Scanofloor Uniprimer - Vloercoating Epoxy Primer

Productomschrijving Scanofloor Uniprimer - Vloercoating Epoxy Primer

Watergedragen 2 componenten epoxy primer / impregneer voor binnen en buiten. Deze epoxy primer wordt toegepast als impregneermiddel voor zuigende beton-, anhydriet- en cementdekvloeren en als hechtlaag voor vloercoatings. Ook toepasbaar als stofbinder voor deze vloeren. Scanofloor Uniprimer kan worden afgewerkt met alle typen dekkende vloerproducten.

Productvoordelen Scanofloor Uniprimer - Vloercoating Epoxy Primer
 • Zeer goed indringingsvermogen;
 • Uitstekende slijtvastheid;
 • Goede chemicaliën-bestandheid, redelijke oplosmiddel bestandheid.
 • Een resistentielijst is op aanvraag verkrijgbaar;
 • Nagenoeg reukloos, onbrandbaar, hygiënisch, stofvrij en eenvoudig te reinigen.
Technische Gegevens Scanofloor Uniprimer - Vloercoating Epoxy Primer
 • Type: Watergedragen 2-K epoxy impregneer voor binnen en buiten
 • Uiterlijk: Melkwit, na droging transparant
 • Glansgraad: Glanzend
 • Soortelijk gewicht: 1,11  Kg/dm3(A+B)
 • Verpakking: Sets van 3 en 10 liter (A + B component)
 • Vaste stofgehalte: (volume) 40,6%  (na mengen van de componenten)
 • Vaste stofgehalte: (gewicht) 43% (na mengen van de componenten)
 • Mengverhouding: Zie etiket op het blik
 • Aanbevolen natte laagdikte: 125 micron
 • Verbruik: (onverdund) 10 m2/L bij een natte laagdikte van 100 micron
 • 6,5 m2/L bij een natte laagdikte van 150 micron
 • Verwerkingsgereedschap: Kwast, vachtroller, wisser of spuit
 • Verdunning: Water, maximaal 30%. 
 • Vochtigheid bij verwerking beton en cement: maximaal 3% gemeten met CM apparaat op 20 mm diepte 
 • Verwerkingstemperatuur ondergrond: minimaal 10°C, ruimte minimaal 15°C
 • Verwerkingstijd: (potlife) 2 uur  bij 15°C Een hoge temperatuur zal de potlife verkorten.
 • Let op: Na het verstrijken van de potlife het product niet meer verwerken. Het einde van de potlife is niet zichtbaar.
 • Doorharding: Beloopbaar na 24 uur, licht belastbaar na 48 uur en volledig belastbaar na 7 (bij 15ºC en <70% RV) dagen.
 • Reinigen: Gereedschap kan met lauw water worden gereinigd zolang het materiaal nog niet is uitgehard
 • Hechting: 6 N/mm2op beton B60 (breuk in beton)
 • Temperatuursbestandheid: tussen – 20ºC en + 60ºC  (geen thermische schokbelasting)
 • Houdbaarheid: Minimaal 1 jaar na productiedatum in ongeopende verpakking.
 • Opslag: Vorstvrij bewaren.
 • Optimale opslagtemperatuur: 15ºC - 25ºC
Verwerkingsgegevens voor airless spuiten
 • Nozzle: 0,018”
 • Spuithoek: 60” –  80”
 • Druk: 150 bar

