Jotun Oxan Vloerverf - Buiten en Binnen Vloercoating

Jotun Oxan Vloerverf is een slijtvaste 1 component vloerverf op basis van synthetische harsen enolyurethan. Jotun Oxan Vloerverf geeft een naadloze slijtvaste vloerverf die zowel binnen als buiten toegepast kan worden op beton- en cementdekvloeren, houten vloeren en wanden. Jotun Oxan Vloerverf is geschikt voor vloeren die gemiddeld belast worden zoals o.a. fabrieksvloeren, showrooms, kelders, balkons, magazijnvloeren, galerijen, archieven, hobbyruimten, laboratoriumvloeren en expositieruimten. Jotun Oxan Vloerverf kan tevens worden toegepast op particuliere garagevloeren, waar niet met olie, benzine, remolie etc. wordt gemorst. Jotun Oxan vloerverf is niet bestand tegen nieuwe autobanden. Door verkleven van deze banden aan de verflaag kan onthechting optreden. Jotun Oxan Vloerverf is tevens geschikt voor het toepassen van decoratieve verftechnieken op vloeren, zoals bijvoorbeeld sjabloneren of het maken van blokkenpatronen.
 
TER INFO: Jotun Oxan wordt niet meer gemaakt. Bel gerust onze adviseur dan adviseren we u het beste alternatief. 06 26839279
 
Productvoordelen Jotun Oxan Vloerverf - Buiten en Binnen Vloercoating
 • Jotun Oxan Vloerverf geeft een perfecte slijtvaste afwerking voor jaren;
 • Jotun Oxan Vloerverf is goed bestand tegen lichte chemicaliën en normale reinigingsmiddelen. Een resistentielijst is op aanvraag verkrijgbaar;
 • Jotun Oxan Vloerverf is eenvoudig aan te brengen;
 • Jotun Oxan Vloerverf geeft een goed te onderhouden vloer;
 • Jotun Oxan Vloerverf is leverbaar in duizenden kleuren.
Technische Gegevens Jotun Oxan Vloerverf - Buiten en Binnen Vloercoating
 • Type: Slijtvaste dekkende vloerverf voor binnen en buiten
 • Kleur: Leverbaar in de standaardkleur parelgrijs (84), base: A, B, C en in duizenden kleuren volgens het Jotun Multicolor mengsysteem.
 • Glansgraad: 40 - 50 (afhankelijk van de kleur)
 • Verpakking: 1, 3 en 10 liter
 • Viscositeit: 350 cP (methode ISO 2884 - 1974)
 • Soortelijk gewicht: 0,90 - 1,10
 • Vaste stofgehalte in volume: 45%
 • Vaste stofgehalte in gewicht: 61%
 • Vlampunt: >35°C
 • Aanbevolen droge laagdikte:  40 - 50 micron per laag
 • Aanbevolen natte laagdikte: 90 - 110 micron per lag
 • Verbruik: 5 - 12 m2 per liter (afhankelijk van de zuiging van de
 • ondergrond en voorbehandeling)
 • Verwerkingsgereedschap: Kwast, roller of verfspuit
 • Verdunning: Terpentine
 • Vochtigheid tijdens verwerking Hout: maximaal 18%
 • Beton- en cementdekvloeren: 4%
 • Verwerkingstemperatuur: Bij voorkeur niet beneden 5°C
 • Opslag: Niet vorstgevoelig
 • Droogtijden: (BIJ 23°C - 50% R.V.)
 • Stofdroog: Na circa 4 uur
 • Overschilderbaar: Na circa 12 uur
 • Doorgehard: Na circa 24 uur
Gebruiksaanwijzing Jotun Oxan Vloerverf - Buiten en Binnen Vloercoating

Voorbehandeling beton- en cementdekvloeren en houten vloeren
 • Alle voorkomende vloeren, met uitzondering van houten vloeren, dienen op folie te zijn gestort;
 • Beton- en cementdekvloeren dienen vier tot zes weken oud te zijn voordat met de behandeling wordt gestart;
 • Beton- en cementdekvloeren kunnen op vocht getest worden door op een aantal plaatsen een vierkante meter stevig plastic luchtdicht af te plakken. Na 48 uur dient het plastic en de vloer nog droog te zijn. Als dit het geval is, is de vloer geschikt om te behandelen. Indien er vocht op de vloer en onder het plastic aanwezig is, kan de vloer nog niet behandeld worden. Vocht vanuit de ondergrond kan de hechting van de vloerverf namelijk negatief beïnvloeden;
 • Vloeren welke met een curing compound afgewerkt zijn, dienen te allen tijde vooraf gestraald te worden;
 • Het oppervlak moet schoon, droog, zuiver en gezond zijn en vrij van losse, oude verflagen;
 • Vuil, stof en was vooraf verwijderen door wassen met water en Pingo Cleaner, volgens voorschrift. Houten vloeren tevens droog schuren. Reeds eerder geschilderde beton- en cementdekvloeren reinigen met water en Pingo Cleaner in combinatie met schoon scherp rivierzand of een schuurmachine;
 • De vloer hierna goed naspoelen met schoon water, het residu opnemen met een waterstofzuiger en laten drogen.
 • Nieuwe en onbehandelde cementdekvloeren en anhydriet vloeren mechanisch schuren en hierna stofvrij maken. Indien een primer gewenst is kan de vloer behandeld worden met één laag onverdunde uniprimer. De Uniprimer vooraf mechanisch mengen;
 • Betonvloeren stofvrij stralen en hierna het geheel eventueel behandelen met één laag onverdunde Uniprimer. Poreuze ondergronden voorzien van twee lagen. De Uniprimer vooraf mechanisch mengen. Eventuele straalpatronen in het beton kunnen enigszins zichtbaar blijven in de eindlaag. 
Afwerking van beton- en cementdekvloeren
 • De eerste laag Jotun Oxan Vloerverf verdunnen met 40 - 60% terpentine, mits er geen scanofloor uniprimer is toegepast;
 • De tweede en eventueel derde laag onverdund aanbrengen;
 • Indien een anti-slip afwerking gewenst is, dienen drie lagen Jotun Oxan Vloerverf te worden toegepast. In de tweede laag het antislip middel toepassen. Na droging de derde laag aanbrengen.
Afwerking van houten vloeren
 • De eerste laag Jotun Oxan Vloerverf verdunnen met circa 20% terpentine;
 • Hierna een tweede en eventueel derde lag onverdund aanbrengen.
Additionele Gegevens Jotun Oxan Vloerverf - Buiten en Binnen Vloercoating
 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
 • Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur- c.q. glansverschillen te voorkomen.
 • Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Damp en spuitnevel niet inademen.
 • Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
 • Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
 • Jotun Oxan Vloerverf is ontvlambaar.
 • Alle voorgaande drukwerk versies komen hiermee te vervallen
* De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden.
 
Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Voorgenoemde informatie is gebaseerd op laboratoriumtesten en praktijkervaringen en is naar beste weten verstrekt. Onze adviezen met betrekking tot de toepassing worden naar beste weten verstrekt en gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Omdat het product veelal wordt toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, is de applicatie van de verfproducten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. Wij kunnen niet meer garanderen dan de kwaliteit van het product zelf.