Inno Coatings - Vloerfix

Inno Coatings Vloerfix is een 2-componenten epoxyplamuur voor het opvullen en repareren van gaten en scheuren en is zowel verticaal als horizontaal toepasbaar. Geschikt voor bijna alle soorten vloeren en wanden.

Deze Vloerfix hecht zeer goed, is krimpvrij, goed schuurbaar, kan tegen zware belasting en is gemakkelijk verwerkbaar. Kan in dikke lagen aangebracht worden. Vloerfix is chemisch bestand en goed vochtwerend. Het is een oplosmiddelvrije, lichtgewicht hoog gevulde plamuur op basis van epoxyhars. Alleen verkrijgbaar in lichtgrijs. Uitstekend overschilderbaar.

Bestel Inno Vloerfix vandaag en u hebt het product binnen 2 werkdagen in huis.

Toepassing:

Anhydrietvloeren, betonvloeren, gietvloeren (pu en epoxy), zandcementdekvloeren, grindvloeren, egaline, natuursteen, baksteenvloeren, tegels (open en geglazuurd), grindtegels, betontegels, linoleumvloeren, vinylvloeren, marmoleumvloeren, PVC-vloeren, bitumen, monolietvloeren, pleistervloeren, cement.

Kenmerken:

 • Productsoort: Reparatie
 • Locatie: Binnen en buiten
 • Vloerbelasting: Zwaar
 • Component: 2-componenten (2K)
 • Kleur: Lichtgrijs
 • Glansgraad: Mat
 • Basis: Epoxy
 • Aanbevolen lagen: 1 à 2
 • Stofdroog (overschilderbaar): na 4 uur 20°C
 • Schuurbaar: na 4 uur 20°C
 • Volledig belastbaar: na 7 dagen
 • Watergedragen: Nee
 • Oplosmiddelhoudend: Nee
 • Autobanden-bestendig: n.v.t.
 • Vloeistofdicht: Ja
 • Dampdoorlatend: n.v.t.
 • Warmtebestendig: n.v.t.
 • Niet vergelend: n.v.t.
 • UV-bestendig: n.v.t.
 • Mengverhouding: 1:1
 • Potlife: 15 minuten

Kleur / Uiterlijk:

 • Lichtgrijs, mat.

Technische eigenschappen:

 • Inhoudsstoffen: Epoxyharsen en een polyamine als verharder
 • Locatie: Binnen en buiten
 • Soortelijke massa: 1070 kg/m³
 • Vaste stofgehalte: 100%
 • Temperatuur bestandheid: Tussen -20°C en + 65°C.; geen thermische schokbelasting
 • Hardheid: shore D62
 • Vlampunt: > 65°C
 • Hechting: 4 N/mm² op beton B60 (Breuk in beton), 2 N/mm2 op hout (scheur in het hout)
 • Component: 2K
 • Mengverhouding bij 2K: 1:1 A:B in gewichtsverhouding
 • Verwerkingstijd na menging: ca. 15 minuten
 • Schuurbaar/overschilderbaar: na 4 uur
 • Verdunning: Niet toegestaan
 • Voorbehandelen: Zuigende ondergronden met primer
 • Aanbevolen verflagen: n.v.t.
 • Primer toepassen: bij kritische ondergronden
 • Verpakkingen: 1 kg, 3 kg en 5 kg
 • Gereedschap: Geschikt voor plamuurmes, plamuurrubber, spatel, kitspuit
 • Reinigen: gereedschap reinigen met aceton
 • Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking. Product tegen vorst en vocht beschermen. Optimale opslag temperatuur 15°C - 25°C.

Gebruiksaanwijzing:

De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil, stof, cementhuid, verf e.d. grondig verwijderen door slijpen, frezen of schuren en ontvetten. Kritische ondergronden, zoals grote gaten en scheuren en sterk zuigende ondergronden, voorzien van 1 laag primer (Inno Vloerprimer 1K of Inno Vloerprimer 2K. Bij gebruik van een primer deze goed laten drogen voordat u de Vloerfix aanbrengt. Vloerfix aanbrengen met een plamuurmes, plamuurrubber, spatel of kitspuit. Hoekjes en randjes kunt u mooi glad maken door deze af te strijken met een in de terpentine gedoopt penseel. Na droging kunt u de plamuur schuren en/of overschilderen.

Technische informatie bij gebruik:

Cementgebonden ondergronden dienen minimaal 28 dagen oud te zijn.  De minimale doorhardingstemperatuur bedraagt 5°C; bij deze temperatuur zal de doorhardingstijd langer zijn.  Grondig (mechanisch) mengen totdat een volledig homogene massa wordt verkregen.

Bijzondere opmerkingen:

 • Informatie op het etiket van de bus raadplegen.
 • In alle bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.
 • Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.
 • Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden.
 • De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte.
 • Restanten van gemengde plamuur niet afsluiten, maar laten indrogen. Wanneer u het blik afsluit, onstaat er door de chemische reactie van de 2-componenten te veel druk en kan het blik exploderen.
 • 2-componentenplamuur bevat verharder. Hierdoor kunt u na menging de plamuur beperkte tijd aanbrengen. Let daarom voor u begint op de verwerkingstijd en pas de hoeveelheid die u mengt daarop aan.

Vos Gehalte:  

 • n.v.t.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Na aanraking met de huid, onmiddellijk wassen met veel water en zeep.
 • Gebruik geschikte handschoenen en een bescherming voor de ogen/het gezicht.
 • Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Niet roken, eten of drinken tijdens het aanbrengen.
 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
 • Zie MSDS voor meer informatie.

Afvalverwerking:

Geheel leeggemaakte verpakkingen van verf en kunststof worden niet aangemerkt als gevaarlijk afval waarop het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) toepasbaar is en kunnen tot het normale bedrijfsafval gerekend worden. Producten in niet uitgeharde toestand moeten als gevaarlijk afval in de zin van het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen aangemerkt worden. Professionele verwerkers dienen hun restanten af te voeren via de officiële inzamelaars.

Gevarenaanduidingen:

Component A bevat: Epoxyhars, Number average molecular weight <700.
Component B bevat: Alifatische polyamine:

 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • Veroorzaakt huidirritatie
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • Schadelijk bij inademing
 • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • Schadelijk bij inslikken
 • Schadelijk bij contact met de huid.