Jotun Oxan Olie - Uitstekende Vloer Olie

Jotun Oxan Olie  is een transparante vloerolie voor diverse vloeren binnen op basis van alkydhars die diep in de ondergrond dringt en alle losse stof veroorzakende delen bindt zodat het oppervlak zeer eenvoudig te onderhouden is. Jotun Oxan Vloer Olie wordt toegepast op vloeren waar nog geen verfsysteem aanwezig is. Jotun Oxan Vloer Olie kan onder andere worden toegepast op betonvloer, cementvloer, cementdekvloer, stelconplaten, wanden, houtenvloer, poreuze tegelvloer, garagevloer en magazijnvloer. Jotun Vloer Oxan Olie is geschikt voor vloeren in hangars, archieven, parkeergarages, drukkerijen, werkplaatsen, liftschachten, hobbyruimten en expositieruimten.
 
TER INFO: Jotun Oxan Olie wordt niet meer gemaakt en is vervangen door Inno Coatings Vloersealer. Bel gerust onze adviseur dan adviseren we u het beste alternatief. 06 26839279
 
Productvoordelen Jotun Oxan Olie -  Transparante Vloer Olie
 • Jotun Oxan Olie bindt alle losse stofdeeltjes zodat men een goed te onderhouden vloer krijgt.
 • Jotun Oxan Olie is bestand tegen minerale oliën en lichte chemicaliën. Een resistentielijst is op aanvraag verkrijgbaar.
 • Jotun Oxan Olie brengt de kleur van plavuizen en tegelvloeren weer tot leven.
 • Jotun Oxan Olie is eenvoudig aan te brengen;
 • Jotun Oxan Olie  is eenvoudig in onderhoud.
Technische Gegevens Jotun Oxan Olie -  Transparante Vloer Olie
 • Type: Transparante sealer voor vloeren voor binnen
 • Kleur: Kleurloos, Jotun Oxan Vloer Olie wordt na verloop van tijd licht geel/bruin
 • Glansgraad: 80
 • Verpakking: 1, 3, 20 en 200 liter
 • Viscositeit: 100 - 140 cP (methode ISO 2884 - 1974)
 • Soortelijk gewicht: 0,91
 • Vaste stofgehalte in volume: 44%
 • Vaste stofgehalte in gewicht: 52%
 • Vlampunt: > 35°C
 • Aanbevolen laagdikte:  Jotun Oxan Olie is bedoeld als stofbinder die diep in de ondergrond moet indringen om een slijtvaste laag te vormen. Te dikke lagen dienen voorkomen te worden.
 • Verbruik: Op hout: 12 - 15 m2 per liter
 • Op beton en cement: 8 - 12 m2 per liter
 • Het verbruik is afhankelijk van de zuiging van de ondergrond
 • Verwerkingsgereedschap: Kwast, roller of verfspuit
 • Verdunning: Terpentine. Jotun Oxan Olie  nooit onverdund aanbrengen!!
 • Vochtigheid tijdens verwerking: Hout: maximaal 18%
 • Beton, cement, etc. Maximaal 4%
 • Verwerkingstemperatuur: Bij voorkeur niet beneden 5°C
 • Opslag: Niet vorstgevoelig
 • Droogtijden (BIJ 23°C - 50% R.V.)
 • Stofdroog: Na circa 5 uur
 • Overschilderbaar: Na circa 10 uur
 • Doorgehard: Na circa 24 uur
Gebruiksaanwijzing Jotun Oxan Olie -  Transparante Vloer Olie

Voorbehandeling
 • Betonvloer en cementvloeren dienen vier tot zes weken oud en winddroog te zijn voordat met de behandeling wordt gestart.
 • Betonvloer en cementvloeren kunnen op vocht getest worden door op een aantal plaatsen een vierkante meter stevig plastic luchtdicht af te plakken. Na 48 uur dienen het plastic en de vloer nog droog te zijn. Als dit het geval is, is de vloer geschikt om te behandelen. Indien er vocht op de vloer en onder het plastic aanwezig is, kan de vloer nog niet behandeld worden. Vocht vanuit de ondergrond kan de hechting van de coating namelijk negatief beïnvloeden;
 • Vloeren welke met een curing compound afgewerkt zijn, dienen te allen tijde vooraf gestraald te worden.
 • Het oppervlak moet schoon, droog, zuiver en gezond zijn.
 • Vuil, stof en was vooraf verwijderen door wassen met water en pingo cleaner volgens voorschrift. Houten vloeren tevens droog schuren.
 • Reeds eerder met Jotun Oxan Vloer Olie  behandelde betonvloer en cementvloeren reinigen met water en Pingo cleaner in combinatie met schoon scherp rivierzand of een schuurmachine.
 • De vloer hierna goed naspoelen met schoon water, het residu opnemen met een waterstofzuiger en laten drogen.
 • Zeer gladde betonvloeren en cementvloeren stofvrij stralen of schuren met een  diamantschuurmachine volgens voorschrift.

Afwerking van betonvloeren en cementvloeren.

 • De eerste laag Jotun Oxan Olie  verdunnen met 20 - 60% terpentine, afhankelijk van de zuiging van het beton.
 • De tweede en eventuele derde laag met circa 20% terpentine verdunnen.
 • Bij zeer gladde en dichte betonoppervlakken zoals bijvoorbeeld stelconplaten, Jotun Oxan Vloer Olie verdunnen met 100% terpentine.
 • Zodra de Jotun Oxan Vloer Olie  gaat glanzen, is er voldoende laagdikte opgebouwd en is de behandeling compleet.
Afwerking van houten vloeren
 • Afhankelijk van de hardheid van de vloer de eerste laag Jotun Oxan Vloer Olie verdunnen met 20 - 100% terpentine.
 • De tweede en eventuele derde laag verdunnen met circa 20% terpentine.

 • Zodra de Jotun Oxan Vloer Olie gaat glanzen, is er voldoende laagdikte opgebouwd en is de behandeling compleet.
Afwerking van poreuze tegelvoeren
 • Jotun Oxan Vloer Olie in twee tot drie lagen aanbrengen, waarvan de lagen met resp. 60%, 40% en 20% terpentine verdund dienen te worden.
 • Naarmate de tegel harder is, meer verdunning gebruiken.
 • Zodra de Jotun Oxan Vloer Olie gaat glanzen, is er voldoende laagdikte opgebouwd en is de behandeling compleet.
 Additionele Gegevens Jotun Oxan Olie -  Transparante Vloer Olie
 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
 • Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om glansverschillen te voorkomen.
 • Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Damp/spuitnevel niet inademen.
 • Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
 • Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
 • Jotun Oxan Vloer Olie  is ontvlambaar.
 • Doeken gedrenkt in Jotun Oxan olie kunnen spontaan ontbranden!!!– Alle voorgaande drukwerk versies komen hiermee te vervallen.
* De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden.

Let op: Oxan Olie wordt niet meer gemaakt en heeft een vervanger gekregen. Voor meer informatie over de vervanger en het overschilderen van Jotun Oxan Olie kunt u terecht op onze advies pagina.

Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Voorgenoemde informatie is gebaseerd op laboratoriumtesten en praktijkervaringen en is naar beste weten verstrekt. Onze adviezen met betrekking tot de toepassing worden naar beste weten verstrekt en gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Omdat het product veelal wordt toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, is de applicatie van de verfproducten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. Wij kunnen niet meer garanderen dan de kwaliteit van het product zelf.