Scanofloor Colourcoat - Vloercoating op kleur

Productomschrijving Scanofloor Colourcoat - Vloercoating op kleur

Waterverdunbaar, niet vergelend 2-componenten product op basis van alifatische polyurethanen zijdeglans. Toepasbaar als een waterverdunbare en vrijwel emissievrije polyurethaanaflak. Het product is speciaal geschikt voor het op kleur afsealen van polyurethaan en epoxy rol- en gietvloersystemen. Typische toepassingsgebieden zijn minerale vloeren zoals kantoren, winkels, showrooms, scholen, ziekenhuizen en openbare gebouwen.

Productvoordelen Scanofloor Colourcoat - Vloercoating op kleur
 • Waterverdunbaar
 • Weekmaker bestendig
 • Zeer goed verwerkbaar
 • Uitstekend reinigbaar
 • Hoge slijtvastheid
 • UV-bestendig
 • Vrijwel emissievrij, gering allergeen en fysiologisch onschadelijk na uitharden
 • Bestendigheid verdunde zuren en logen, Zoutoplossingen, Oplosmiddelen (redelijk), Smeer- en brandstoffen.
Technische Gegevens Scanofloor Colourcoat - Vloercoating op kleur
 • Type: 2-component waterverdunbare polyurethaan
 • Uiterlijk: Dekkend
 • Glansgraad: Zijdemat
 • Soortelijkgewicht: 1335 kg/m³
 • Verpakking: 5 kg
 • Vaste stofgehalte: ca.  62 gew.%
 • Mengverhouding: Zie onder
 • Verbruik: 100 - 120 g/m2
 • Verdunning: Schoon leidingwater
 • Verwerkingstemperatuur Ondergrond: minimaal 10°C to max 30°C, ruimte minimaal 15°C tot max 30°C
 • Verwerkingstijd (potlife): 120 minuten bij 20°C (een hoge temperatuur zal de potlife verkorten).
 • Let op: Na het verstrijken van de potlife het product niet meer verwerken. Het einde van de potlife is niet zichtbaar.
 • Doorharding: Beloopbaar na 24 uur, licht belastbaar na 48 uur en volledig belastbaar na 7 (bij 15ºC en <70% RV) dagen.
 • Reinigen Gereedschap: kan met water worden gereinigd zolang het materiaal nog niet is uitgehard
 • Slijtvastheid: 48 mg (volgens Taber 1000 g | 1000 U)
 • Temperatuursbestandheid: tussen – 20°C en + 75°C  (geen thermische schokbelasting)
 • Houdbaarheid: Minimaal 1 jaar na productiedatum in ongeopende verpakking.
 • Opslag: Vorstvrij bewaren.
 • Optimale opslagtemperatuur: 15ºC - 25ºC
 • Ondergrond temperatuur: Minimaal 15°C tot maximaal 30°C 
 • Omgevingstemperatuur: Minimaal 15°C tot maximaal 30°C
 • Vochtgehalte ondergrond: < 4% vocht (gewichtsdelen)
 • Geen optrekkend vocht conform ASTM (polyethyleen folie)
 • Relatieve luchtvochtigheid:Maximaal 70%
 • Wachttijd tot overlagen 15°C: min. 48 uur, max. 72 uur
 • Wachttijd tot overlagen 23°C: min. 24 uur, max. 48 uur
 • Wachttijd tot overlagen  25°C: min. 16 uur, max. 24 uur
 • Dauwpunt: De temperatuur van de ondergrond en het niet uitgeharde materiaal dient minimaal 3°C  hoger te zijn dan het dauwpunt om condensatie, witte verkleuring of verkleving van het oppervlak te voorkomen.  Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheden verhogen de kans op witte kleuring en een kleverig oppervlak.
Gebruiksaanwijzingen Scanofloor Colourcoat - Vloercoating op kleur

Voorbehandeling
 
Ondergrondeisen
 • De ondergrond moet gezond en voldoende drukvast (minimaal 25 N/mm2), met een minimale hechtsterkte van 1,5 N/mm2.
 • De ondergrond dient vrij te zijn van cementhuid, stof, olie, vet en anders hechtingsverstorende stoffen.
 • Het maximale vochtgehalte van het beton mag maximaal 4% (gewichtsdelen) bedragen.
 • Voor het aanbrengen van de aflak dient de ondergrond voorzien te zijn van een geschikt coatingsysteem conform de richtlijnen. De coatinglaag dient goed begaanbaar te zijn.

