Scanofloor Vloerolie - Stofbinder voor diverse Vloeren

Productomschrijving Scanofloor Vloerolie - Stofbinder voor diverse vloeren
 
Scanofloor Vloerolie is de vervanger van Jotun Oxan Olie.
 
Scanofloor Vloerolie is een transparante vloer olie / sealer voor vloeren binnen op basis van alkydhars die diep in de ondergrond dringt en alle losse stof-veroorzakende delen bindt zodat het oppervlak zeer eenvoudig te onderhouden is. Scanofloor Vloerolie is een dunne vloercoating die wordt toegepast op vloeren waar nog geen dekkend verfsysteem aanwezig is. Het kan onder andere worden toegepast op betonvloeren, cementvloeren, stelconplaten wanden, houten vloeren en poreuze tegelvloeren, garagevloeren en magazijnvloeren. Deze olie is geschikt voor vloeren in hangars, archieven, balkons, galerijen, parkeergarages, drukkerijen, werkplaatsen, liftschachten, hobbyruimten en expositieruimten.
 
Bestel Scanofloor Vloerolie hier. 
 
Productvoordelen Scanofloor Vloerolie - Stofbinder voor diverse vloeren
 • Zeer goed indringingsvermogen.
 • Stofbinder.
 • Bestand tegen minerale oliën en lichte chemicaliën.
 • Hoogglans;
 • Eenvoudig in onderhoud.
 • Gemakkelijk aan te brengen.
Technische Gegevens Scanofloor Vloerolie - Stofbinder voor diverse vloeren
 • Type: Transparante alkydhars sealer voor binnen vloeren
 • Uiterlijk: Transparant, wordt na verloop van tijd geel / licht bruin
 • Glansgraad: Hoogglans
 • Soortelijk gewicht: 0,89  g/cm3
 • Verpakking: 1, 3 en 10 liter
 • Vaste stofgehalte: (volume) 48%
 • Aanbevolen laagdikte:  Product is bedoeld als stofbinder die diep in de ondergrond moet indringen om een slijtvast laag te vormen. Te dikke lagen dienen voorkomen te worden. 2 - 3 lagen aanbrengen.
 • Verbruik: (onverdund) Op hout: 12 - 15 m2 per lite, Op beton en cement: 8 - 12 m2 per lite
 • Verwerkingsgereedschap: Kwast, roller, verfspuit
 • Verdunning: Terpentine (nooit onverdund aanbrengen)
 • Vochtigheid bij verwerking beton en cement: maximaal 3%, bij verwerking hout: maximaal 18% 
 • Verwerkingstemperatuur ondergrond: minimaal 5°C
 • Verwerkingstijd: (potlife) 2 uur  bij 15°C Een hoge temperatuur zal de potlife verkorten.
 • Doorharding: Beloopbaar na 24 uur, overschilderbaar na 12 uur,  stofdroog na 7uur (bij 23ºC en 50% RV).
 • Houdbaarheid: Minimaal 1 jaar na productiedatum in ongeopende verpakking.
 • Opslag: niet vorst gevoelig.
 • Optimale opslagtemperatuur: 15ºC - 25ºC
Verwerkingsgegevens voor airless spuiten
 • Nozzle: 0,013”
 • Spuithoek: 60” –  80”
 • Druk: 150 - 180 bar
Gebruiksaanwijzingen Scanofloor Vloerolie - Stofbinder voor diverse vloeren

Voorbehandeling
 • Beton- en cementvloeren dienen vier tot zes weken oud en winddroog te zijn voordat met de behandeling wordt gestart.
 • Beton- en cementvloeren kunnen op vocht getest worden door op een aantal plaatsen een vierkante meter plastic folie luchtdicht af te plakken. Na 48 uur dienen het plastic folie en de vloer nog droog te zijn. Als dit het geval is, is de vloer geschikt om te behandelen. Indien er vocht op de vloer en onder het plastic folie aanwezig is, kan de vloer nog niet behandeld worden. Vocht vanuit de ondergrond kan de hechting van de coating namelijk negatief beïnvloeden.
 • Vloeren welke met een curing compound afgewerkt zijn, dienen te allen tijde vooraf gestraald te worden.
 • Het oppervlak moet schoon, droog, zuiver en gezond zijn.
 • Vuil, stof en was vooraf verwijderen door wassen met water en cleaner volgens voorschrift.
 • Houten vloeren tevens droog schuren.
 • Reeds eerder met scanofloor vloerolie behandelde beton- en cementvloeren reinigen met water en cleaner in combinatie met schoon scherp rivierzand of een schuurmachine.
 • De vloer hierna goed naspoelen met schoon water, het residu opnemen met een waterstofzuiger en laten drogen.
 • Zeer gladde beton- en cementvloeren etsen met een geschikt middel
Afwerking van betonvloeren en cementvloeren
 • De eerste laag vloer olie verdunnen met 20 - 40 % terpentine, afhankelijk van de zuiging van het beton.
 • De tweede en eventuele derde laag met circa 10 % terpentine verdunnen.
 • Bij zeer gladde en dichte betonoppervlakken zoals bijvoorbeeld stelconplaten, de vloerolie verdunnen met 100 % terpentine.
 • Zodra de vloerolie gaat glanzen, is er voldoende laagdikte opgebouwd en is de behandeling compleet.
Afwerking van houtenvloeren
 • Afhankelijk van de hardheid van de vloer de eerste laag vloer olie verdunnen met 20 - 50 % terpentine.
 • De tweede en eventuele derde laag verdunnen met circa 10 % terpentine.
 • Zodra de vloer olie gaat glanzen, is er voldoende laagdikte opgebouwd en is de behandeling compleet.
Afwerking van poreuze tegelvloeren
 • De vloer olie van Scanofloor in twee tot drie lagen aanbrengen, waarvan de lagen met resp. 60 %, 40 % en 20 % terpentine verdund dienen te worden. Naarmate de tegel harder is, meer verdunning gebruiken.
 • Zodra de vloer olie gaat glanzen, is er voldoende laagdikte opgebouwd en is de behandeling compleet.
Veiligheidsinformatie Scanofloor Vloerolie - Stofbinder voor diverse vloeren
 • Damp en spuitnevel niet inademen
 • Irriterend voor de ogen en de huid.
 • Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
 • Schadelijk voor in het water levende organismen.
 • Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
 • Bij aanraking met de ogen en huid, spoelen met ruim water en de huid wassen met water en zeep.
 • Buiten bereik van kinderen bewaren
 • Geschikte handschoenen en een bescherming voor de ogen/gezicht dragen.
 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Additionele gegevens Scanofloor Vloerolie - Stofbinder voor diverse vloeren
 
Informatie op het etiket van de bus raadplegen.
 • Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.
 • In bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.
* De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden.

Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Voorgenoemde informatie is gebaseerd op laboratoriumtesten en praktijkervaringen en is naar beste weten verstrekt. Onze adviezen met betrekking tot de toepassing worden naar beste weten verstrekt en gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Omdat het product veelal wordt toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, is de applicatie van de verfproducten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. Wij kunnen niet meer garanderen dan de kwaliteit van het product zelf.