Inno Coatings - Topcoat 2K Pro vloercoating

Topcoat 2K Pro is een 2-componenten vloercoating voor zware tot zeer zware belasting en is zeer geschikt voor industriële en bedrijfsvloeren, zoals werkplaatsen, magazijnen, fabrieken en winkels. De coating is zeer goed bestand tegen autobanden. Het is een universele vloercoating die als toplaag op vele soorten vloeren aangebracht kan worden. Topcoat 2K Pro is een watergedragen en oplosmiddelvrije 2-componenten vloercoating op basis van epoxy. Deze coating is minder geschikt voor vloeren met vloerverwarming, want kan door de warmte verkleuren.

De coating kan binnen en buiten toegepast worden. Maakt het oppervlak stofvrij, vloeistofdicht, is slijtvast, autobanden-bestendig en dampdiffuus. In vrijwel alle RAL-kleuren leverbaar in zijdeglans. Aanbrengen in 2 lagen. Het verbruik is ca. 4-7m²/kg* per laag.

Bestel Inno Topcoat 2K Pro vandaag en u hebt de verf binnen 2 werkdagen in huis.

Toepassing: 

Anhydrietvloeren, betonvloeren, gietvloeren (pu en epoxy), zandcementdekvloeren, grindvloeren, egaline, natuursteen, baksteenvloeren, tegels (open en geglazuurd), grindtegels, betontegels,
monolietvloeren, pleistervloeren, cement.

Kenmerken:

 • Productsoort: Toplaag
 • Locatie: Binnen en buiten
 • Vloerbelasting: Zwaar
 • Component: 2-componenten (2K)
 • Kleur: RAL- en NCS-kleuren
 • Glansgraad: Zijdeglans
 • Basis: Epoxy
 • Aanbevolen lagen: 2
 • Stofdroog (overschilderbaar): 12 uur 20°C
 • Licht belastbaar: 48 uur 20°C
 • Volledig belastbaar na: 7 dagen 20°C
 • Watergedragen: Ja
 • Autobanden-bestendig: Ja 
 • Vloeistofdicht: Ja
 • Dampdoorlatend: Ja
 • Warmtebestendig: Nee
 • Niet vergelend: Nee
 • UV-bestendig: Nee
 • Mengverhouding: 90:10
 • Potlife: 60 minuten
 • Verbruik: ca. 4-7m²/kg*.

Kleur / Uiterlijk: 

 • Dekkend in vrijwel alle RAL- en NCS-kleuren, zijdeglans.

Technische eigenschappen:

 • Primer of toplaag: Toplaag
 • Belasting: Zwaar
 • Component: 2K
 • Mengverhouding: 90:10 A:B in gewichtsverhouding
 • Basis: Epoxy
 • Kleur: Dekkend (RAL- en NCS-kleuren)
 • Glansgraad: Zijdeglans
 • Locatie: Binnen en buiten
 • Weekmaker- (autobanden)bestendig: Ja
 • Waterbasis: Ja
 • Vloeistofdicht: Ja
 • Dampdoorlatend / defuse: Ja
 • Niet vergelend: Nee
 • UV bestendig: Nee
 • Warmtebestendig: Nee
 • Verbruik: Per laag ca. 8m²/kg* 132 - 220 gr/m² (0,10 mm natte laagdikte)
 • Verwerkingstemperatuur: Tussen 15°C en 20°C
 • Verwerkingstijd na menging: Max. 60 min. bij 20°C met een verpakking van 5 kg
 • Stofdroog: na 12 uur bij 20°C
 • Licht belastbaar: na 48 uur bij 20°C
 • Volledig belastbaar: na 7 dagen bij 20°C
 • Verdunning: Schoon leidingwater max. 5%
 • Mengen: Mengen (mechanisch) tot een volledig homogene massa
 • Aanbevolen verflagen: 2
 • Inhoudsstoffen: Epoxyhars en een oplossing van alifatische polyamine als verharder
 • Soortelijke massa: 1350 kg/m³, kleur afhankelijk
 • Vaste stofgehalte: 60%
 • Temperatuur bestandheid: Tussen -20°C en +50°C, geen thermische schokbelasting
 • Slijtvastheid: Slijtwiel CS 17 1000 omw/1000 gr. Belasting: slijtage 30 mg
 • Vlampunt: > 65°C
 • Hechting: 4 N/mm² op beton B60 (Breuk in beton)
 • Verpakkingen: 1 kg, 2,5 kg, 5 kg en 10 kg
 • Gereedschap: Kwast, vachtroller of spuitapparatuur
 • Reinigen: Gereedschap reinigen met water, zolang het materiaal nog niet is uitgehard.
 • Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking. Product tegen vorst en vocht beschermen. Optimale opslag temperatuur 15°C - 25°C.

