24 uur bij 20°C
 • Volledig belastbaar: na 7 dagen bij 20°C
 • Verdunning: Waterverdunbaar. Schoon leidingwater - max. 5%
 • Mengen: Grondig opmengen tot een homogene massa
 • Aanbevolen verflagen: 1
 • Inhoudsstoffen: Alifatische acrylaten
 • Soortelijke massa: 1040 kg/m³
 • Vaste stofgehalte: 30%
 • Temperatuur bestandheid: Tussen -20°C en + 55°C; geen thermische schokbelasting
 • Slijtvastheid: slijtwiel CS 17,1000 rpm/1000 gr. belasting slijtage 31 mg (zeer slijtvast)
 • Vlampunt: >65°C
 • Hechting: 2,5 N/mm² op beton B60
 • Voorbehandelen: Zuigende ondergronden met primer
 • Verpakkingen: 1 kg, 2,5 kg, 5 kg en 10 kg
 • Gereedschap: geschikt voor verfspuit, kwast, vachtroller
 • Reinigen: met water
 • Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking. Product tegen vorst en vocht beschermen. Optimale opslag temperatuur 15°C - 25°C.

Gebruiksaanwijzing:

De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil, stof, verf, e.d. grondig verwijderen door schuren en ontvetten (Inno Vloerreiniger). Zuigende ondergronden impregneren met Inno Vloerprimer 1K. Hierna Vloersealer aanbrengen met kwast, vachtroller of spuitapparatuur. Houd tussen de lagen de aangegeven droogtijden aan. Wanneer u vloerverwarming hebt zet u deze ruim voordat u begint met schilderen uit. Na de laatste laag wacht u bij voorkeur 7 dagen voordat u de vloer weer volledig belast.

Technische informatie bij gebruik:

Om te voldoen aan de technische en esthetische waarden moet de verwerkingstemperatuur tussen 15°C en 20°C liggen. De minimale doorhardingstemperatuur bedraagt 5°C; bij lage temperatuur zal de doorhardingstijd langer zijn. Grondig (mechanisch) mengen totdat een volledig homogene massa wordt verkregen. Aanbrengen d.m.v. een kwast, vachtroller of spuitapparatuur.

Bijzondere opmerkingen:

 • Informatie op het etiket van de bus raadplegen.
 • In alle bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.
 • Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.
 • Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden.
 • De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte.
 • Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur – c.q. glansverschillen te voorkomen.
 • Coatings zijn slechts licht chemisch resistent. Voorkom inwerking van chemisch stoffen in de coating door deze direct te verwijderen. Door inwerking kan schade aan de coating ontstaan (o.a. verkleuring, inbijten, e.d.)

Vos Gehalte:

 • n.v.t.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • Vermijd contact met de huid
 • Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Damp en spuitnevel niet inademen.
 • Niet roken, eten of drinken tijdens het aanbrengen.
 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
 • Zie MSDS voor meer informatie.

Afvalverwerking:

Geheel leeggemaakte verpakkingen van verf en kunststof worden niet aangemerkt als gevaarlijk afval waarop het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) toepasbaar is en kunnen tot het normale bedrijfsafval gerekend worden.  Producten in niet uitgeharde toestand moeten als gevaarlijk afval in de zin van het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen aangemerkt worden. Professionele verwerkers dienen hun restanten af te voeren via de officiële inzamelaars.

Gevarenaanduidingen:

Is geen gevaarlijk mengsel in de zin van de wet milieugevaarlijke stoffen en behoeft derhalve geen veiligheidsetikettering.