Scanofloor Clearcoat - Transparante Vloercoating

Productomschriijving Scanofloor Clearcoat - Transparante Vloercoating

Scanofloor ClearCoat is een watergedragen blanke 2 componenten slijtvaste polyurethaan vloercoating in zijdeglans voor binnen en buiten. Chemisch resistent en vloeistofdicht. Scanofloor ClearCoat wordt toegepast als transparante vloercoating, als sealer voor dekkende vloerverf en af afwerking voor chipsvloeren. Ook toepasbaar als totaal systeem op hardhouten onderdelen in interieurs. Scanofloor ClearCoat wordt gebruikt in badkamers en wasruimtes, garages, kelders, in de voedingsmiddelen industrie en op alle wanden en vloeren waar een hygiënische slijtvaste en chemisch resistente coating noodzakelijk is.
 
Bestel Scanofloor Clearcoat hier.

Productvoordelen Scanofloor Clearcoat - Transparante Vloercoating
 • Uitstekende slijtvastheid.
 • Oplosmiddelvrij.
 • Chemisch resistent. Een resistentielijst is op aanvraag verkrijgbaar.
 • Nagenoeg reukloos, onbrandbaar, hygiënisch, stofvrij en eenvoudig te reinigen.
 • Geeft een naadloos, esthetisch verantwoord oppervlak.
 • Niet vergelend.
Technische Gegevens Scanofloor Clearcoat - Transparante Vloercoating
 • Type: Watergedragen 2-K polyurethaan vloercoating voor binnen en buiten
 • Uiterlijk: Transparant
 • Glansgraad: Zijdeglans
 • Soortelijkgewicht: 1,005  Kg/dm3(A+B)
 • Verpakking: Sets van 1 en 5 liter (A + B component)
 • Vaste stofgehalte: (volume) 48.1% (na mengen van de componenten)
 • Vaste stofgehalte: (gewicht) 51.5%  (na mengen van de componenten)
 • Mengverhouding: Zie etiket op het blik
 • Aanbevolen natte laagdikte: 110 - 160 micron per laag
 • Verbruik: 6 - 9  m2/L
 • Verwerkingsgereedschap: Kwast, vachtroller of spuit
 • Verdunning: Schoon leidingwater
 • Vochtigheid bij verwerking Hout: maximaal 18%
 • Vochtigheid bij verwerking Beton en Cement: maximaal 3% gemeten met CM apparaat op 20 mm diepte
 • Verwerkingstemperatuur Ondergrond: minimaal 10°C, ruimte minimaal 15°C
 • Verwerkingstijd (potlife): 60 minuten bij 20°C (een hoge temperatuur zal de potlife verkorten).
 • Let op: Na het verstrijken van de potlife het product niet meer verwerken. Het einde van de potlife is niet zichtbaar.
 • Doorharding: Beloopbaar na 24 uur, licht belastbaar na 48 uur en volledig belastbaar na 7 (bij 15ºC en <70% RV) dagen.
 • Reinigen Gereedschap: kan met water worden gereinigd zolang het materiaal nog niet is uitgehard
 • Hechting: 6 N/mm2op beton B60 (breuk in beton) 8 N/mm2 op geschuurde epoxyvloer
 • Temperatuursbestandheid: tussen – 20°C en + 75°C  (geen thermische schokbelasting)
 • Houdbaarheid: Minimaal 1 jaar na productiedatum in ongeopende verpakking.
 • Opslag: Vorstvrij bewaren.
 • Optimale opslagtemperatuur: 15ºC - 25ºC
Verwerkinggevegens Airless Spuiten
 • Nozzle: 0,018”
 • Spuithoek: 60” –  80”
 • Druk: 150 bar
Gebruiksaanwijzingen Scanofloor Clearcoat - Transparante Vloercoating

