Inno Coatings - Grindvloer Coating

Inno Coatings Grindvloer Coating is een 2-componenten toplaag speciaal voor het verven van open grindvloeren, gesealde grindvloeren en grindtegels. In veel woonkamers en showrooms liggen grindvloeren. Na verloop van tijd kunnen ze vergelen of kunnen er vlekken ontstaan. Door de vloer te schilderen in een kleur naar keuze maakt u deze weer mooi en aantrekkelijk. De structuur blijft zichtbaar. Grindvloer Coating is een watergedragen en oplosmiddelvrije 2-componenten coating op basis van epoxyhars. Het is een gemakkelijk verwerkbare, stofvrije, vloeistofdichte en zeer slijtvaste vloercoating, geschikt voor zware belasting. De coating is niet bestand tegen overvloedig UV-licht, waardoor de verf op den duur licht kan verkleuren.

Bij gesealde grindvloeren moet eerst een primer aangebracht worden, bij open grindvloeren is dat niet nodig. Grindvloer Coating is in vrijwel alle RAL- en NCS-kleuren leverbaar in zijdeglans. Het verbruik is open structuur ca. 3 - 4m²/kg*, gesloten structuur ca. 6 - 7m²/kg* per laag. 

Bestel Inno Grindvloer Coating vandaag en u hebt de verf binnen 2 werkdagen in huis.

Toepassing:

Grindvloeren (open en geseald) en grindtegels. 

Kenmerken:

 • Productsoort: Toplaag
 • Locatie: Binnen en buiten
 • Vloerbelasting: Zwaar
 • Component: 2-componenten (2K)
 • Kleur: RAL- en NCS-kleuren
 • Glansgraad: Zijdeglans
 • Basis: Epoxy
 • Aanbevolen lagen: 2
 • Stofdroog (overschilderbaar): 12 uur 20°C
 • Licht belastbaar: 48 uur 20°C
 • Volledig belastbaar na: 7 dagen
 • Watergedragen: Ja
 • Autobanden-bestendig: Ja
 • Vloeistofdicht: Ja
 • Dampdoorlatend: Ja
 • Warmtebestendig: Nee
 • Niet vergelend: Nee
 • UV-bestendig: Nee
 • Mengverhouding: 84:16
 • Potlife: 60 minuten
 • Verbruik: ca. 4 - 7m²/kg*.

Kleur / Uiterlijk:

 • Dekkend, zijdeglans. Leverbaar in vrijwel alle RAL- en NCS-kleuren.

Technische eigenschappen:

 • Primer of toplaag: Toplaag
 • Belasting: Zwaar
 • Component: 2K
 • Mengverhouding: 84:16 A:B in gewichtsverhouding
 • Basis: Epoxy
 • Kleur: RAL- en NCS-kleuren
 • Glansgraad: Zijdeglans
 • Locatie: Binnen en buiten
 • Weekmaker-(autobanden)bestendig: Ja
 • Waterbasis: Ja
 • Vloeistofdicht: Ja
 • Dampdoorlatend / defuse: Ja
 • Niet vergelend: Nee
 • UV bestendig: Nee
 • Warmtebestendig: Nee
 • Verbruik: 1 kg = ca. 4 - 7 m²* (132 - 250 gr/m²)
 • Verwerkingstemperatuur: tussen 15°C en 20°C
 • Verwerkingstijd na menging: ca. 60 minuten
 • Stofdroog: na 12 uur bij 20°C
 • Licht belastbaar: na 48 uur bij 20°C
 • Volledig belastbaar: na 7 dagen
 • Verdunning: Waterverdunbaar. Schoon leidingwater – max. 5%
 • Voorbehandelen: Gesealde grindvloeren met primer
 • Mengen: Grondig opmengen tot een homogene massa
 • Aanbevolen verflagen: Minimaal 2
 • Inhoudsstoffen: Epoxyhars en een oplossing van alifatische polyamine als verharder.
 • Soortelijke massa: 1350 kg/m³, kleur afhankelijk
 • Vaste stofgehalte: 60%
 • Temperatuur bestandheid: Tussen -20°C en +50°C.; geen thermische schokbelasting
 • Slijtvastheid: slijtwiel CS 17,1000 rpm/1000 gr. belasting slijtage 30 mg
 • Vlampunt: >65°C
 • Hechting: 4 N/mm² op beton B60 (breuk in beton)
 • Verpakkingen: 1 kg, 2,5 kg, 5 kg en 10 kg
 • Gereedschap: geschikt voor verfspuit, kwast, vachtroller
 • Reinigen: met water
 • Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking. Product tegen vorst en vocht beschermen. Optimale opslag temperatuur 15°C 25°C.

