Inno Coatings - Dakcoating

Dakcoating is een witte coating, bestaande uit speciaal gemodificeerde polymeren, die gebruikt wordt om bitumineuze dakbedekking op platte daken warmtewerend te maken en te renoveren. De witte coating zorgt ervoor dat zonlicht gereflecteerd wordt. Hierdoor kan de warmte die doorgaans opgenomen wordt door het dak met 70% gereduceerd worden.

Een constante en lagere oppervlaktetemperatuur verlengt de levensduur van de dakbedekking en draagt bij aan een lagere binnentemperatuur. Het rendement van zonnecollectoren wordt ook sterk verbeterd door lagere omgevingstemperaturen. De goede thermische isolatie en licht verstrooiende effecten van de Dakcoating verminderen de binnentemperatuur met 40% (laboratorium testopstelling), dit leidt tot lagere energiekosten. Daarnaast is Dakcoating een renovatiecoating die verweerde en gecraqueleerde bitumineuze dakbedekking herstelt.

Bestel Inno Coatings Dakcoating vandaag en u hebt de coating binnen 2 werkdagen in huis.

Toepassing:

Bitumineuze dakbedekking.

Kenmerken:

Productsoort: Toplaag
Locatie: Buiten
Vloerbelasting: Normaal
Component: 1 component (1K)
Kleur: Wit
Glansgraad: Eiglans
Basis: Gemodificeerde polymeren
Watergedragen: Ja
Aanbevolen lagen: 2
Stofdroog (overschilderbaar): ca. 8 uur 20°C
Warmtebestendig: Ja
UV-bestendig: Ja
Mengverhouding: n.v.t.
Verbruik: ca. 4m²/kg per liter

Kleur / Uiterlijk:

Wit

Technische eigenschappen:

Primer of toplaag: Toplaag
Belasting: Normaal
Applicatie: gemakkelijk
Component: 1K
Basis: Gemodificeerde polymeren
Watergedragen: Ja
Kleur: Wit
Glansgraad 60°: ca. 17.8 GU (ISO2813). Eiglans.
Locatie: Buiten
Vloeistofdicht: Ja
UV-bestendig: Ja
Warmtebestendig: Ja
Verbruik per laag: 1 liter = ca. 4m²/kg
Verwerkingstemperatuur: tussen 5°C en 25°C (Niet aanbrengen in volle zon of bij een kans op regen binnen 24 uur)
Stofdroog/overschilderbaar: na 8 uur bij 20°C
Verdunning: Schoon leidingwater - max. 10%
Aanbevolen verflagen: 2 lagen
Dichtheid: 1,02 g/cm3
Viscositeit: Thixotroop
Vaste stofgehalte: c.a 63 gew.% = ca. 62 vol.%
Vlampunt: >100°C
RV maximaal: 80%
Reduceert de temperatuur van het dak tot 70%. (Afhankelijk van de laagdikte die wordt aangebracht).
Verlengt de levensduur van het dak.
Is scheur-overbruggend.
Reflecteert zonlicht.
Weersbestendig.
Flexibel.
Voorkom continue cq langdurige waterbelasting.
Verpakkingen: 2,5 kg, 5 kg en 10 kg
Gereedschap: Luiwagen, roller, vloertrekker of airless-spuitapparatuur.
Reinigen: Gereedschap direct na gebruik reinigen met handwarm water.
Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking. Product tegen vorst en vocht beschermen. Optimale opslag temperatuur 15°C - 25°C

Voorbehandeling:

Voor bitumineuze dakbedekking die minimaal een half jaar is blootgesteld aan weersinvloeden. Het afschot van het platte dak is conform het bouwbesluit zodat het product niet aan continue waterbelasting wordt blootgesteld.

• De ondergrond moet schoon, droog (ook geen condens), stof- en vetvrij zijn.
• Loszittende delen verwijderen.
• Bij cement- en betonondergronden (alkalische ondergronden) eerst behandelen met een oplossing van 1 deel zoutzuur en 10 delen water. Vervolgens naspoelen met water.
• Barsten en scheuren groter dan 0,8 mm afdichten eventueel met een reparatiepasta.

Gebruiksaanwijzing:

• Roer de Dakcoating voor en tijdens gebruik op tot een homogeen geheel.
• Breng 2 lagen Dakcoating kruislings gelijkmatig aan met een borstel, roller of spuit van ± 0,25 L/m2 per laag afhankelijk van de ondergrond.
• Breng pas de tweede laag aan nadat de eerste laag voldoende is gedroogd (Circa 8 uur, afhankelijk van de temperatuur en weersomstandigheden). Breng minimaal 2 lagen kruislings aan voor een optimale bescherming.

Aanbevolen wordt het behandelde oppervlak jaarlijks te inspecteren en bij te werken, bijvoorbeeld middels een onderhoudscontract.

Technische informatie bij gebruik:

Om te voldoen aan de technische en esthetische waarden moet de verwerkingstemperatuur tussen de 5°C en 25°C liggen. De minimale doorhardingstemperatuur bedraagt 5°C; bij deze temperatuur zal de droogtijd langer zijn.

Bijzondere opmerkingen:

Informatie op het etiket van de bus raadplegen.
In alle bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.
Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.
Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden.
De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte.

Vos Gehalte:
n.v.t.

Veiligheidsaanbevelingen:

Vermijd contact met de huid
Gebruik geschikte handschoenen
Buiten bereik van kinderen bewaren
Niet roken, eten of drinken tijdens het aanbrengen.
Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Zie MSDS voor meer informatie.

Afvalverwerking:

Geheel leeggemaakte verpakkingen van verf en kunststof worden niet aangemerkt als gevaarlijk afval waarop het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) toepasbaar is en kunnen tot het normale bedrijfsafval gerekend worden. Producten in niet uitgeharde toestand moeten als gevaarlijk afval in de zin van het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen aangemerkt worden. Professionele verwerkers dienen hun restanten af te voeren via de officiële inzamelaars.

Gevarenaanduidingen:

Is geen gevaarlijk mengsel in de zin van de wet milieugevaarlijke stoffen en behoeft derhalve geen veiligheidsetikettering.