Betonrot in garagevloeren: tips en advies

Betonrot is een serieus probleem dat de constructie en veiligheid van garagevloeren aantast. Een goed en tijdig gebruik van vloercoatings kan veel ellende voorkomen.

Betonrot is een algemene term die gebruikt wordt voor het aanduiden van beschadigd beton. Vaak spreekt men over de schade die is ontstaan vanuit de kern van het beton. Daar bevindt zich de bewapening. Als deze gaat roesten,kan dit desastreuze gevolgen hebben voor de stabiliteit. Dit is een sluipend proces. Vaak wordt het pas ontdekt als de symptomen al zichtbaar zijn. Betonrot in een garagevloer herkent u aan scheuren in het beton. Ook kunnen stukken zijn afgebroken. Randen die zijn afgebrokkeld komen voor, evenals roodachtige of bruine vlekken op de betonvloer. In het ergste geval kunt u de verroeste bewapening gewoon zien. Laat het niet zover komen!

Voor de hechting van garagevloercoatings is een goed dragende ondergrond essentieel. 

Betonrot herkennen

Betonrot wordt vaak veroorzaakt door het gebruik van niet deugdelijke cementmaterialen, en doordat het beton niet afdoende is beschermd met een laag coating. U kunt betonrot herkennen aan de volgende kenmerken: de verroeste bewapening is zichtbaar, afgebroken stukken beton, rood- of bruinkleurige vlekken op de vloer, scheuren in de vloer.

Betonrot in garagevloer aanpakken

Veel van de herstelwerkzaamheden aan betonrot kunt u zelf uitvoeren. U verwijdert de loszittende betondelen totdat u de "gezonde" stalen bewapening kunt zien. Vervolgens behandelt u de verroeste bewapening met een primer. Deze zorgt ervoor dat het roest wordt ingekapseld en dat verdere roestvorming wordt voorkomen. Tenslotte vult u de ontstane schade weer op met een epoxymortel. Zorg er voor dat u deze mortel zo glad mogelijk afstrijkt voor het beste resultaat. Is de vloer hersteld, brengt u vloercoating aan als beschermlaag.

Gebruik geen egaline voor uw garagevloer

Wij raden u aan de herstelwerkzaamheden absoluut niet met egaline uit te uitvoeren. De egaline dient namelijk lang te drogen en tevens is de toplaag niet poreus genoeg voor een goede aanhechting van de vloercoating. Indien er sprake is van betonrot dan is het aan te bevelen dit zo snel mogelijk aan te pakken. Het is een klus die goed te doen is en u maakt uw vloer weer als vanouds. Tevens voorkomt u het verslechteren van de situatie en verdere beschadigingen aan uw garagevloer.

Voor vrijblijvend advies of een offerte kunt u contact met ons opnemen op 06 - 26839279 of via het contactformulier