Verwerking

Mengen
 • Hars-  en hardercomponenten in afgepaste verhouding zeer grondig mechanisch mengen totdat er een homogene massa wordt verkregen, met een langzaam draaiende elektrische mixer (300 - 400 r.p.m.) in ca. 3 minuten. Na grondige menging het materiaal ‘omtoppen’ in een rolemmer/bak en nogmaals 1 minuut mechanisch mengen (300 - 400 r.p.m.). Vervolgens het materiaal op het oppervlak verdelen met behulp van geëigende gereedschap. Te snelle en te lange menging vermijden om luchtinsluitingen te voorkomen.
Om de gespecificeerde esthetische en technische eigenschappen te bereiken dienen de temperatuur en vochtigheid tijdens de verwerking, droging en doorharding van Scanofloor ColorCoat aan de volgende waarden te voldoen.
 • Bij voorkeur het materiaal met een rubber wisser opzetten en met een brede vachtroller 5 mm vachtlengte narollen.
 • Verwerkingstijd ca. 120 minuten.
 • Besnijden van kanten gelijk en ‘nat in nat’ op laten gaan met het invullen van het vlak.
 • Aangebroken blikken niet opnieuw voor een andere vloer gebruiken.
 • Met name tegen de plint oppassen dat er niet teveel materiaal blijft staan, te grote laagdiktes leiden tot scheurvorming en kleurverschil.
 • Een te hoge laagdikte leidt tot koolstofdioxide-ontwikkeling, met schuimvorming als gevolg.
Aflak/verzegeling
 • Het materiaal uitgieten en gelijkmatig verdelen met een rubber wisser.
 • Vervolgens met een kortharige (5 mm), niet-pluizende, 2-componenten vachtroller zorgvuldig narollen.
 • Overlappingen tijdens de applicatie voorkomen.
 • Het aanbrengen met alleen een roller zorgt voor een ongelijkmatige laag, waardoor verschillen in de glansgraad en textuur kunnen ontstaan.
 • Onderbrekingen recht afplakken het plakband na een reactietijd van ca. 1 uur verwijderen, om een zuivere naad te verkrijgen.
 • Overlappingen kunnen leiden tot glansverschillen.
 • Verbruik bindmiddel ca. 100 - 120 g/m2 (laagdikte- en ondergrondafhankelijk).       
Onderhoudsadvies
 • Professioneel onderhoud verlengt de levensduur van coatingsystemen aanzienlijk.
 • Door het gebruik van een geschikt onderhoudsmiddel is het mogelijk het uiterlijk en de glansgraad te veranderen. 
 • Verbruik en verwerking conform de voorschriften van de fabrikant.
Opmerkingen
 • Scanofloor Colourcoat is een UV-bestendige laag.
 • Vers aangebrachte Scanofloor Colorcoat minimaal 24 uur beschermen tegen vocht, condensatie en waterbelasting
 • Mechanische beschadigingen kunnen zich manifesteren in de vorm van lichte krassen.
Veiligheidsinformatie Scanofloor Colourcoat - Vloercoating op kleur
 • Contact met de huid voorkomen.
 • Draag beschermende kleding, schoeisel, oog- en handbescherming.
 • Na aanraking met de huid, onmiddellijk wassen met veel water en zeep.
 • Na contact met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen (uit een hiervoor bestemde spoelfles) en medisch advies inwinnen.
 • Zorg voor goede ventilatie binnen.
 • Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Niet roken, eten of drinken tijdens de verwerking.
 • Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad.
Additionele Gegevens Scanofloor Colourcoat - Vloercoating op kleur
 • Informatie op het etiket van de bus raadplegen.
 • Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.
 • In bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.
* De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden.

Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Voorgenoemde informatie is gebaseerd op laboratoriumtesten en praktijkervaringen en is naar beste weten verstrekt. Onze adviezen met betrekking tot de toepassing worden naar beste weten verstrekt en gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Omdat het product veelal wordt toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, is de applicatie van de verfproducten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. Wij kunnen niet meer garanderen dan de kwaliteit van het product zelf.