Gebruiksaanwijzing:

De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil, stof, verf, e.d. grondig verwijderen door schuren en ontvetten (Inno Vloerreiniger). Zuigende ondergronden impregneren met een primer op advies. De aanbevolen primer bij Topcoat 2K Pro is Inno Vloerprimer 2K.

Na menging van de componenten hebt u een beperkte tijd om de verf aan te brengen. Meng daarom de beide componenten vlak voordat u met schilderen begint. Wanneer u niet de volledige inhoud van het blik mengt: houd de aangegeven mengverhoudingen goed aan.

Hebt u vloerverwarming, zet deze dan ruim voordat u begint met schilderen uit.

Voor het beste resultaat brengt u 2 lagen coating aan. Houd tussen de lagen de aangegeven droogtijd aan. U kunt de coating aanbrengen met kwast, vachtroller of spuitapparatuur. Gebruik kortharige, harde rollers. Laat de coating 7 dagen drogen voordat u deze weer volledig belast.

Technische informatie bij gebruik:

De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 70% en de temperatuur van de ruimte niet lager dan 10°C, tenzij anders vermeld in het advies.

Hars en harder componenten in afgepaste verhouding zeer grondig mechanisch mengen totdat een volledig homogene massa wordt verkregen. Na menging, die absoluut mechanisch dient te geschieden, het materiaal overgooien in een mengvat en nogmaals doormengen en aanbrengen d.m.v. een kwast, vachtroller of spuitapparatuur. De temperatuur van het te bewerken oppervlak moet minimaal 10°C zijn en moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen. Om te voldoen aan de technische en esthetische waarden moet de verwerkings-temperatuur tussen 15°C en 20°C liggen. De minimale uithardingstemperatuur bedraagt 10°C; bij deze temperatuur zal de doorhardingstijd aanmerkelijk langer zijn.

Bijzondere opmerkingen:

 • Informatie op het etiket van de bus raadplegen.
 • In alle bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.
 • Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.
 • Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden.
 • De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte.
 • Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur – c.q. glansverschillen te voorkomen.
 • Vloerverwarming uit tijdens applicatie.
 • Restanten van gemengde verf niet afsluiten, maar laten indrogen. Wanneer u het blik afsluit, ontstaat er door de chemische reactie van de 2-componenten te veel druk en kan het blik exploderen.
 • Coatings zijn slechts licht chemisch resistent. Voorkom inwerking van chemisch stoffen in de coating door deze direct te verwijderen. Door inwerking kan schade aan de coating ontstaan (o.a. verkleuring, inbijten, e.d.).

Vos Gehalte:

 • n.v.t. 

Veiligheidsaanbevelingen:

 • Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen en of beschermende crèmes.
 • Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Damp en spuitnevel niet inademen.
 • Niet roken, eten of drinken tijdens het aanbrengen.
 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
 • Zie MSDS voor meer informatie.

Afvalverwerking:

Geheel leeggemaakte verpakkingen van verf en kunststof worden niet aangemerkt als gevaarlijk afval waarop het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) toepasbaar is en kunnen tot het normale bedrijfsafval gerekend worden. Producten in niet uitgeharde toestand moeten als gevaarlijk afval in de zin van het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen aangemerkt worden. Professionele verwerkers dienen hun restanten af te voeren via de officiële inzamelaars.

Gevarenaanduidingen:

Comp. A bevat: Is geen gevaarlijke stof in de zin van de wet milieugevaarlijke stoffen en behoeft derhalve geen veiligheidsetikettering. Comp. B bevat: Gemodificeerd Bisphenol-A/F Epoxyhars, Number average molecular weight <700:

 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • Veroorzaakt huidirritatie
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

(*) Sterk zuigende vloeren hebben een hoger verbruik. Reken op 20% extra.