Scanofloor Clearprimer - Transparante Hechtprimer voor vloercoatings

Productomschrijving Scanofloor Clearprimer - Transparante hechtprimer voor vloercoatings
 
Scanofloor Clearprimer is een transparante niet vergelende primer of te wel een hechtprimer voor binnen en buiten vloeren. De vloer primer dient als hechtmiddel en gebruikt u als voorbehandeling voor het verven van uw betonvloer, houten vloer, tegels, vloertegels en stoeptegels. De primer kunt u toepassen voor het verven of coaten van wanden, vloeren en trappen. Ideaal voor het creëren van de "betonlook" in combinatie met Scanofloor Clearcoat. De primer vergeelt niet, is hitte- en uv-bestendig en kunt u gebruiken voor het verven van een betonnen aanrechtblad en voor het verven van vloeren die voorzien zijn van vloerverwarming. Is het niet nodig om uw vloer volledig vloeistofdicht af te werken dan kunt u de primer zonder verdere afwerking op onderstaande ondergronden aanbrengen. Ook geschikt om over beton cire te gebruiken.
 
Toepasbaar op: Anhydrietvloeren, Betonvloeren, Cementdekvloeren, Epoxy- en PU gietvloeren, Grindvloeren, Houten vloeren, Natuursteen ruw, Tegels ruw (poreus, Bitumen ondergronden (dakbedekking)
 
Productvoordelen Scanofloor Clearprimer - Transparante hechtprimer voor vloercoatings
 • Zeer goed indringingsvermogen.
 • Watergedragen.
 • Goede hechting
 • Stofvrij
 • Bestand tegen hitte en UV.
 • Glans
 • Betonlook mogelijk
 • Eenvoudig in onderhoud.
 • Gemakkelijk aan te brengen.
Technische Gegevens Scanofloor Clearprimer - Transparante hechtprimer voor vloercoatings
 
 • Type: Watergedragen één componentige hechtprimer product op basis van acrylate.
 • Uiterlijk: Transparant
 • Glansgraad: Glans
 • Soortelijk gewicht: 1030 kg/m3
 • Verpakking: 1 en 5 kg
 • Vaste stofgehalte: (volume) 26%
 • Thermische bestendigheid: -20°C t/m 55°C
 • Verbruik: (onverdund) ca. 6 - 12 m2 per kg
 • Verwerkingsgereedschap: Kwast, roller, verfspuit
 • Verdunning: Maximaal 10% met water.
 • Verwerkingstemperatuur ondergrond: minimaal 10°C
 • Doorharding: Licht belastbaar na 24 uur, overschilderbaar na 4 uur (bij 20ºC en 50% RV).
 • Houdbaarheid: Minimaal 1 jaar na productiedatum in ongeopende verpakking.
 • Opslag: vorst gevoelig.
 • Optimale opslagtemperatuur: 15ºC - 25ºC
Veiligheidsinformatie Scanofloor Clearprimer - Transparante hechtprimer voor vloeren
 • Damp en spuitnevel niet inademen
 • Irriterend voor de ogen en de huid.
 • Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
 • Schadelijk voor in het water levende organismen.
 • Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
 • Bij aanraking met de ogen en huid, spoelen met ruim water en de huid wassen met water en zeep.
 • Buiten bereik van kinderen bewaren
 • Geschikte handschoenen en een bescherming voor de ogen/gezicht dragen.
 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Additionele gegevens Scanofloor Clearprimer - Transparante hechtprimer voor vloercoatings
 
Informatie op het etiket van de bus raadplegen.
 • Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.
 • In bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.
* De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden.

Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Voorgenoemde informatie is gebaseerd op laboratoriumtesten en praktijkervaringen en is naar beste weten verstrekt. Onze adviezen met betrekking tot de toepassing worden naar beste weten verstrekt en gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Omdat het product veelal wordt toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, is de applicatie van de verfproducten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. Wij kunnen niet meer garanderen dan de kwaliteit van het product zelf.