Gebruiksaanwijzingen Scanofloor Uniprimer - Vloercoating Epoxy Primer

Voorbehandeling
 • Het te behandelen oppervlak moet schoon en droog zijn.
 • Vet en vuil verwijderen door reinigen met water en Pingo Cleaner in combinatie met schoon scherp rivierzand of een schuurmachine.
 • Verfresten en cementhuid e.d. grondig verwijderen door stralen, frezen of schuren, daarna stofvrij maken.
 • Betonvloeren en cementdekvloeren dienen vier tot zes weken oud te zijn voordat met de behandeling wordt gestart.
 • Vocht vanuit de ondergrond kan de hechting negatief beïnvloeden.
 • Betonvloeren en cementdekvloeren kunnen op vocht getest worden door op een aantal plaatsen een vierkante meter plastic folie luchtdicht af te plakken. Indien na 48 uur het plastic folie en de vloer nog droog zijn kan de vloer worden behandeld. Als er vocht op de vloer en onder het plastic aanwezig is, kan de vloer nog niet behandeld worden.
 • Nieuwe en onbehandelde cementdekvloeren mechanisch opruwen d.m.v. roterende draadborstels en hierna stofvrij maken.
 • Betonvloeren stofvrij stralen of schuren d.m.v. een diamantschuurmachine.
 • Vloeren welke met een curing compound afgewerkt zijn, dienen te allen tijde vooraf gestraald te worden of geschuurd te worden d.m.v. een diamantschuurmachine.
 • Anhydrietvloeren dienen altijd met een diamantschuurmachine voorbehandeld te worden
Afwerking

Om de gespecificeerde esthetische en technische eigenschappen te bereiken dienen de temperatuur en vochtigheid tijdens de verwerking, droging en doorharding van Scanofloor Uniprimer aan de volgende waarden te voldoen
 • Tijdens verwerking en droging: Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 70%.
 • Omgevingstemperatuur: 15ºC - 20ºC
 • Temperatuur van het te behandelen object: minimaal 10ºC en om condensvorming te voorkomen: minimaal 3ºC boven het dauwpunt.
 • Tijdens doorharding: Omgevingstemperatuur 15ºC - 20ºC. Een lagere omgevingstemperatuur tot minimaal 5ºC kan worden toegestaan maar bij lage temperaturen zal het langer duren voordat de coating volledig belastbaar is. 
 • Component A en B dienen zeer grondig mechanisch gemengd te worden in de verhouding zoals op de bus aangegeven, totdat een volledig homogene massa is verkregen. Daarna eventueel verdunnen met maximaal 10% water en het geheel weer grondig mengen.
 • Na het mengen van de componenten dient de Scanofloor Uniprimer binnen 2 uur verwerkt te worden.
 • Na overschrijding van de potlife mag het product niet meer worden toegepast.
 • In kleine ruimten en bij lage temperaturen dient mechanische ventilatie te worden toegepast om de vochtigheid te verlagen en de droging te bespoedigen.
 • Wanneer Scanofloor Uniprimer wordt gebruikt om de vloer stofvrij af te werken kan worden volstaan met het aanbrengen van één laag, of maximaal 2 lagen bij sterk zuigende ondergronden.
 • Wanneer een dekkende afwerking gewenst is kan de vloer volgens voorschrift verder worden behandeld met elk gewenst dekkend vloercoating.
Veiligheidsinformatie Scanofloor Uniprimer - Vloercoating Epoxy Primer
 • Comp. A bevat alkyl glycidylether en een reactieproduct uit bisphenol A en epichloor-hydrine met molgew <700.
 • Irriterend voor de ogen en de huid.
 • Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
 • Schadelijk voor in het water levende organismen.
 • Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
 • Bij aanraking met de ogen en huid, spoelen met ruim water en de huid wassen met water en zeep.
 • Geschikte handschoenen en een bescherming voor de ogen/gezicht dragen.
 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Additionele gegevens Scanofloor Uniprimer - Vloercoating Epoxy Primer
 
Informatie op het etiket van de bus raadplegen.
 • Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.
 • In bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.

* De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden.

Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Voorgenoemde informatie is gebaseerd op laboratoriumtesten en praktijkervaringen en is naar beste weten verstrekt. Onze adviezen met betrekking tot de toepassing worden naar beste weten verstrekt en gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Omdat het product veelal wordt toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, is de applicatie van de verfproducten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. Wij kunnen niet meer garanderen dan de kwaliteit van het product zelf.