Gebruiksaanwijzing:

De vloer intensief reinigen en ontvetten met Inno Vloerreiniger. Inschrobben, 10-15 min. laten inwerken en opzuigen met een waterzuiger, daarna goed naspoelen met schoon leidingwater.
De vloer goed laten drogen (minimaal 24 uur). Gesealde grindvloeren voorstrijken met Inno Vloerprimer 2K; open grindvloeren hebben geen primer nodig. Minimaal 2 lagen Grindvloer Coating aanbrengen. Houd tussen de lagen de aangegeven droogtijden aan. Hebt u vloerverwar-ming, zet deze dan ruim voor het schilderen uit. Ingeval van vloerverwarming of wanneer er veel zonlicht op de vloer komt is het advies de vloer af te werken met een laag Inno Topcoat 2K in dezelfde kleur. Deze is volledig UV-bestand en warmtebestendig. U kunt de coating aanbrengen met kwast, vachtroller of spuitapparatuur. Laat de coating 7 dagen drogen voordat u de vloer weer volledig in gebruik neemt.

Technische informatie bij gebruik:

Eventueel benodigd afschot (max. 1%) dient in de ondervloer aanwezig te zijn, tenzij anders vermeld in het advies. Om te voldoen aan de technische en esthetische waarden moet de verwerkingstemperatuur tussen 15°C en 20°C liggen. Cementgebonden ondergronden dienen minimaal 28 dagen oud te zijn, het vochtpercentage op een diepte van 20 mm mag niet hoger zijn dan 4 % gemeten met een CM-apparaat. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 70% en de omgevingstemperatuur niet lager dan 15°C, tenzij anders vermeld in het advies. De temperatuur van het te bewerken oppervlakte mag minimaal 10°C en moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen. De minimale uithardingstemperatuur bedraagt 10°C; bij deze temperatuur zal de doorhardingstijd aanmerkelijk langer zijn. Grondig (mechanisch) mengen totdat een volledig homogene massa wordt verkregen. Aanbrengen d.m.v. een kwast, vachtroller of spuitapparatuur. 

Bijzondere opmerkingen:

 • Informatie op het etiket van de bus raadplegen.
 • In alle bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.
 • Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.
 • Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden.
 • De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte.
 • Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur- c.q. glansverschillen te voorkomen.
 • Restanten van gemengde verf niet afsluiten, maar laten indrogen.
 • 2-componentenverf bevat verharder. Hierdoor kunt u na menging de verf beperkte tijd aanbrengen. Let daarom voor u begint op de verwerkingstijd en pas de hoeveelheid die u mengt daarop aan.
 • Coatings zijn slechts licht chemisch resistent. Voorkom inwerking van chemisch stoffen in de coating door deze direct te verwijderen. Door inwerking kan schade aan de coating ontstaan (o.a. verkleuring, inbijten, e.d.) 

Vos Gehalte:

 • n.v.t.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • Veroorzaakt huidirritatie.
 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Na aanraking met de huid, onmiddellijk wassen met veel water en zeep.
 • Gebruik geschikte handschoenen en een bescherming voor de ogen/het gezicht.
 • Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Damp en spuitnevel niet inademen.
 • Niet roken, eten of drinken tijdens het aanbrengen.
 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
 • Zie MSDS voor meer informatie.

Afvalverwerking:

Geheel leeggemaakte verpakkingen van verf en kunststof worden niet aangemerkt als gevaarlijk afval waarop het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) toepasbaar is en kunnen tot het normale bedrijfsafval gerekend worden. Producten in niet uitgeharde toestand moeten als gevaarlijk afval in de zin van het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen aangemerkt worden. Professionele verwerkers dienen hun restanten af te voeren via de officiële inzamelaars.

Gevarenaanduidingen:

Component A is geen gevaarlijke stof in de zin van de wet milieugevaarlijke stoffen en behoeft derhalve geen veiligheidsetikettering. Component B bevat: Gemodificeerd Bisphenol-A/F Epoxyhars, Number average molecular weight <700.

 

(*) Sterk zuigende vloeren hebben een hoger verbruik. Reken op 20% extra.