Jotun Oxan Aqua - Watergedragen Vloercoating

Jotun Oxan Aqua is een transparante, watergedragen betonverf op basis van acryldispersie. Jotun Oxan Aqua is geschikt voor betonnen oppervlakken, poreuze plavuizen, baksteen. Het vermindert de vorming van stof, zorgt voor een beschermende laag en vergemakkelijkt het reinigen. Geschikt in ruimtes zoals trappenhuizen, computeruimtes, kelders, opslagruimtes, magazijnvloeren, e.d. Jotun oxan aqua heeft een goede hechting, droogt snel, vergeeld niet en is eenvoudig aan te brengen.
 
TER INFO: Jotun Oxan Aqua wordt niet meer gemaakt en is vervangen door Trestjerner Gulvmaling. Bel gerust onze adviseur dan adviseren we u het beste alternatief. 06 26839279

Productvoordelen Jotun Oxan Aqua - Watergedragen Vloercoating
 • Jotun Oxan Aqua brengt de kleur van plavuizen en tegelvloeren weer tot leven.
 • Jotun Oxan Aqua droogt snel.
 • Jotun Oxan Aqua is een transparant betonverf
 • Jotun Oxan Aqua vergeeld niet.
 • Jotun Oxan Aqua is eenvoudig aan te brengen.
 • Jotun Oxan Aqua is eenvoudig in onderhoud.
 • Jotun Oxan Aqua is ook te gebruiken als primer onder Oxan A/U en Predek
Technische Gegevens Jotun Oxan Aqua - Watergedragen Betonverf
 • Type; transparante, watergedragen betonverf op basis van acryldispersie voor beton-cementdekvloeren.
 • Kleur: kleurloos, transparant.
 • Glansgraad: n/a
 • Verpakking: 1, 3 en 10 liter
 • Soortelijk gewicht: ± 1,02 g/cm3
 • Vaste stofgehalte in volume: 30%
 • Aanbevolen laagdikte: bedoeld als stofbinder die diep in de ondergrond moet indringen om een slijtvaste laag te vormen. Te dikke lagen dienen voorkomen te worden.
 • Verbruik:  8 - 10 m2 per liter (afhankelijk van de zuiging ondergrond en voorbehandeling)
 • Verwerkingsgereedschap: Kwast. roller of verfspuit
 • Verdunning: Niet verdunnen
 • Verwerkingstemperatuur: De temperatuur van de vloer dient minimaal 10° C te bedragen
 • Opslag: Vorstvrij bewaren
 • Droogtijden:  (BIJ 23°C - 50% R.V.)
 • Stofdroog: Na circa 2 uur
 • Overschilderbaar: Na circa 8 uur (vermijd sterke belasting)
 • Doorgehard: Na circa 6 à 7 dagen
Gebruiksaanwijzing Jotun Oxan Aqua - Watergedragen Betonverf

Voorbehandeling

 • Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn.
 • Vervuilde plekken en schade op de ondergrond eerst verhelpen.
 • Beton-en cementvloeren dienen vier tot zes weken winddroog te zijn voordat met de behandeling wordt gestart.
 • Overblijfselen van cement en betonsluier, specie en kalkresten moeten worden verwijderd met diamantschuurmachine, of roterende staalborstels.
 • Jotun Oxan Aqua kan binnen gebruikt worden op genoemde oppervlakken.
 • Bij gevlinderde betonvloeren altijd zorgen voor voldoende inzuiging van de Jotun Oxan Aqua betonverf.
 • Betonvloeren welke zijn voorzien van een Curring Compound altijd aanstralen.
 • Betonwanden kunnen een bekisting bevatten, deze dient eerst te worden verwijderd.
 • Jotun Oxan Aqua kan ook worden toegepast als primer en worden overschilderd worden met Jotun Oxan A/U en Pre Dekverf.
 • Oppervlakken die reeds behandeld zijn met Jotun Oxan kunnen na reiniging overschilderd worden met Jotun Oxan Aqua betonverf.
Afwerking
 • Aanbrengen in 1 a 2 lagen.
 • Indien als primer gebruikt, desgewenst afwerken met Oxan A/U of Pre Dekverf.
Additionele Gegevens Jotun Oxan Aqua - Watergedragen Vloercoating
 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
 • Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur- c.q. glansverschillen te voorkomen.
 • Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Damp en spuitnevel niet inademen.
 • Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
 • Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
 • Alle voorgaande drukwerk versies komen hiermee te vervallen.
* De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden.

Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Voorgenoemde informatie is gebaseerd op laboratoriumtesten en praktijkervaringen en is naar beste weten verstrekt. Onze adviezen met betrekking tot de toepassing worden naar beste weten verstrekt en gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Omdat het product veelal wordt toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, is de applicatie van de verfproducten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. Wij kunnen niet meer garanderen dan de kwaliteit van het product zelf.