Jotun Jotanol Grunning- Grondverf voor Vloercoatings

Productomschrijving Jotun Jotanol Grunning- Grondverf
 
Jotanol Grunning is een sneldrogende watergedragen grondverf voor binnen en buiten, welke op de meeste ondergronden een zeer goede hechting geeft. Jotanol Grunning kan worden toegepast op ondergronden zoals hout, kunststof, m.d.f., perspex, glassal, p.v.c. en trespa. Jotanol Grunning kan ook toegepast worden als isolatielaag op bijvoorbeeld stucwerk met nicotine-aanslag.
 
Advies nodig? Bel Vloeren Coatings, 06 26 839 279.
 
Productvoordelen Jotun Jotanol Grunning - Grondverf
 • Jotun Jotanol Grunning is eenvoudig te verwerken
 • Jotun Jotanol Grunning laat zich gemakkelijk schuren;
 • Jotun Jotanol Grunning zakt nagenoeg niet uit;
 • Jotun Jotanol Grunning heeft een zeer snelle droging. Hierdoor is het aanbrengen van meerdere lagen op één dag mogelijk;
 • Jotun Jotanol Grunning is naast wit leverbaar in diverse lichte kleuren.

Technische Gegevens Jotun Jotanol - Grondverf
 • Type: Universele hechtprimer voor binnen en buiten (na 2 à 3 weken afwerken)
 • Kleur: Wit
 • Glansgraad: Mat
 • Verpakking: 1, 3 en 10 liter
 • Viscositeit: 120 - 125 cP (methode ISO 2884-1974)
 • Soortelijk gewicht: 1,4 - 1,5
 • Vaste stofgehalte in volume: 46%
 • Vaste stofgehalte in gewicht    : 71%
 • Vlampunt: > 35°C
 • Aanbevolen droge laagdikte: Circa 60 micron per laag
 • Aanbevolen natte laagdikte:    Circa 120 micron per laag
 • Verbruik: 8 - 10m2 per liter (afhankelijk van de ondergrond)
 • Verwerkingsgereedschap: Kwast, roller of verfspuit
 • Verdunning: Water, maximaal 5%
 • Houtvochtigheid bij verwerking: Maximaal 18%
 • Verwerkingstemperatuur: Niet beneden 5°C
 • Opslag: Vorst vrij opslaan
 • Droogtijden (bij 23°C - 50% R.V.)
 • Stofdroog: Na circa 1 uur
 • Overschilderbaar: Na circa 4 uur

Gebruiksaanwijzing Jotun Jotanol - Grondverf

Afwerking
 • Het oppervlak moet schoon en droog zijn en vrij van vet en was;   
 • Na uitvoering van bovengenoemde voorbehandeling kan men één tot twee lagen Jotun Jotanol onverdund aanbrengen;
 • Oude verflagen grondig schuren en wassen met cleaner en naspoelen met schoon water;   
 • Tussen de lagen licht schuren;
 • Oude glanzende verflagen mat schuren;   
 • Jotun Jotanol kan met nagenoeg ieder alkyd- of acrylaatsysteem afgewerkt worden.
 • Bij sterk zuigende ondergronden de eerste lag verdunnen met 10% water;
 • Bij keramische tegels en kunststof vooraf een proef opzetten;
 • Kunststof ondergronden eerst opruwen.

Additionele gegevens Jotun Jotanol - Grondverf
 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar;   
 • Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen;
 • Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur- c.q. glansverschillen te voorkomen;   
 • Alle voorgaande drukwerk versies komen hiermee te vervallen.
 • Buiten bereik van kinderen bewaren;   
 • Damp/spuitnevel niet inademen; In bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.
 • Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken;   

* De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden.

Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Voorgenoemde informatie is gebaseerd op laboratoriumtesten en praktijkervaringen en is naar beste weten verstrekt. Onze adviezen met betrekking tot de toepassing worden naar beste weten verstrekt en gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Omdat het product veelal wordt toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, is de applicatie van de verfproducten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. Wij kunnen niet meer garanderen dan de kwaliteit van het product zelf.