Voorbehandeling steenachtige ondergronden
 • Beton- en cementdekvloeren dienen vier tot zes weken oud te zijn voordat met de behandeling wordt gestart.
 • Vocht vanuit de ondergrond kan de hechting van de coating negatief beïnvloeden.
 • Betonvloeren, cementvloeren en cementdekvloeren kunnen op vocht getest worden door op een aantal plaatsen een vierkante meter plastic folie luchtdicht af te plakken. Indien na 48 uur het plastic folie en de vloer nog droog zijn kan de vloer worden behandeld. Als er vocht op de vloer en onder het plastic aanwezig is, kan de vloer nog niet behandeld worden.
 • Het oppervlak moet schoon, droog, zuiver en gezond zijn.
 • Vet, vuil en cementhuid e.d. grondig verwijderen door stralen, frezen of schuren.
 • Nieuwe en onbehandelde cementdekvloeren mechanisch opruwen d.m.v. roterende draadborstels en hierna stofvrij maken
 • Betonvloeren stofvrij stralen of schuren d.m.v. een diamantschuurmachine
 • Vloeren welke met een curing compound afgewerkt zijn, dienen te allen tijde vooraf gestraald te worden of geschuurd te worden d.m.v. een diamantschuurmachine.
 • Anhydrietvloeren dienen altijd met een diamantschuurmachine voorbehandeld te worden.
Voorbehandeling van hout
 • Vet en vuil e.d. verwijderen door reinigen met water en Pingo Cleaner, daarna goed naspoelen met schoon water en laten drogen.
 • Gaten en scheuren vooraf repareren met een geschikt vulmiddel in de juiste houtkleur.
 • Het geheel schuren met fijn schuurpapier en stofvrij maken.
Afwerking

Om de gespecificeerde esthetische en technische eigenschappen te bereiken dienen de temperatuur en vochtigheid tijdens de verwerking, droging en doorharding van Scanofloor Clearcoat aan de volgende waarden te voldoen
 • Tijdens verwerking en droging: Relatieve luchtvoch- tigheid: maximaal 70%.
 • Omgevingstemperatuur: 15ºC - 20ºC
 • Temperatuur van het te behandelen object: minimaal 10ºC en om condensvorming te voorkomen: minimaal 3ºC boven het dauwpunt.
 • Tijdens doorharding: Omgevingstemperatuur 15ºC - 20ºC. Een lagere omgevingstemperatuur tot minimaal 5ºC kan worden toegestaan maar bij lage temperaturen zal het langer duren voordat de coating volledig belastbaar is.  
 • Component A en B dienen zorgvuldig mechanisch gemengd te worden in de verhouding zoals op de bus aangegeven. Daarna het mengsel overgieten in een schone bus en opnieuw grondig mechanisch mengen. Daarna eventueel verdunnen met water en het geheel weer grondig mengen.
 • Na het mengen van de componenten dient de Scanofloor Clearcoat binnen 60 minuten verwerkt te worden.
 • Na overschrijding van de potlife mag het product niet meer worden toegepast.
 • In kleine ruimten en bij lage temperaturen dient mechanische ventilatie te worden toegepast om de vochtigheid te verlagen en de droging te bespoedigen.
 • Wanneer een transparant systeem gewenst is kan direct worden afgewerkt met één of twee lagen Scanofloor Clearcoat, afhankelijk van de gewenste laagdikte.
 • Voor een dekkend, stroef of decoratief (kleurchips) afgewerkt systeem waarbij een transparante en/of lichtechte toplaag is vereist, eerst een dekkend basissysteem aanbrengen volgens voorschrift, daarna afwerken met Scanofloor Clearcoat.
Veiligheidsinformatie Scanofloor Clearcoat - Transparante Betonverf
 • Component B bevat hexamethyleen diisocyanaat.
 • Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
 • Schadelijk voor in het water levende organismen.
 • Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
 • Aanraking met de huid vermijden.
 • Voorkom lozing in het milieu.
 • Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Additionele Gegevens Scanofloor Clearcoat - Transparante Vloercoating
 • Informatie op het etiket van de bus raadplegen.
 • Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.
 • In bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.
* De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden.

Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Voorgenoemde informatie is gebaseerd op laboratoriumtesten en praktijkervaringen en is naar beste weten verstrekt. Onze adviezen met betrekking tot de toepassing worden naar beste weten verstrekt en gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Omdat het product veelal wordt toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, is de applicatie van de verfproducten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. Wij kunnen niet meer garanderen dan de kwaliteit van het product zelf.