Jotun Oxan AU - Binnen Vloercoating

Jotun Oxan AU is een watergedragen slijtvaste 1 component vloerverf / vloercoating op basis van acrylaat / polyurethan. Jotun Oxan AU is geschikt voor toepassing op wanden en vloeren van beton, zandcement. Geschikt voor ruimtes zoals kelders, opslagruimtes en magazijnvloeren, trappenhuizen, ketelhuizen, hobbyruimtes, computerruimtes, balkons en vloeren die normal belast worden. Jotun Oxan A/U is tevens geschikt voor het toepassen van decoratieve verftechnieken op vloeren, zoals bijvoorbeeld sjabloneren of het maken van blokkenpatronen.
 
TER INFO: Jotun Oxan AU wordt niet meer gemaakt en is vervangen door Trestjerner Gulvmaling. Bel gerust onze adviseur dan adviseren we u het beste alternatief. 06 26839279
 
Productvoordelen Jotun Oxan AU - Binnen Vloercoating
 • Jotun Oxan A/U is slijt- en krasvast.
 • Jotun Oxan A/U is watergedragen dus minder milieubelastend.
 • Jotun Oxan A/U is leverbaar in duizenden kleuren.
 • Jotun Oxan A/U is reukarm en vergeelt niet.

Technische Gegevens Jotun Oxan AU - Binnen Vloercoating

 • Type; Watergedragen slijtvaste acrylaat/polyurethan vloercoating
 • Kleur: Leverbaar in duizenden kleuren volgens het Jotun Multicolor mengsysteem.
 • Glansgraad: 45
 • Verpakking: 1, 3 en 10 liter
 • Viscositeit: 170 cP (methode ISO 2431 - 1984 - 6 mm)
 • Soortelijk gewicht: ± 1,1
 • Vaste stofgehalte in volume: 31%
 • Vlampunt: >99° C
 • Aanbevolen droge laagdikte: 39 - 52 micron per laag
 • Aanbevolen natte laagdikte: 130 - 170 micron per laag
 • Verbruik:  6 - 8 m2 per liter (afhankelijk van de ondergrond en voorbehandeling)
 • Verwerkingsgereedschap: Kwast. roller of verfspuit
 • Verdunning: Water
 • Beton-, of cementvochtigheid: Maximaal 3%bij verwerking
 • Verwerkingstemperatuur: De temperatuur van de vloer dient minimaal 10° C te bedragen
 • Opslag: Vorstvrij bewaren
 • Droogtijden:  (BIJ 23°C - 50% R.V.)
 • Stofdroog: Na circa 1 uur
 • Overschilderbaar: Na circa 4 uur
 • Doorgehard: Na circa 4 à 5 dagen


Gebruiksaanwijzing Jotun Oxan AU - Binnen Vloercoating

Voorbehandeling

 • Betonvloeren, cementdekvloeren, etc. dienen vier tot zes weken oud te zijn voordat met de behandeling wordt gestart.
 • Betonvloeren, cementdekvloeren, etc. kunnen op vocht getest worden door op een aantal plaatsen een vierkante meter plastic folie luchtdicht af te plakken. Na 48 uur dienen het plastic folie en de vloer nog droog te zijn. Als dit het geval is, is de vloer geschikt om te behandelen. Indien er vocht op de vloer en onder het plastic folie aanwezig is, kan de vloer nog niet behandeld worden. Vocht vanuit de ondergrond kan de hechting van de coating namelijk negatief beïnvloeden.
 • Vloeren welke met een curing compound zijn afgewerkt of gevlinderde betonvloeren, dienen te allen tijde vooraf gestraald te worden.
 • Het oppervlak moet schoon, droog, zuiver en gezond zijn en vrij van oude, losse verflagen.
 • Vuil, stof, vet en was vooraf verwijderen door wassen met water en cleaner, volgens voorschrift.
 • Reeds eerder geschilderde vloeren reinigen met water en cleaner in combinatie met schoon scherp rivierzand of een schrobmachine voorzien van een scotch brite pad.
 • Glanzende oppervlakken mat schuren.
 • De vloer hierna goed naspoelen met schoon water, het residu opnemen met een waterstofzuiger en laten drogen.
 • Nieuwe en onbehandelde cementdekvloeren mechanisch opruwen en hierna stofvrij maken.
 • Betonvloeren stofvrij stralen, of mechanisch schuren met een diamantschuurmachine volgens voorschrift en hierna stofvrij maken.

Afwerking

 • De eerste laag verdunnen met 10 - 15% water.
 • De tweede en eventueel derde laag onverdund aanbrengen.
 • Indien een antislip afwerking gewenst is, dienen drie lagen Jotun Oxan A/U toegepast te worden. In de tweede laag gelijkmatig vuurgedroogd kwartszand strooien. Na droging het overtollige zand weg vegen en de derde laag aanbrengen.
 • Bij gebruik Van Oxan Antislippoeder, dient voor een lichte antislip, het poeder in de tweede laag aangebracht te worden en voor zware antislip in de derde lag.

Additionele Gegevens Jotun Oxan AU - Binnen Vloercoating

 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
 • Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur- c.q. glansverschillen te voorkomen.
 • Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Damp en spuitnevel niet inademen.
 • Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
 • Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
 • Alle voorgaande drukwerk versies komen hiermee te vervallen.

* De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden.

Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Voorgenoemde informatie is gebaseerd op laboratoriumtesten en praktijkervaringen en is naar beste weten verstrekt. Onze adviezen met betrekking tot de toepassing worden naar beste weten verstrekt en gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Omdat het product veelal wordt toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, is de applicatie van de verfproducten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. Wij kunnen niet meer garanderen dan de kwaliteit van het product zelf.